Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 348 Polityka ekonomiczna | 22-33
Tytuł artykułu

Efekty produkcji gospodarstw w Polsce w odniesieniu do WPR w latach 2005-2008

Warianty tytułu
Effects of Farms Production in Poland with Respect to the CAP in the Period of 2005-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na skutek wdrożenia mechanizmów WPR dochody w polskim rolnictwie się podwoiły. Autorzy artykułu, biorąc pod uwagę tak duży wzrost dochodów oraz fakt, iż transfer dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych nie jest rozliczany i nie podlega weryfikacji przeznaczenia, przeprowadzili analizę wpływu świadczeń unijnych. W badaniu uwzględniono również wpływ nakładów na wartość produkcji rolnej. Badanie ze względu na zróżnicowanie rolnictwa w Polsce przeprowadzono na poziomie NUTS 2. W badaniu wykorzystano Regionalne Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa w okresie od 2004-2008. W analizach zastosowano regresję wielokrotną, do której szacowania użyto metody MNK i MNW. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano wpływ dopłat uzupełniających, jednolitych płatności obszarowych oraz zagregowanych dopłat na wartość produkcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to find the relationship between the production and the effects associated with the policy of the CAP. The idea was also noted as shaped by the relationship between production and direct payments. Due to the diversity of agriculture in Poland the study was conducted at NUTS 2 level used in the study of Regional Economic Accounts for Agriculture. The analysis covered the period from 2008 to 2009. The study used multiple regression and selected econometric model of production.The estimating equation coefficients of regression methods of OLS and MLE were used.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Czubak W., 2013, Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań.
 • Czubak W., Jędrzejak P., 2011, Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 2, Warszawa - Poznań - Wrocław.
 • Czubak W., Sadowski A., Poczta W., 2011, Wpływ reformy systemu dopłat bezpośrednich na dochody polskich gospodarstw rolnych z pola obserwacji FADN, [w:] Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finansowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Raport PW nr 20, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Floriańczyk Z., Zegar J.S., 2003, Main problems of agriculture and rural areas in Poland in the period of transformation and integration with European Union in Alternatives for European Rural Areas, ERDN z. 1, IAFE-NRI, Warsaw.
 • Fuglie K., 2010, Accelerated productivity growth offsets decline in resource expansion in global agriculture, USDA, AmberWaves 8 (Sept).
 • Krasowicz S., Kopiński J., 2006, Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce, Raporty PIB, zeszyt 3, IUNG-PIB, Puławy.
 • Poczta W., 2012, Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [w:] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, red. nauk. J. Wilkin i I. Nurzyńska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 • Poczta W., 2012a, Wsparcie polskiego rolnictwa w warunkach akcesji Polski do UE, [w:] Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce, red. W. Czubak, E. Kiryluk-Dryjska, A. Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 • Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa, Regionalne Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa, 2014. Eurostat, Luksemburg, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 • Rizov M., Pokrivcak J., Ciaian P., 2013, CAP Subsidies and Productivity of the EU Farms, "Journal of Agricultural Economics", vol. 64, no. 3.
 • Roe T., Somwaru A., Diao X., 2004, Decoupled payments: a dynamic, economywide perspective, [w:] Decoupled Payments in a Changing Policy Setting, red. M.E. Burfisher, J. Hopkins, United States Department of Agriculture, A Report from the Economic Research Service, Agricultural Economic Report No. 838.
 • Rude J., 2007, Production effects of the European Union's single farm payment, Canadian Agricultural Trade Policy Research Network (CATPRN) Working Paper 2007-6, September.
 • Sadowski A., Antczak W., 2012, Kierunki wykorzystania dopłat bezpośrednich przez rodzinne gospodarstwa rolne położone w wybranych województwach, "Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(26).
 • Sipiläinen T., Kumbhakar S.C., 2010, Effects of direct payments on farm performance: The case of dairy farms in northern EU countries, University of Helsinki, Departament of Economics and Management, Discussion Papers no. 43, Helsinki.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331909
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.