Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(36) | 57-76
Tytuł artykułu

Dylematy polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Warianty tytułu
Dilemmas of Managing Policy of the Commune's Housing Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szerzej rozumiana polityka mieszkaniowa gminy wykonywana jest na zasadach określonych w różnych ustawach: oprócz Konsty-tucji RP, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, także w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego6, w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w usta-wie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W wielu gminach gospodarowanie zasobem mieszkaniowym zostało powierzone wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej (zakład budżetowy - miejski zarząd budynków). Innym, często spotykanym rozwiązaniem jest tworzenie gminnych osób prawnych (spółek) o analogicznym zakresie działalności. Warto także wspomnieć, że stymulowanie rozwoju mieszkalnictwa lokalnego bywa uważane współcześnie za mało istotne i niejako dodatkowe zadanie gminy, na które przeznacza się coraz mniej środków finansowych. (fragment tekstu)
EN
In the paper there are presented problems of a widely understood managing policy of a commune's housing resource particularly taking into consideration a matter of creating and realisation of many years' housing programmes, principles of leasing premises from a commune's housing resource and contracts of tenancy of communal premises. Doubts arise on the background of a complex character of resolutions in the matter of a housing programme and resolutions in the matter of leasing premises. In practice the content of both resolutions is also controversial, in particular in a part where the resolutions contain additional elements, which are not indicated directly in the act. Moreover many problems are caused by realisation of tenancy contracts of premises from a commune's housing resource. They are connected among others with a requirement of concluding contracts for indefinite time and lack of adequate regulations concerning a verification possibility of a material situation of tenants of communal premises.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57-76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • M. Pietraszewski, Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego (art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów) w świetle orzecznictwa, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 9, s. 67.
 • P. Chmielnicki [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 205.
 • E. Stefańska, Prawo mieszkaniowe [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007, s. 364.
 • M. Szydło, Planowanie indykatywne jako funkcja państwa wobec gospodarki [w:] B. Popowska (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, Poznań 2006, s. 152.
 • K. Wlaźlak, Glosa do wyroku NSA z dnia 25 maja 2006 r., II GSK 39/06, LEX/el. 2010, nr 116567.
 • M. Majchrzak, Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2007, s. 254-255.
 • W. Żuchowski, Prawotwórcza działalność samorządu terytorialnego w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 4, s. 69.
 • E. Kremer, Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zagadnienia wybrane, związane z orzecznictwem i kontrolą sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 3, s. 49.
 • M. Stahl, Mieszkaniowy zasób gminy [w:] M. Stahl, B. Jaworska-Dębska (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część 2. Zadania i kompetencje, Warszawa 2011, s. 146.
 • D. Dąbek, Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego - aspekt materialnoprawny, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013, nr 3, s. 91.
 • C. Kosiński, Finansowanie mieszkaniowego zasobu gminy, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2007, nr 6, s. 31.
 • E. Stefańska, Prawne aspekty realizacji polityki mieszkaniowej państwa [w:] M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009, s. 249.
 • H. Walczewski, Podstawy i zasady prawne obowiązujące przy tworzeniu lokalnych strategii mieszkaniowych [w:] K. Jurek, M. Majchrzak (red.), Lokalne strategie mieszkaniowe oraz programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, Kraków 2001, http://www.umirm.gov.pl.
 • J. Chaciński, Ochrona praw lokatorów. Komentarz, Warszawa 2006, s. 146.
 • R. Cybulska, A. Wierzbica, Uchwała jako forma wyrażania woli przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011, s. 95.
 • P. Mijał, Działalność komisji mieszkaniowych, "Wspólnota" 2006, nr 29, http://www.wspolnota.org.pl/archiwum.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331727
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.