Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(36) | 121-140
Tytuł artykułu

Postępowanie w sprawie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Proceedings in Matter of a Concession for Disseminating of Radio and Television Programmes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W myśl art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. wolność działalności gospodarczej stanowi jedną z podstaw ustroju gospodarczego państwa polskiego. W literaturze przyjmuje się, że jest to nie tylko zasada ustrojowa, lecz także publiczne prawo podmiotowe o charakterze negatywnym. Istotą tego prawa jest nieingerowanie państwa w sferę aktywności gospodarczej podejmowanej przez podmioty prywatne. Bezwzględna wolność gospodarcza może jednak godzić w inne prawa lub wartości konstytucyjne i z tego względu nie powinna być traktowana jako wolność o charakterze absolutnym. (fragment tekstu)
EN
The subject of the paper is an analysis of legal provisions regulating proceedings in the matter of granting a concession for disseminating of radio and television programmes. Characteristics of a model of proceed-ings was carried out on basis of compliance criteria of a regulation with principles of correct legislation and respecting procedural rights of participants of the proceedings. A particular attention was paid to the problems of issuing adjudications in conditions of a competitive co-participation. A present model of the procedure is not adapted to the proceedings, in which an institution of a tender takes place and also does not take into consideration the fact of issuing adjudications in conditions of a competitive co-participation. The legal rules of a statutory rank do not regulate the discussed proceedings in a complex way, leaving questions of determination of a "detailed course of proceedings" in the regulation. An executory act regulates the proceeding in an inconsiderable scope. The existing normative state was evaluated critically. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
121-140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009, s. 90.
 • A. Walaszek-Pyzioł, Swoboda działalności gospodarczej, Kraków 1994, s. 12 i n.
 • W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 159 i n.
 • K. A. Wąsowski, Zakres przedmiotowy rozstrzygnięcia koncesyjnego w świetle ustawy o radiofonii i telewizji. Uwagi wprowadzające, Studia Iuridica 2004, tom XLIII Miscellanea, s. 238.
 • M. Romanowski, Zasada swobody działalności gospodarczej w świetle praktyk Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przegląd Prawa Handlowego 2001, nr 5, s. 36.
 • T. Woś, Związki postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, ZN UJ nr 134, Warszawa-Kraków 1989, s. 134-135.
 • H. Knysiak-Molczyk [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, A. Krawiec, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013, s. 164.
 • T. Kiełkowski, Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu koncesyjnym, PiP 1999, z. 11, s. 44.
 • J. Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 74-75.
 • M. Smaga, Sprawiedliwość i równość wobec prawa a jednolitość orzecznictwa administracyjnego i sądowo-administracyjnego [w:] Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych, red. J. Filipek, Kraków 1999, s. 145-146.
 • R. Chruśniak, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Warszawa 2007, s. 252-253 cyt. za B. Skwarą: W. Sokolewicz, Uwaga nr 16 do art. 213 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. III, Warszawa 2003, s. 19.
 • J. Zimmermann, Glosa do wyroku NSA z dnia 1 października 1998 r., II SA 916/97 i 920/97, OSP 1999, z. 7-8, poz. 136, s. 370.
 • A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009, s. 220.
 • B. Z. Chludziński, Koncesja i koncesjonowanie w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne, Toruń 2006, s.
 • B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 311.
 • G. Łaszczyca [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2013, s. 625.
 • M. Boratyńska, Przetarg w prawie polskim. Zagadnienia cywilistyczne, Warszawa 2001, s. 27 i n.
 • A. Woźniak, Proces koncesyjny na przykładzie wybranych państw europejskich, Analiza Biura KRRiT 2008, nr 1, http://www.krrit. gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2008_01_procedury_koncesyjne.pdf, s. 1. 34
 • C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 250
 • C. Kosikowski, Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej, PiP 2004, nr 10, s. 12-13.
 • J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 13.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 286.
 • B. Z. Chludziński, Koncesja i koncesjonowanie w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne, Toruń 2006, s. 115.
 • A. Jakubowski, Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu administracyjnym, "Państwo i Prawo" 2013, nr 11, s. 59. 51
 • J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 269.
 • W. Brohm, Sądownictwo administracyjne we współczesnym państwie na przykładzie RFN (założenia ogólne), "Organizacja-Metody-Technika w Administracji Państwowej" 1984, nr 2, s. 36.
 • Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997, s. 202 i 203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331755
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.