Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | z. 2 | 199-218
Tytuł artykułu

Liberalizacja rynku gazu ziemnego a rozwój podziemnych magazynów gazu w Polsce

Warianty tytułu
The Liberalization of the Natural Gas Market and the Development of Underground Natural Gas Storage Facilities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka zwiększenia udziału gazu ziemnego w krajowej strukturze źródeł energii nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski. W szczególności należy wskazać wymogi, jakie na nasz kraj nakładają pakiet energetyczno-klimatyczny oraz III pakiet liberalizacyjny. Wymagania tych pakietów wskazują na konieczność zmiany sposobu funkcjonowania krajowego gazownictwa. Bez przeprowadzenia zmiany trudne będzie zwiększenie znaczenia tej branży w krajowym sektorze energii. Szczególną rolę w działaniach nakierowanych na zwiększenie znaczenia gazu ziemnego ma doprowadzenie do zwiększenia pewności dostaw gazu ziemnego poprzez racjonalne kształtowanie struktury źródeł dostaw gazu dla krajowych odbiorców oraz przez rozbudowę krajowej infrastruktury gazowniczej, w tym infrastruktury służącej do magazynowania gazu ziemnego. Realizacja tych działań jest warunkiem ograniczenia niepewności przerw w dostawach gazu ziemnego dla krajowych odbiorców oraz wpłynie na zwiększenie znaczenia gazu ziemnego w krajowej strukturze źródeł energii. (abstrakt oryginalny)
EN
The question of an increased share of natural gas in Poland's structure of energy sources is gaining significance in view of the country's international commitments. These are in particular the energy and climate package as well as the third liberalization package. The packages necessitate some changes in the functioning of the domestic gas market. Without reform it will be difficult to increase the role of this branch in Poland's energy sector. In order to boost the use of gas, its supplies need to be guaranteed through a rationally shaped structure of internal sources of delivery and through a development of gas infrastructure which involves natural gas storage facilities. Only when the above conditions aremet, will the threat of interrupted supply be reduced and, subsequently, the role of gas in Poland's energy structure will increase. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
199-218
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • [1] BENQUEY R., 2010 - Underground Gas Storage in the World. 2010 Edition, CEDIGAZ.
 • [2] BP Statistical Review of World Energy, 2009.
 • [3] Consumers' views on switching service providers, Flash Eurobarometer 243 - The Gallup Organization, June - July 2008.
 • [4] Directive 2003/55/EC concerning the common rules for the internal market of natural gas of 26.06.2003.
 • [5] DWORAK P., 2003 - Zasady użytkowania krajowego systemu przesyłowego po akcesji do Unii Europejskiej. Nowoczesne Gazownictwo nr 3.
 • [6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE.
 • [7] Eurogas, 2010 - Eurogas annual report 2008-2009.
 • [8] FRĄCZEK P., KALISKI M., 2009 - The deregulation of natural gas markets and its consequences for gas recipients in the EU. Archives of Mining Sciences vol. 54 no. 4.
 • [9] JANUSZ P., 2010 - Zasoby gazu ziemnego w Polsce jako czynnik poprawiający bezpieczeństwo energetyczne, na tle wybranych państw UE. Polityka Energetyczna t. 13, z. 1.
 • [10] KALISKI M., SZURLEJ A., 2009 - Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce i możliwości jego zaspokojenia. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2.
 • [11] KALISKI M., SZURLEJ A., JANUSZ P., 2009 - Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko-ukraińskiego z początku 2009 r. na rynek gazu ziemnego w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 7-8.
 • [12] KAMIŃSKI J., 2009 - The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coalmining sector in Poland. Energy Policy no 37.
 • [13] KOSOWSKI P., STOPA J., RYCHLICKI S., 2007 - Podziemne magazyny gazu jako element systemu bezpieczeństwa energetycznego i rynku gazowego. Polityka Energetyczna t. 10, z. 2.
 • [14] Ministerstwo Gospodarki, 2006 - Polska 2006. Raport o stanie gospodarki, Warszawa.
 • [15] Ministerstwo Gospodarki, 2009 - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.
 • [16] Ministerstwo Gospodarki, 2009 - Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik 2 do "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • [17] NAGY S., RYCHLICKI S., SIEMEK J., 2009 - Ewolucja relacji gazowych pomiędzy Rosją, Unią Europejską i Polską. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 10.
 • [18] NAGY S., SIEMEK J., 2009 - Podziemne magazyny gazu i ich rola w gospodarce gazowej. Rynek Energii nr 4.
 • [19] PGNiG S.A., 2009 - Raport roczny PGNiG S.A. za 2008 r.
 • [20] Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348 z późn. zm.).
 • [21] Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market. Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament {COM(2009)115}
 • [22] ROTMANS J., KEMP R., van ASSELT M., 2001 - More evolution than revolution: transition management in public policy. Foresight vol. 3, no. 1.
 • [23] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców. (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 6).
 • [24] RYCHLICKI S., SIEMEK J., 2008 - Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego dla odbiorców w Polsce. [W:] I Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, Wisła.
 • [25] SIEMEK J., NAGY S., 2007 - Podziemne magazyny gazu ziemnego w wyeksploatowanych kopalniach węgla, Wiertnictwo, Nafta i Gaz t. 24, z. 2.
 • [26] Sprawozdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny za okres od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., 2009, Biuletyn URE, nr 4.
 • [27] STAOEKO D., KALISKI M., 2006 - An evaluation model of energy safety in Poland in view of energy forecasts for 2005-2020. Archives of Mining Sciences 51, Issue 3, pp. 311-346.
 • [28] URE, 2010 - Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za 2009 r. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, maj.
 • [29] Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).
 • [30] Projekt z dnia 27.05.2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy - Prawo energetyczne; www.mg.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330861
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.