Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, nr 3, cz. 1 | 259-274
Tytuł artykułu

Analiza efektywności sądów apelacyjnych w Polsce jako element kreowania wartości organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency Analysis of Courts of Appeal in Poland as an Element of the Value Creation of the Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono sytuację sądów apelacyjnych w Polsce w odniesieniu do konieczności poszukiwania rozwiązań w obszarze efektywności, który zidentyfikowano jako kluczowy z punktu widzenia kreowania wartości organizacji. Celem artykułu była analiza efektywności sądów apelacyjnych w Polsce z uwzględnieniem wskaźnika opanowania wpływu spraw, wskaźnika załatwialności oraz wskaźnika pozostałości na kolejne okresy. Dla wskazania zależności pomiędzy wskaźnikami oraz ich znaczenia dla kreowania wartości w sądownictwie powszechnym zastosowano jedną z aglomeracyjnych metod hierarchicznych grupowania obiektów - metodę Warda oraz metodę niehierarchiczną k-średnich, gdzie zbiór obiektów dzielony jest na k grup (skupień), a liczba grup określana jest a priori. Jako miarę odległości przyjęto odległość euklidesową. Całość zakończono wnioskami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the situation of courts of appeal in Poland with reference to the need to find solutions in the areas of efficiency, which was identified as a crucial from the point of view of creating value to the organization. The purpose of the article was the analysis of the efficiency with special attention to indicators of impact control, indicators of settling and indicators of the residue. For the indication of relationship between indicators and their importance for creating value in the common judiciary methods were used, such as: Ward's method - one of the agglomeration methods of hierarchical clustering of objects and the method of non-hierarchical k-means, where a set of objects is divided into k groups (clusters), and the number of groups is determined and priori. As a distance measure Euclidean distance was adopted. The whole was completed with conclusions. (original abstract)
Rocznik
Strony
259-274
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bełdowski J., Ciżkowicz M., Sześciło D. (2010), Efektywność polskiego sądownictwa w świetle badań międzynarodowych i krajowych, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Warszawa.
 • Dane z Wydziału Statystyki Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości, http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna, dostęp 10.05.2014; http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/departament-strategii-i-de-regulacji/, dostęp 10.05.2014.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hoag B., Cooper C.L. (2006), Managing value-based organizations: it's not what you think", Edward Elgar Publishing Limited, Northampton.
 • http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/453642,miliony-zaleglych-spraw-lezy-w-polskich-sadach.html
 • Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Łukaszewicz A., Nie radzą sobie z wpływem spraw, http://prawo.rp.pl/ar-tykul/1102125.
 • Martin, J.D. Petty J.W., Wallace J.S. (2009), Value Based Management with Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, New York.
 • Morin R.A., Jarrell S.L. (2001), Driving shareholder value: value-building techniques for creating shareholder wealth, McGraw-Hill Companies, New York.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Odlanicka-Poczobutt M. (2013), Reorganizacja sądów rejonowych jako element równoważenia sieci, w: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla praktyki i teorii zarządzania, Karbownik A. (red.), Gliwice.
 • Mielecka-Kubień Z., Warzecha K. (2009), Wybrane procesy demograficzne oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu przestrzennym w województwie śląskim w latach 2000 i 2005, w: Zmiany struktury zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku, Barczak A.S. (red.), cz. I, AE, Katowice.
 • Rosales-Lopez V. (2008), Economics of court performance: an empirical analysis, "European Journal of Law and Economics".
 • Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym (2000), A. Zeliaś (red.), AE, Kraków.
 • Walczak W. (2010), Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstw, "E-mentor", nr 4 (36).
 • www.cbos.pl, dostęp dnia 1.02.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331353
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.