Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 3 (7) [pol.] | 77-89
Tytuł artykułu

Znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych w profilu kompetencyjnym współczesnego pracownika

Warianty tytułu
Importance of the Socio-psychological Competence in the Competence Profile of the Contemporary Employee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost znaczenia "kompetencji" pracowników wynika z faktu, że w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości rynkowej zmienia się waga czynników decydujących o trwałym sukcesie firmy. Szczególnego znaczenia nabierają organizacje "uczące się", w których kładzie się nacisk na rozwój. Poszukiwanie źródeł przewagi konkurencyjnej poza dotychczasowymi (rozwiązania techniczne i organizacyjne), skierowane jest w stronę wykorzystywania potencjału pracowników. Szybkie tempo rozwoju firm generuje nowe formy zachowań profesjonalnych, można mówić nie tylko o pluralizmie różnych form aktywności pracowników, ale także ról, jakie oni pełnią. Współczesny pracownik postawiony jest przed koniecznością radzenia sobie w różnych sytuacjach, często nowych, nietypowych. W tych okolicznościach szczególnego znaczenia nabiera stwierdzenie Druckera, iż jedyną stałą rzeczą w naszym życiu jest zmiana. Reagowanie na zmiany, a co istotniejsze ich inicjowanie i wprowadzanie wymaga szczególnej cechy, jaką jest elastyczność*. Cecha ta, a także inne dyspozycje osobowościowe, np. otwartość, inicjatywa, czy gotowość do współpracy są niezbędne w sprawnym działaniu. Jednakże jak pokazują badania, także inne czynniki odgrywają ważną rolę w efektywnym radzeniu sobie z zadaniami zawodowymi. Należą do nich m.in. postawy, wiedza, zdolności i umiejętności. Razem z cechami osobowościowymi można je włączyć do kompetencji. wić szczególną umiejętność kierowania własnym życiem (samorozwój), którą Pietrasiński nazywa "kompetencją biograficzną" , a także wszelkie działania związanie z rozwojem i wprowadzaniem zmian we własnym życiu. (fragment tekstu)
EN
The article presents an issue of socio-psychological competence in the con- ;ext of job activities of a contemporary employee. Theoretical presentations af competence definition and its models has been reviewed and its types have been presented. The competence components in the form of knowledge, skills and abilities, attitudes, as well as definite personality traits are particularly useful in the description. The article also includes a suggestion of how to define socio-psychological competence. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Andrukowicz W., Edukacja integralna, "Impuls", Kraków 2001.
 • Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1991.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Boak G., Developing Managerial Competences: The Management Learning Contract Approach, Pitman, London 1991.
 • Boyatzis R., The Competent Manager - A Model for Effective Performance, Wiley&Sons, New York 1982.
 • Cavell T., Social Adjustment, Social Performance, and Social Skills: A Tri-Component Model of Social Competence, "Journal of Clinical Child Psychology" 1990, Vol. 19, No. 2.
 • Cheetham G., Chivers G., Toward a Holistic Model of Professional Competence, "Journal of European Industrial Training" 1996, Vol. 20, No. 5.
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 • Fromm E., Niech stanie się człowiek, PWN, Warszawa 1999.
 • Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań 2002.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.
 • Jakubowska U., Wokół pojęcia "kompetencja społeczna", "Przegląd Psychologiczny" 1996, Nr. 39(3/4).
 • Jeris L., Johnson K., Speaking of Competence: Toward a Cross-Translation for Human Resource Development (HRD) and Continuing Professional Education (CPE), Academy of Human Resource Development Annual Conference, Austin, TX, 4-7 March, In: "Proceedings" 2004, Vol. 2.
 • Kihlstrom J. F., Cantor N., Social Intelligence, In: Handbook of Intelligence, Ed. R. J. Sternberg, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa 1983.
 • Lohmann J., Rollins A., Hoey J., Defining, developing and Assessing Global Competence in Engineers, "European Journal of Engineering Education" 2006, Vol. 31, No. 1.
 • Mayer J. D., Salovey P., Czym jest inteligencja emocjonalna?, w: Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, red. P. Salovey, D. J. Sluyter, Rebis, Poznań 1999.
 • Mazurek-Kucharska B., Kompetencje społeczne we współczesnej psychologii i teorii zarządzania. Przegląd wybranych podejść i problemów, w: Kompetencje społecz- no-psychologiczne ekonomistów i menedżerów. Teoria, badania, edukacja, red. S. Konarski, SGH, Warszawa 2006.
 • McClelland D. C., Testing for Competence rather than Intelligence, "American Psychologist" 1973, Vol. 28, No.l.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Niedzielski E., Walkowiak R., Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny), w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, PWN, Warszawa 1990.
 • Pilecka W., Pilecki J., Model kompetencji społecznych w ujęciu S. Greenspana, "Roczniki Pedagogiki Specjalnej" 1990, Nr.l.
 • Piotrowska A., Z badań nad inteligencją społeczną, "Psychologia Wychowawcza" 1996, Nr. 40.
 • Robie Ch., Brown D.J., Bly P. R., The Big Five in the USA and Japan, "Journal of Management Development" 2005, Vol. 24, No. 8.
 • Sandberg J., Competence - the Basis for a Smart Workforce, In: Training for a Smart Workforce, Eds. R. Gerber, C. Lankshear, Routledge, London 2000.
 • Spencer L., Spencer S., Competence at Work: A Model for Superior Performance, Wiley&Sons, New York 1993.
 • Stasiakiewicz M., Twórczość i interakcja. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Tesoriero F., Personal Growth Toward Intercultural Competence Through an International Field Education Programme, "Australian Social Work" 2006, Vol. 59, No. 2.
 • Tucholska K., Zagadnienie kompetencji w psychologii, "Roczniki Psychologiczne" 2005, Tom VIII, Nr. 2.
 • White R. W., Motivation Reconsidered: the Concept of Competence, "Psychological Review" 1959, Vol. 66.
 • Zwaans A., Ten Dam G., Volman M., Teachers' Goals Regarding Social Competence, "European Journal of Teacher Education" 2006, Vol. 29, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331615
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.