Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (7) | 29-41
Tytuł artykułu

Koncepcja nowoczesnej infrastruktury gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej w perspektywie konkurencyjności. Cz. II

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Concept of Modern Infrastructure Economic, Social and Institutional in the Competitiveness. P. II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizowanie struktury infrastruktury w układzie statycznym i dynamicznym w perspektywie konkurencyjności gospodarki i jej podsystemów jest kluczowym zagadnieniem nauk ekonomicznych nie tylko w ujęciu retrospektywnoopisowym i czynnikowym, ale także normatywno-systemowym. Ten obszar badań jest ważny ze względu na fakt, że elementy infrastruktury tworzą węzły sieci interpersonalnych, między podmiotami gospodarczymi i podsystemami gospodarczymi, między zakładami publicznymi, a pozostałymi uczestnikami życia społeczno-gospodarczego. Jakość ich funkcjonowania wywiera wpływ w długim okresie na wymianę wartości, które budują atuty konkurencyjności obejmujące stopień zaspokajania potrzeb ludzkich, stopień jakości życia i satysfakcji z aktywnego działania w danym społeczeństwie. To implikuje, że infrastruktura stwarza możliwości skracania czasu pracy jako uciążliwości oraz zwiększania stopnia dostępności aktorów życia gospodarczego do elementów infrastruktury społecznej, szczególnie umiejscowionych w sferze nauki, kształcenia, wychowania, kultury i sportu oraz turystyki. Ten postulat pozostaje w zgodzie z postrzeganiem konkurencyjności gospodarki przedstawionej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. (fragment tekstu)
EN
This article as second part of the study presents the structural conception of economic, social and institutional infrastructure. It stays in correspondence with factors that shape the competitiveness of modern economy. Content of the article also concerns the role of the major components of infrastructure in shaping the competitiveness of the national economy. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Bralczyk J., (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Brdulak J., (red.), Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Brzozowska K., Infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna, Ekonomista nr 1, 2002, s. 127-140.
 • Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Buszko A., Kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie budowlanym, Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Fierla I., (red.), Geografia gospodarcza Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 • Flis M., Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna z wyborem pism, Zakład Wydawniczy ,,Nomos", Kraków 2001.
 • Gilejko L., Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Godłów-Legiędź J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowoczesnego instytucjonalizmu. [w:] Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Gorynia M., Łaźniewska E., (red.), Kompedium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.
 • Milczarek D., Instytucje a wzrost gospodarczy w świetle badań empirycznych, [w:] (praca zbiorowa), Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2006.
 • Mroziewski M., Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010.
 • Plawgo B., Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, t. 1, 2, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Wrona J., Rek J., (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331683
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.