Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 6 Rekreacyjne i zdrowotne aspekty turystycznej aktywności człowieka | 77-89
Tytuł artykułu

Miasto-ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji - dawniej i dziś

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Garden City as Living, Working and Recreation Space - in the Past and Today
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dziewiętnastowiecznej Europie dokonywały się intensywne przemiany społeczno-gospodarcze. Dynamicznie postępująca industrializacja i gwałtowny wzrost demograficzny, spowodowany migracją ludności wiejskiej do miast, przyczyniły się do licznych patologii w rozwoju przestrzeni miejskich: przeludnienia, bezdomności, upadku higieny, zagrożenia epidemiami. Strefa podmiejska zaczęła w sposób niekontrolowany narastać, pogorszyła się jakość życia, niewydolne stały się szlaki komunikacyjne i zaopatrzenie w wodę. Niezbędne okazało się rozbudowanie struktury administracyjnej i oświatowej. Standard życia w mieście stawał się coraz niższy, mimo że wielu jego mieszkańców bogaciło się. Kryzysowa sytuacja w mieście stała się impulsem do opracowania nowych koncepcji urbanistycznych i rozwiązania problemów społecznych. Zaistniała konieczność stworzenia przestrzeni, która zapewni mieszkańcom pracę, mieszkanie i miejskie wygody, a jednocześnie umożliwi wypoczynek i kontakt z przyrodą. Pionierem nowego sposobu myślenia o mieście był Ebenezer Howard, twórca koncepcji miasta-ogrodu, opartej na teorii "trzech magnesów". Howard pragnął po- łączyć zalety życia w mieście i na wsi, eliminując jednocześnie ich wady. Przykładem realizacji idei Howarda jest miasto-ogród Hellerau niedaleko Drezna. Obecnie Hellerau, dzięki swej interesującej historii i niezwykłej kompozycji przestrzennej, stało się celem dla międzynarodowej turystyki kulturalnej. Niestety, brak odpowiednich narzędzi prawnych do ochrony istniejących obiektów oraz brak możliwości ingerencji w projekty obiektów nowo powstających może stanowić niebezpieczeństwo dla harmonijnego krajobrazu Hellerau. Kwintesencją modernistycznego podejścia do "urbanistyki z ludzką twarzą" była Karta Ateńska uchwalona w 1933 roku na Międzynarodowym Kongresie Architektury Nowoczesnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the nineteenth century Europe underwent intensive social and economic transformations. Rapidly progressing industrialization as well as violent demographic growth caused by rural population migrating to cities, contributed to numerous pathologies in the development of urban space, such as overpopulation, homelessness, decline in hygiene standards and epidemic risk. Suburbs began to grow uncontrollably, the quality of living conditions deteriorated, routes and water supplies were less and less efficient. The administrative and education structures needed to be improved. The standard of living in the cities was decreasing even though many inhabitants were getting wealthier. In the ensuing situation, there was a necessity to create space that would provide all the citizens with a good job, apartment and urban comfort allowing them to rest and get closer to nature. The pioneer of a new way of thinking about a city was Ebenezer Howard, the creator of the garden city idea based on the theory of the three magnets. Howard wanted to combine the advantages of living in the city with those in the countryside, eliminating at the same time their disadvantages. A good example of the implementation of his idea is Hellerau near Dresden. Presently, thanks to its interesting history and unusual spatial composition Hellerau has become an international destination for cultural tourism. Unfortunately, the lack of adequate legal tools protecting the existing facilities and no possibility to interfere in the designs of newly created facilities can be a danger to the harmonious landscape of Hellerau. The quintessence of the modernist approach to the so called "urban planning with a human face" was the Athens Charter established in 1933 at the International Congress of the Modern Architecture.(original abstract)
Twórcy
  • Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
Bibliografia
  • Böhm A. (2006): Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.
  • Czarnecki W. (1964): Planowanie miast i osiedli. T. VI. Region miasta. PWN, Warszawa-Poznań.
  • Jaeger S., Woelfle G. (2005): Miasto-ogród Hellerau (Drezno). "Podkowiński Magazyn Kulturalny", nr 4, http://free.art.pl/podkowa.magazyn/nr47/edd_hallerau.htm.
  • Kaniewski Ł., Żylski T. (2010): Bloki dla ludzi. "Focus", nr 5.
  • Majdecki L. (2008): Historia ogrodów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Różańska A., Krogulec T. (2004): W kręgu idei miasta ogrodu. Przyroda i miasto. T. IV. Wyd. SGGW, Warszawa.
  • Wróbel T. (1971): Zarys historii budowy miast. Cz. 2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
  • http://riemerschmid.5eins.de/riemerschmid_im_werkbund/gartenstadt-hellerau.
  • http://www.library.cornell.edu/Reps/DOCS/howard.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331387
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.