Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (7) | 95-114
Tytuł artykułu

Kluczowe problemy zarządzania w sektorze publicznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Key Problems of Managements in Public Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie publiczne to proces decyzyjny, który cechuje się prawem zarządzającego, w tym przypadku władz publicznych, do decydowania lub współdecydowania o strategicznych kierunkach rozwoju i zasadniczych celach do osiągnięcia przez podmiot działający na rzecz zaspokajania potrzeb publicznych. Formułowanie planów finansowych i budżetu zadaniowego wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom w zakresie poprawy jakości świadczonych usług przez administracje publiczną, z jednoczesnym wzmożeniem odpowiedzialności za gospodarowanie środkami publicznymi w celu poprawy racjonalności i efektywnego ich wykorzystania. Specyfika zarządzania w tym obszarze polega na tym, że pomiar wyniku nie może być oparty o rachunek przychodów i kosztów, jak to ma miejsce w przedsiębiorstwie. Kategoria zysku w odniesieniu do działalności sektora publicznego jest mało przydatna, stąd też tak wiele kontrowersji dotyczy systemu możliwych do zastosowania mierników. Ponadto podkreślić należy, że zarządzanie menedżerskie w sektorze publicznym wymaga prowadzenia ustawicznego dialogu ze społeczeństwem, przełamywania barier komunikacyjnych i analizy zachodzących zmian. Istotnym elementem tego procesu jest zatem ewaluacja, czyli systematyczne badanie podjętych (wytyczonych) planów lub działań z punktu widzenia przyjętych kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju czy też lepszego zrozumienia. W warunkach polskich przyjęte rozwiązania prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych mają niewątpliwie innowacyjny charakter, ale na rezultaty przyjętych regulacji prawnych i instytucjonalnych należy poczekać.(fragment tekstu)
EN
The article concerns problems of public management. It takes attempt of explanation of legitimacy of rule of manager procedure in public sector that come from the concept of New Public Management (NPM) and processes of globalization. It concerns main area of consideration of strategic problem of management and managements with cancellation or accepted in Poland in legal regulation finance. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Białoń L., (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Warszawa 2010.
 • Borodo A., Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Bydgoszcz, 2000.
 • Daniluk M., Podstawy finansów, Warszawa 2005.
 • Frąckiewicz-Wronki, (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Katowice 2009.
 • Goryszewski R., Kotowska E., Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 1/2011.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.
 • Herdt Ł., Marten de Jong, Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, Sprawne Państwo. Program ERNST&JOUNG, Warszawa 2011.
 • Kłopotek A., (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym, SGH, Warszawa 2009.
 • Kotowska E., Organizacja i funkcjonowanie sektora finansów publicznych. Zarządzanie. Teoria i praktyka, 2012, nr 1 (5).
 • Lubińska T., Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Warszawa 2007.
 • Lubińska T., Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Nowak-Far A., (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2011.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. W-wa 11.01. 2013,S.4 mac.gov.pl/uploads/2013.
 • Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, Warszawa 2009.
 • Pakoński K., (red.), Budżet zintegrowane zarządzanie finansami, Warszawa 2000.
 • Stelmach W., Władza i kierowanie. Teorie i praktyka biurokracji, 2010.
 • Stelmach W., Dążenia ku Efektywności kierowania [w:] W stronę marzeń, Warszawa 2013.
 • Sudoł S., Nauki o zarządzaniu, Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo, Toruń 2007.
 • Ustawa budżetowa na rok 2013 z 25 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 5 lutego 2013 r., poz 169).
 • Ustawa z dnia 17.grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003.
 • Woźniak B., Postuła M., Budżet zadaniowy metoda racjonalizacji wydatków, Warszawa 2012.
 • Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005. www.budżety-zadaniowy.com/baza_mierników
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331701
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.