Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 3 | 35-41
Tytuł artykułu

Opolskie Voivodship "Gazelle" Innovation Potential

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Potencjał innowacyjny "gazeli" województwa opolskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Konieczność dostosowywania się przedsiębiorstw do ustawicznie zmieniającego się otoczenia wymusza nieodzowność podejmowania działań o charakterze innowacyjnym. Działania te, w sposób wieloaspektowy oddziałują na rozwój regionu. Z tego też względu istotne znaczenie dla poszczególnych regionów stanowią przedsiębiorstwa, które charakteryzują się ponad proporcjonalnym wzrostem wartości. Podjęte w artykule rozważania bazują na założeniu, że kluczową rolę w regionie pełnią przedsiębiorstwa, które najszybciej zwiększają swoją wartość - gazele. Celem pracy jest ocena opolskich gazeli w kontekście potencjału innowacyjnego województwa opolskiego. Podjęte prace podzielono na część teoretyczną oraz empiryczną. W pierwszej części przeprowadzono rozważania nad innowacyjnością regionów, ich potencjałem innowacyjnym oraz zaprezentowano znaczenie gazeli we wzroście innowacyjności regionów. Druga część artykułu koncentruje się na analizie przedsiębiorstw Opolszczyzny zaliczonych do tzw. gazeli. W tym zakresie przeprowadzono badania nad strukturą ich działalności w ujęciu branżowym, a także nad ich segmentacją z uwagi na stopień zaawansowania techniki w przetwórstwie przemysłowym oraz zaangażowania wiedzy w usługach (z uwzględnieniem w przetwórstwie sektorów: wysokiej-, średnio-wysokiej, średnio-niskiej i niskiej techniki; a w usługach - usług opartych na wiedzy). Podstawowe źródło danych o badanych przedsiębiorstwach stanowił ranking "Diamenty Forbesa" przeprowadzany przez miesięcznik "Forbes". Badaniami objęto lata 2009-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The necessity for enterprises to adapt to constantly changing surrounding requires innovation activities, which impact regional development. In that area the essential meaning for a particular region's innovation potential is driven by enterprises, which are characterized by more than proportional growth. The conducted studies are based on the assumption that the fundamental role in a region is played by enterprises which very rapidly increase in value - known as "gazelles." The main purposes of the study is the examination of gazelles in Opolskie Voivodship. The paper consists of two parts. The first part contains considerations of issues connected with innovations of regions, their innovation potential and the significance of gazelles in improving the level of a region's innovations. The second part is concentrated on the analysis of gazelles in Opolskie Voivodship. Analysis was made of the activities structure of Opolskie Voivodship's gazelles, their segmentation based on technological intensity (manufacturing) and knowledge-intensive activities (services). The research also contains a structure similarity comparison. The essential data source used was Forbes' rating "Forbes Diamonds." The period under analysis is 2009-2013. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
35-41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Opole University of Technology, Poland
 • Opole University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Acs, Z., W. Parsons, and S. Tracy. 2008. High-Impact Firms: Gazelles Revisited. Small Business Research Summary (328): 1-87, http://archive.sba.gov/advo/research/rs328tot.pdf.
 • Acs, Z.J., and P. Mueller. 2008. "Employment Effects of Business Dynamics: Mice, Gazelles and Elephants." Small Business Economics no. 30 (1):85-100. doi: 10.1007/s11187-007-9052-3.
 • Adamska, M. 2012. "Struktura, potencjał i konkurencyjność podmiotów gospodarczych województwa opolskiego." In Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym. T. 2, edited by Ł. Dymek and M. Adamska, 9-26. Opole: Politechnika Opolska.
 • Ahmad, N. 2006. "A Proposed Framework for Business Demographic Statistics." OECD Statistics Working Paper Series (3).
 • Autio, E., P. Arenius, and H. Wallenius. 2000. "Economic Impact of Gazelle Firms in Finland."Working Paper Series, Helsinki University of Technology (3):1-17.
 • Birch, D.L. 1981. "Who Creates Jobs." Public Interest (65):3-14.
 • Birch, D.L., A. Haggerty, and W. Parsons. 1995. Who's creating jobs? Cambridge, Mass.: Cognetics, Inc.
 • Bos, J.W.B., and E. Stam. 2011. "Gazelles, Industry Growth and Structural Change." Discussion Paper Series, Utrecht School of Economics no. 11 (2):1-14.
 • Chądzyński, J., A. Nowakowska, and Z. Przygodzki. 2012. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. 2nd ed. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 • Chomątowski, S., and A. Sokołowski. 1978. "Taksonomia struktur." Przegląd Statystyczny (2):217-226.
 • de Wit, G., and N.G.L. Timmermans. 2008. High-Growth SMEs Evidence from the Netherlands. Zoetermeer.
 • Delmar, F., P. Davidsson, and W.B. Gartner. 2003. "Arriving at the High-Growth Firm." Journal of Business Venturing no. 18(2): 189-216. doi: 10.1016/S0883-9026 (02)00080-0.
 • Holzl, W. 2009. "Is the R&D Behaviour of Fast-Growing SMEs Different? Evidence from CIS III Data for 16 Countries." Small Business Economics no. 33 (1):59-75. doi: 10.1007/s11187-009-9182-x.
 • HORIZON 2020 in Brief. The EU Framework Programme for Research & Innovation. 2014. Luxembourg: European Commission.
 • Kukuła, K. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej, Biblioteka Ekonometryczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Makieła, Z. 2013. Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, Zarządzanie Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Nowakowska, A. 2011. Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szewczyk, M., and A. Tłuczak. 2012. "Economic Base of Opolskie Voivodship, 2008-2010." Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research no. 3 (1):53-56.
 • Szewczyk, M., A. Tłuczak, and B. Ruszczak. 2011a. "Analiza koncentracji." In Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, edited by W. Duczmal and W. Potwora, 82-104. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.
 • Szewczyk, M., A. Tłuczak, and B. Ruszczak. 2011b. "Potencjał województwa opolskiego w kontekście analizy zmian udziałów branż." In Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, edited by W. Duczmal and W. Potwora, 105-119. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.
 • Walesiak, M. 2011. Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Wasilewska, E., and M. Dudziński. 2009. "Zastosowanie metody eliminacji wektorów w analizie zmian struktury rynku pracy." Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (74):63-79.
 • Zygmunt, A. 2013. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny. Analiza porównawcza w ujęciu branżowym, Studia i Monografie/Politechnika Opolska. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Zygmunt, A., and M. Szewczyk. 2011. "Możliwości rozwoju branży budowlanej w województwie opolskim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26):75-83.
 • Zygmunt, J. 2012a. The Liquidity Level of Metals Companies from Opole Province. Paper read at International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, 2012.12.10-14, at Hradec Králové.
 • Zygmunt, J. 2012b. Relationship between Working Capital and Profitability in Fuel and Chemicals Companies. Paper read at International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, 2012.12.10-14, at Hradec Králové.
 • Zygmunt, J. 2013a. Innovation Activities of Polish Firms. A Case of Opole Region. Paper read at Proceedings of the Multidisciplinary Academic Conference, at Prague.
 • Zygmunt, J. 2013b. "Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3):129-134.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331587
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.