Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 348 Polityka ekonomiczna | 44-53
Tytuł artykułu

Metoda taksonomiczna w ocenie środowiskowej konkurencyjności powiatów województwa świętokrzyskiego

Warianty tytułu
Taxonomic Method in the Examination for Environmental Competitiveness of Poviats of Świętokrzyski Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena działań jednostek samorządu terytorialnego uwzględniać powinna m.in. gospodarkę finansową, poziom konkurencyjności i rozwoju, kapitał ludzki oraz infrastrukturę. Celem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania metod taksonomicznych do oceny środowiskowej konkurencyjności powiatów województwa świętokrzyskiego dla 2003, 2005, 2011, 2012 r. W analizie taksonomicznej istotne jest ujednolicenie poziomu zmienności cech, w celu zapewnienia ich porównywalności. Konkurencyjność regionów może oznaczać przewagę nad innymi regionami ze względu na posiadane zasoby materialne czy potencjał intelektualny. Analiza powiatów województwa świętokrzyskiego wskazuje, iż na badane zjawisko środowiskowej konkurencyjności wpływa zarówno poziom dochodów własnych jak i wydatków. W badanym kontekście najlepsze są powiaty: kielecki, sandomierski, starachowicki, najsłabsze: pińczowski, włoszczowski i kazimierski.(abstrakt oryginalny)
EN
The evaluation of actions of local governments should take into account, inter alia, financial management, the level of competitiveness and development, human capital and infrastructure. The purpose of this article is to indicate the possibility of using taxonomic methods for the assessment of environmental competitiveness of poviats in Świętokrzyskie for 2003, 2005, 2011, 2012. The competitiveness of regions may be an advantage because of their material resources and intellectual potential. The analysis indicates that both the level of own income and expenditure affect the studied phenomenon. In the analysed context the best are kielecki, sanodmierksi and starachowicki poviats, and the weakest: pińczowski, włoszczowski and kazimierski.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
  • Bury P., Polityka finansowa samorządu jako narzędzie konkurencji jednostek terytorialnych, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  • Dziekański P., Analiza sytuacji finansowej samorządu jako wyznacznik efektywności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, [w:] B. Filipiak (red.), Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 38, Poznań 2011.
  • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
  • Kasztelan A., Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji, Problemy Ekorozwoju, Problems of Sustainable Development 2010, vol. 5, no 2..
  • Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa 2009
  • Kozłowski S., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWE, Warszawa 1991.
  • OECD, Podręcznik Oslo - zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie polskie, Warszawa 2008.
  • Winpenny J.T., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
  • Zaremba D., Potrzeba czystego środowiska a rozwój zrównoważony, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony. Wdrażanie, red. F. Piontek, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331913
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.