Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 348 Polityka ekonomiczna | 76-90
Tytuł artykułu

Reguły nowego modelu zarządzania gospodarczego na tle kondycji ekonomicznej państw Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Rules of the New Economic Model Management Against Economic Condition of the European Union States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę kondycji ekonomicznej państw Unii Europejskiej w świetle zmian instytucjonalnych, jakie podjęte zostały na forum Unii w następstwie ostatniego kryzysu gospodarczego. Ich istotą stało się stworzenie ram umożliwiających antycypowanie zdarzeń niekorzystnych dla gospodarki, systemu ich monitorowania oraz skutecznego zapobiegania ponownemu wystąpieniu zjawisk kryzysowych na tak szeroką skalę. Celem artykułu jest analiza i próba oceny aktualnej kondycji gospodarczej państw UE na podstawie danych odzwierciedlających stan finansów publicznych, sytuację na europejskim rynku pracy oraz poziom PKB. Skuteczność nowych rozwiązań w kontekście poprawy kondycji ekonomicznej państw członkowskich UE wymaga ujednolicenia i wewnętrznej spójności wdrażanych reguł na poziomie całej Unii. Realizacji celu posłużą analiza opisowa, analiza danych statystycznych oraz analiza porównawcza.(abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the issue of the economic condition of the European Union countries in the light of the institutional changes that have been taken in the forum of the Union as a result of the recent economic crisis. Their essence was to create a framework to anticipate adverse events for the economy, system monitoring and effective prevention of the recurrence of the crisis on such a large scale. This article aims to analyze and attempt to assess the current economic condition of the EU on the basis of data reflecting the state of the public finances, the situation on the European labor market and the level of GDP. The effectiveness of new solutions in the context of improving the economic condition of the EU Member States should be consolidated and the internal consistency of the rules implemented at the level of the whole Unii.Realizacji to serve descriptive analysis, statistical data analysis and comparative analysis.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Bąkiewicz A., Żuławska U., Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa 2010.
 • Białek J., Olesiuk A., Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Difin, Warszawa 2009.
 • Bożyk P., Neoliberalizm a kryzys w strefie euro. Geopolityczne przyczyny i skutki kryzysu, [w:] M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
 • Goczek Ł., Wyrosnąć z długów - polityka podażowa i regulacje w Unii Europejskiej, [w:] M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
 • Implikacje reformy instytucjonalnej strefy euro dla procesu wprowadzenia euro w Polsce, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 • Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Realizacja europejskiego planu naprawy. Cz. 1, Komisja Europejska, Bruksela, 4.03.2009, KOM (2009) 114 wersja ostateczna.
 • Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 • Orłowska R. Żołądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.
 • Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rok później. Sprawozdanie na szczyt Rady Europejskiej, 27-28 czerwca 2013.
 • Polską, Warszawa, styczeń 2014.
 • Radło M.J., Ciesielska D.A., Polska w pułapce średniego dochodu?, Difin, Warszawa 2013.
 • Reformy gospodarcze w UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_ zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/reformy_gospodarcze_w_ue?printMode=true (3.05.2014).
 • Rynki pracy jutra. Flexicurity drugiej generacji - mobilne, dynamiczne i otwarte rynki pracy, http:// pklewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/Rynki_pracy_jutra.pdf (3.05.2014).
 • Słojewska A., Eurostrefa i budżet federalny, "Rzeczpospolita" nr 233 (9533) z 5.10.2012.
 • Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na PKB i produkcji przemysłowej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, 2009.
 • Wyżnikiewicz B., Bezrobocie młodych koszmarem Europy, http://biznes.pl/wiadomosci/unia-europejska/ bezrobocie-mlodych-koszmarem-europy,5562167,news-detal.html (2.05.2014).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec (5.05.2014).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin= 1 (3.05.2014).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin= 1 (5.05.2014).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115; (5.05.2014).
 • http://finanse.wnp.pl/staly-fundusz-ratunkowy-eurolandu-brakujacy-element-unii-monetarnej, 178437_1_0_0.htm (2.05.2014).
 • http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171:euro- rynek&catid=34:aktualnosci (1.05.2014).
 • https://www.onserwatorfinansowy.pl/tematyka/finans-publiczne/bank-swiatowy-nadchodzi-czas-dla- -polski-najlepszy-od-500-lat/ (11.10.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331923
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.