Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | R. 12, nr 3 (44), Supl. | 65-77
Tytuł artykułu

Problematyka rzeźnego użytkowania loszek jednorazówek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Issue of Slaughter Utilisation of the First Farrowing Sows
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rzeźne wykorzystanie loszek po odchowaniu pierwszego miotu stwarza możliwość zmniejszenia kosztów produkcji wieprzowiny ze względu na równoczesne uzyskanie wartościowego materiału rzeźnego oraz prosiąt. Podstawowym warunkiem osiągnięcia korzyści jest wczesne wejście loszek w cykl rozrodczy, czyli maksymalne obniżenie wieku wystąpienia płodnej rui i uzyskanie licznego miotu. Wykazano, że zastosowanie diety z dodatkiem glukozy w ściśle określonym terminie podnosiło okresowo poziom insuliny i innych hormonów metabolicznych przyspieszających rozwój pęcherzyków jajnikowych oraz liczbę owulacji. Duży wpływ na wyniki rozpłodu loszek uzyskano, stosując biotechniczną metodę hormonalnej stymulacji rui. Przydatność preparatów PMSG i hCG do indukcji i synchronizacji rui u młodych loszek otrzymujących wcześniej dietę insulinogenną została potwierdzona przez autorów także we wcześniejszych badaniach. Alternatywnym sposobem przyspieszania dojrzałości płciowej loszek może być kontakt z dojrzałym knurem. Wykazano, że grupa loszek stymulowana obecnością knura wykazała wcześniej płodną ruję (p < 0,01). Uzyskano również zadowalającą liczbę prosiąt żywo urodzonych w miocie, wynoszącą średnio 9,50 (I cykl rozpłodowy). Dotychczasowe wyniki oceny wartości rzeźnej tusz loszek jednorazówek wskazywały na wysokie walory wartości rzeźnej tuszy i jakości mięsa. Loszki jednorazówki były ubijane w wieku około 11 miesięcy i wykazywały wyraźnie mniejsze otłuszczenie i większe umięśnienie niż przeciętne zwierzęta rzeźne w wieku około 6 miesięcy. Fakt wysokiego umięśnienia i małego otłuszczenia tusz, mimo dużej masy ciała, odróżnia loszki jednorazówki od podobnych pod względem wieku i masy ciała tzw. tuczników ciężkich. Mięso zwierząt starszych zawsze było cenionym surowcem do produkcji wyrobów luksusowych i markowych ze względu na duże walory smakowe i odżywcze, a także przetwórcze. Wstępne wyniki oceny jakości mięsa potwierdzają w pełni wysoką jakość mięsa loszek jednorazówek. (abstrakt oryginalny)
EN
When utilizing the first farrowing sows for slaughter purposes, after they have reared their first litter, it is possible to decrease costs of the pork meat production, because valuable slaughter material is obtained at the same time as are piglets. The basic prerequisite to gain a profit is that the first farrowing sows enter a reproductive cycle early enough, i.e. it is necessary to maximally lower the age of fertile estrus to occur, and to produce numerous litters. In this paper, it was proved that the application of glucose-supplemented diets at specific, exactly predetermined time points resulted in a periodic increase in the level of insulin, and in other metabolic hormones accelerating the development of ovarian follicles and the number of ovulations. It was stated that a biotechnical method of hormonal estrus stimulation applied strongly influences the results of gilt reproduction. The usefulness of PMSG and hCG preparations in inducing and synchronising estrus in the first farrowing sows, which were previously fed insulinogenic diets, was also confirmed by our previous investigations. An alternative method of accelerating the sexual maturity of first farrowing sows is to expose them to contacts with a mature boar. It was proved that a group of gilts stimulated by the presence of boar showed an earlier fertile estrus (p<0.01). In addition, the first farrowing sows produced a satisfactory number of live piglets in a litter amounting to averagely 9.50 (the first reproductive cycle). The hitherto results of assessing the slaughter value of gilt carcasses indicated that both their slaughter valued and their meat quality were high. The first farrowing gilts were slaughtered at an age of about 11 months; their fattening characteristic was clearly lower, and their musculature was higher if compared with the average slaughter animals at an age of about 6 months. This high muscling and low fattening of the carcasses examined, despite their high body weight, are features distinguishing the first farrowing sows from heavy porkers that are similar to them in age and body weight. The meat of older animals was always a valuable raw material used to produce delicacy and high quality meat products owing to its exceptional taste, and nutritive and processing values. The initial results of the assessment of meat quality have fully confirmed the high quality of meat obtained from first farrowing gilts. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
65-77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Bibliografia
 • [1] Alexandrowicz S., Benedykciński S., Kraupe W.: Production of baby pigs from primiparous sows slaughtered after weaning a firs litter. Roczn. Nauk Roln., 1954, 68-B, 283-296.
 • [2] Almeida F.R.C., Mao J., Novak S., Cosgrove J.R., Foxcroft G.R.: Effects of different patterns of feed restriction and insulin treatment during luteal phase on reproductive, metabolic, and endocrine parameters in cyclic gilts. J. Anim. Sci., 2001, 79, 200-212.
 • [3] Beattie V.E., Weatherup R.N., Moss B.W., Walker N.: The effect of increasing carcass weight of finishing boars and gilts on joint composition and meat quality. Meat Sci., 1999, 52 (2), 205-211.
 • [4] Britt J.H., Day B.N., Webel S.K., Brauer M.A.: Induction of fertile estrus in prepuberal gilts by treatment with a combination of pregnant mare's serum gonadotropin and human chorionic gonadotropin. J. Anim. Sci., 1989, 67, 1148-1153.
 • [5] Brooks P.H., Cole D.J.A.: Meat production from pigs, which have farrowed. 1. Reproductive performance and food conversion efficiency. Anim. Prod., 1973, 17 (3), 305-315.
 • [6] Brooks P.H., Cole D.J.A., Jennings W.J.N.: Meat production from pigs, which have farrowed. 2. Carcass characteristics. Anim. Prod., 1975, 20 (1), 123-131.
 • [7] Brooks P.H., Smith D.A.: Meat production from pigs, which have farrowed. 3. The effect of weaning - to - slaughter interval on food utilization and carcass quality. Anim. Prod., 1977, 25 (2), 247-254.
 • [8] Cameron N.D., Kerrt J.C., Garth G.B., Sloan R.L.: Genetic and nutritional effects on age at first oestrus of gilts selected for components of efficient lean growth rate. Anim. Sci., 1999, 69, 93-103.
 • [9] Candek-Potokar M., Lefaucheur L., Zlender B., Bonneau M.: Effect of slaughter weight and/or age on histological characteristics of pig longissimus dorsi muscle as related to meat quality. Meat Sci., 1999, 52, 195-203.
 • [10] Cole D.J.A., Brooks P.H.: An assessment of the once-bred gilts as a meat animal. Proc. Meeting EAAP, Viena. Ref. Przegląd Nauk Lit. Zoot. XX], 1973, 4 (82), 61-62.
 • [11] Dybała J., Zięcik A.J., Skrzypiński W.: Effect of repeated application of PG-600 preparation in sows. Ann. Anim. Sci., 2002, Suppl. 2, 109-112.
 • [12] Fandrejewski H., Raj. S.: Carcass composition of sows. Polsko-Słowacko-Czeska Konf. Nauk. nt. "Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej". Olsztyn 1997, s. 83.
 • [13] Fiedler I., Ender K., Wicke M., Maak S., von Lengerken G., Meyer W.: Structural and functional characteristics of muscle fibres in pigs with different malignant hyperthermia susceptibility (MHS) and different meat quality. Meat Sci., 1999, 53, 9-15.
 • [14] Garcia-Macias J.A., Gispert M., Oliver M.A., Diestre A., Alonso P., Munoz-Luna A., Siggens K., Cuthbert-Heavens D.: The effects of cross, slaughter weight and halothane genotype on leannes and meat and fat quality in pig carcasses. Anim. Sci., 1996, 63, 487-496.
 • [15] Henckel P., Oksbjerg N., Erlandsen E., Barton-Gade P., Bjernholm C.: Histo- and biochemical characteristics of the longissimus dorsi muscle in pigs and their relationships to performance and meat quality. Meat Sci., 1997, 47, 311-321.
 • [16] Janicki M.A., Kortz J., Różyczka J.: Meat quality in relation to age and live weight in pigs. Technologija Mesa, 1966, 7, 61-64. (Jugosławia)
 • [17] Kapelańska J., Dylas R., Kapelański W., Dybała J., Rak B., Grajewska S.: Slaughter value and meat quality of primiparous gilts. Ann. Anim. Sci., 2002, Suppl. 2, 297-300.
 • [18] Kapelański W., Dybała J., Kapelańska J., Bocian M., Biegniewska M.: Slaughter value of first farrowing sows, early mated and stimulated for sexual maturity. Proc. Anim. Sci. - British Society of Animal Science, 2004, 42.
 • [19] Kapelański W., Rak B., Wajda S., Sobczyński T., Bocian M., Kapelańska J., Dybała J., Grajewska S., Biegniewski J.: Przydatność rzeźna loszek jednorazówek przy zastosowaniu stymulacji ich dojrzałości płciowej. 2005, Grant PB2P06Z 001 26.
 • [20] Kapelański W., Soede N.M., Zięcik A.J: Effects of diet composition and frequency of feeding on postprandial insulin level and ovarian follicular development in prepuberal pigs. 14th Int. Congress Anim. Reprod., Stockholm 2000, 1, 285.
 • [21] Kapelański W., Zięcik A.J.: Effect of glucose supplemented diet on natural and gonadotropins induced puberty attainment in gilts. 5th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Vienna 2001, ESDAR Newsletter 6, 64.
 • [22] Kapelański W., Zięcik A.J., Dybała J., Kapelańska J.: Wpływ diety i gonadotropinowej stymulacji dojrzałości płciowej na użytkowość rozpłodową loch. Medycyna Wet., 2002, 58 (10), 803-806.
 • [23] Kapelański W., Zięcik A.J., Dybała J., Rak B., Kapelańska J.: Wpływ insulinogennej diety oraz hormonalnej stymulacji dwóch kolejnych rui na użytkowość rozpłodową loch. Medycyna Wet., 2003, 59 (6), 546-549.
 • [24] Karlsson A.H., Klont R.E., Fernandez X.: Skeletal muscle fibres as factors for pork quality. In "Quality of meat and fat in pigs as affected by genetics and nutrition". Eds. C. Wenk, J.A. Fernandez, M. Dupuis, 2000, EAAP Pub. No 100, p. 47-67.
 • [25] Klindt J., Yen J.T., Christenson R.K.: Effect of prepubertal feeding regimen on reproductive development of gilts. J. Anim. Sci., 1999, 77, 1968-1976.
 • [26] Kłosowska D., Kurył J., Cieślak D., Elminowska-Wenda G., Walasik K., Kapelański W.: The relationship between polymorphism in porcine MYOG, Myf-3 and Myf-5 genes and microstructural characteristics of Longissimus muscle - A preliminary study. 47th Int. Congress of Meat Science and Technology, Kraków 2001, Proc. vol I, p. 142-143.
 • [27] Koćwin-Podsiadła M., Zybert A., Krzęcio E.: The influence of carcass weight of fatteners with different Hal genotype on carcass leannes and selected traits. 46th Int. Congr. Meat Sci. Technol. Argentine 2000, vol 1, p. 92-93.
 • [28] Kortz J., Gardzielewska J., Jakubowska M., Błaut D.: Pork quality in relation to backfat thickness and carcass weight. Adv. in Agric. Sci. AR Szczecin ,1995, IV, (1), 7-13.
 • [29] Kotarbińska M., Kielanowski J.: A note on meat production from pigs slaughtered after first weaning a litter. Anim. Prod., 1973, 17 (3), 317-320.
 • [30] Larzul C., Lefaucheur L., Ecolan P., Gogue J., Talmant A., Sellier P., Le Roy P., Monin G.: Phenotypic and genetic parameters for longissimus muscle fiber characteristics in relation to growth, carcass and meat quality traits in Large White pigs. J. Anim. Sci., 1997a, 75, 3126-3137.
 • [31] Larzul C., Roy P. Le, Gueblez R., Talmant A., Gogue J., Sellier P., Monin G. Effect of halothane genotype (NN, Nn, nn) on growth, carcass and meat quality traits of pigs slaughtered at 95 kg or 125 kg live weight. J. Anim. Breeding and Genetics, 1997b, 114 (4), 309-320.
 • [32] Le Cozler Y., Ringmar-Cederberg E., Johansen S., Dourmad J.Y., Neil M., Stern S.: Effect of feeding level during rearing and mating strategy on performance of Swedish Yorkshire sows.1. Growth, puberty and conception rate. Anim. Sci., 1999a, 68, 355-363.
 • [33] Le Cozler Y., Ringmar-Cederberg E., Johansen S., Dourmad J.Y., Neil M., Stern S.: Effect of feeding level during rearing and mating strategy on performance of Swedish Yorkshire sows.2. Reproductive performance, food intake, backfat changes and culling rate during the first two parities. Anim. Sci., 1999b, 68, 365-377.
 • [34] Lefaucher L., Vigneron P.: Post-natal changes in some histochemical and enzymatic characteristics of three pig muscle. Meat Sci., 1986, 16, 199-216.
 • [35] Łyczyński A., Bartkowiak Z., Pospiech E., Urbaniak M.: Wpływ wybranych cech oceny przyżyciowej na użytkowość rozpłodową loch. Biul. Nauk. UWM, 2000, 7, 137-144.
 • [36] Mac Pherson R.M., Hovell T.D.DeB., Jones A.S.: Performance of sows first mated of puberty or second or third oestrus and carcass assessment of once - bred gilts. Animal Prod., 1977, 24, 333-342.
 • [37] Martinat-Botte F., Forgerit Y., Macar C., Moreau A., Terqui M., Signoret J.P.: Control of oestrus in gilts: II. Synchronization of oestrus with a progestagen, Altrenogest (Regumate) effect on fertility and litter size. Anim. Reprod. Sci., 1999, 22, 227-233.
 • [38] Peterson J.S., Henckel P., Oksbjerg N., S0rensen M.T.: Adaptation in muscle fibre characteristics induced by physical activity in pigs. Anim. Sci., 1998, 66, 733-739.
 • [39] Rekiel A., Staniszewski K., Więcek J.: Wpływ dojrzałości rozpłodowej na wyniki reprodukcji loch pierwiastek. Biul. Nauk. UWM., 2000, 7, 233-240.
 • [40] Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J.: The effect of reproductive maturity on the performance of sows hard. Ann. Anim. Sci., 2002, Suppl. 2, 25-27.
 • [41] Solomon M.B., Cambell R.G., Steele N.C.: Effect of sex, exogenous porcine somatotropin on longissimus muscle fiber characteristics of growing pigs. J. Anim. Sci., 1990, 68, 1176-1181.
 • [42] Van den Brand H., Soede N.M., Schrama J.W., Kemp B.: Effects of dietary energy source on plasma glucose and insulin concentration in gilts. J. Anim. Physiol. Anim. Nutrit., 1997, 79, 27-32.
 • [43] Weatherup R.N., Beattie V.E., Moss B.W., Walker N.: The effect of increasing slaughter weight on growth performance of pigs and on meat quality. Proc. Brit. Soc. Anim. Sci., Annal Meeting in Scorborough in March 1997, p. 100.
 • [44] Xue J.L., Koketsu Y., Dial G.D., Pettigrew J., Sower A.: Glucose tolerance, luteinizing hormone release, and reproductive performance of first-litter sows fed two levels of energy during gestation. J. Anim. Sci., 1997, 75, 1845-1852.
 • [45] Zięcik A.: Zastosowanie osiągnięć badań podstawowych we współczesnej biotechnice rozrodu świń. Prace i Mat. Zoot. Zesz. Specj., 2004, 15, 47-51.
 • [46] Zięcik A.J., Dybała J., Martin Rillo S., Kapelański W., Biegniewski S., De Alba C., Gajewski Z.: Induction of fertile estrus in prepubertal gilts and weaned sows. Reprod. Dom. Anim., 1996, 31, 469-472.
 • [47] Zięcik A.J., Kapelański W., Zaleska M.: Effect of glucose supplemented diet on natural and gonadotropin induced puberty attainment in gilts. J. Anim. Feed Sci. 2002, 11, 461-469.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331817
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.