Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4(42) | 99-109
Tytuł artykułu

Mechanizmy współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w świetle własnych badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mechanisms of Cooperation of Local Self-Governments of the Radom Subregion with Clusters and Business in the Light of Own Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie poświęcone jest istniejącym mechanizmom współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) subregionu radomskiego z klastrami i biznesem. Artykuł powstał na podstawie własnych badań prezentowanych w raporcie końcowym pt. "Badanie istniejących mechanizmów współpracy JST subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w ramach projektu Orkiestra realizowanego w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" oraz aktualnych źródeł i informacji dotyczących subregionu radomskiego. W toku badania wykorzystano bazy Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego w tym m.in. Statystyczne Vademecum Samorządowca. Cennym źródłem wiedzy dla poszczególnych powiatów były informacje znajdujące się na ich oficjalnych serwisach internetowych oraz w dokumentach strategicznych poszczególnych gmin i powiatów. Na potrzeby niniejszego opracowania skonstruowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Th is study is devoted to the existing mechanisms of cooperation of local self-governments of the Radom subregion with clusters and business. Th e article is an outcome of the author's own research presented in the fi nal report "Research of the existing mechanisms of cooperation of local self-governments of the Radom subregion with clusters and business within the framework of the project named Orchestra implemented within the priority VIII, Regional Staff for Economy, Measure 8.1, Development of Employees and Enterprises in the Region, Sub-measure 8.1.2, Support for adaptive and modernisation processes in the region" as well as the present sources and information on the Radom subregion. In the course of the research, there were used bases of the regional data of the Central Statistical Offi ce, including, inter alia, Statystyczne Vademecum Samorządowca [Statistical Vademecum of Regional Civil Servant]. A valuable source of knowledge for individual districts was information displayed on their offi cial Internet services as well as in strategic documents of particular municipalities and districts. For the purposes of this study, the author constructed a research tool in the form of survey questionnaire.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99-109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. Raport końcowy (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, PSDB, Warszawa.
 • Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu. Raport końcowy (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, PSDB, Warszawa.
 • Klastry w województwie mazowieckim (2012), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Oleksiuk A. (2012), Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie MG (2006), Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1651.
 • Zawadzki P. (2001), Sytuacja demografi czna, społeczna i ekonomiczna subregionu radomskiego w świetle analizy danych zastanych, Warszawa.
 • Radomski Klaster Metalowy - http://www.investinradom.pl/
 • Mazowiecki Klaster Owocowy - http://pniewy.pl/
 • Mazowiecki Klaster Energetyczny - http://www.mae.com.pl/
 • Mazowiecki Klaster Lotniczy AVIATION MAZOVIA - http://www.smlpoland.eu
 • białobrzeskiego - http://www.bialobrzegipowiat.pl/
 • kozienickiego - http://www.kozienicepowiat.pl/
 • lipskiego - http://powiatlipsko.pl/
 • przysuskiego - http://www.przysucha.pl/
 • Radomia - http://www.radom.pl/
 • radomskiego - http://www.radompowiat.pl/
 • szydłowieckiego: http://www.szydlowiecpowiat.pl/
 • zwoleńskiego: http://www.zwolenpowiat.pl/
 • Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm., art. 2-3.
 • Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm., art. 8, ust. 1.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330795
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.