Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2011) | nr 5 (78) | 173-187
Tytuł artykułu

Jakość owoców w ocenie konsumenckiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fruit Quality as Assessed by Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Produkty żywnościowe oferowane konsumentom powinny być wysokiej jakości, a przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia. Zagadnienia bezpieczeństwa zostały uregulowane w prawie żywnościowym Unii Europejskiej. Znajdują one odzwierciedlenie także w preferencjach konsumentów. Celem pracy było określenie wpływu wybranych cech socjodemograficznych na opinie dotyczące jakości owoców. Stwierdzono, że bezpieczeństwo, obok smaku, świeżości, wartości zdrowotnej i apetycznego wyglądu jest najważniejszą cechą jakości owoców. Cechy te są również ważnymi czynnikami wyboru owoców. W opinii większości ankietowanych zakup owoców wiąże się z ryzykiem braku świeżości, obecności w opakowaniu owoców zepsutych oraz pozostałości środków ochrony roślin. Mycie owoców, ich obieranie i zakupy w sprawdzonym miejscu pozwalają zmniejszyć zagrożenie bezpieczeństwa owoców. Wskazane przez konsumentów rodzaje zagrożeń związanych z zakupem owoców powinny stanowić cenną wskazówkę dla producentów i pozostałych ogniw łańcucha dystrybucyjnego, którzy są zainteresowani wzrostem sprzedaży i spożycia owoców. (abstrakt oryginalny)
EN
Food products offered to consumers should be of high quality, and, first of all, safe for health. Health safety issues have been settled by and included in the EU food law. Those issues are also mirrored in consumer preferences. The objective of this study was to determine the effect of some selected socio - demographic characteristics on the opinions referring to the quality of fruits. It was found that, in addition to taste, the most important features of fruit quality are: freshness, healthful values, and appetizing appearance. Those attributes are also important fruit selection criteria. In the opinion of the majority of respondents, the hazards involved in the purchase of fruits comprise the lack of freshness and the presence of spoiled fruits and pesticide residues inside the packages. To reduce the fruit safety hazards, the fruits should be washed, peeled, and, also, purchased in proven places. Those fruit purchase-related hazards indicated by the consumers should constitute a valuable guidance for producers and other elements of the entire distribution chain interested in increasing the purchase and consumption of fruits. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
173-187
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Acharya R.N., Molina I.: Testing for a Change in Consumer Tastes for Fresh Fruits and Vegetables: A Structural Latent Variable Approach. Selected Paper AAEA Annual Meeting. Denver, 2004, p. 19.
 • [2] Babicz-Zielińska E.: Jakość żywności w ocenie konsumenckiej. Gdańskie Tow. Nauk., Gdańsk 2006.
 • [3] Barritt B.H.: The Apple in the Word of 2002: Present Situation and Developments for Producers and Consumers. Interpoma 7-9 November, 2002, Bolzano, Italy, pp. 11-19.
 • [4] Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy - metody - zastosowania. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2009.
 • [5] Chalak A., Balcombe K., Bailey A., Fraser I.: Pesticides, preference heterogeneity and environmental taxes. J. Agric. Econ., 2008, 59, 537-554.
 • [6] Cichocka I., Pieczonka W.: Struktura jakości produktów żywnościowych współczesnego konsumenta. Problemy Jakości, 2004, sierpień, 13-18.
 • [7] Czarnocińska J., Wadolowska L., Babicz-Zielińska E., Przysławski J., Schlegel-Zawadzka M.: Factors influencing the choise of vegetables and fruit consumed by the school youth from Szczecin. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2003, 12/53 (3), 95-101.
 • [8] Czernyszewicz E.: Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa owoców w aspekcie preferencji konsumentów. Rozpr. nauk. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wyd. UP w Lublinie, Lublin 2008, z. 333.
 • [9] Czernyszewicz E.: Postępowanie konsumentów ze świeżymi owocami przed ich spożyciem. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3 (64), 50-66.
 • [10] Estes E.A., Smith V.K.: Price, quality, and pesticide related health risk considerations in fruit and vegetable purchases: A hedonic analysis of Tuscon, Arizona supermarkets. J. Food Distrib. Res., 1996, October, 59-76.
 • [11] Florkowski WJ., Purvis AC., MCGlasson WB., Kanlayanarat S.: Fruit and vegetable quality, the value of time and marketing. Proc. of the IVth Int. Conf. on Managing Quality in Chains, 1 and 2, 2006, 712, 427-433.
 • [12] Karagianni P., Tsakiridou E., Tsakiridou H., Mattas K.: Consumer perceptions about fruit and vegetable quality attributes. Evidence from a Greek Survey. Acta Hort., 2003, 604, 345-375.
 • [13] Kuhar A., Juvancic L.: What determines purchasing behaviour for organic and integrated fruits and vegetables? Bulgarian J. Agric. Sci. 2010, 16, 2, 111-122.
 • [14] Läppalainen R., Kearney J., Gibney M.: A Pan EU survey of consumer attitudes to food, nutrition and health: An overview. Food Qual. Pref., 1998, 9, 6, 467-478.
 • [15] Lawrence W., Barker M.: A review of factors affecting the food choices of disadvantaged women. Proc. of the Nutrition Society, Symposium on the Challenge of Translating Nutrition Research into Public Health Nutrition, 18-20 Jun. 2008, 68, 2, pp. 189-194.
 • [16] Lubiatowska-Krysiak E., Twardowski T.: Agrobiotechnologia i przemysł rolno-spożywczy: perspektywy i ograniczenia w świetle opinii publicznej. Biotechnologia. Monografie 2008, 4.
 • [17] Ozimek I.: Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce. Rozpr. nauk. i monografie. Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 • [18] Rozporządzenie Komisji (WE) 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 sektorze owoców i warzyw w zakresie norm handlowych. Dz. U. L 336 z 13.12.2008, s. 1-80.
 • [19] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 178/2002 z 28 stycznia 2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. U. WE L 31, 1.02.2002, s. 1-24, 179, 7.07.2007, s. 59-60.
 • [20] Shewfelt RL., Purvis AC., McGlasson WB., Kanlayanarat S.: Defining and meeting consumer requirements. Proc. of the IVth Int. Conf. on Managing Quality in Chains, 1, 2, 2006, 712, 31-37.
 • [21] Sikora T.: Żywność gwarantowanej jakości. Przem. Spoż., 1995, 6, 203-205.
 • [22] Strada A., Sikora T., Adamus W.: Czynniki kształtujące poziom świadomości konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności. Handel Wew., nr spec., 2006 czerwiec, 427-432.
 • [23] Szczucki C.M.: Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć z kontroli jakości produktów mięsnych. Gosp. Mięs., 1970, 1, 2-5.
 • [24] Traill B.W.: Prospects for the Future: Nutritional Environmental and Sustainable Food Production Considerations-Changes n Cultural and Consumer Habits. FAO Conference on International Food Trade Beyond 2000: Science-Based Decisions, Harmonization, Equivalence and Mutual Recognition, Melbourne, Australia, 11-15 October, 1999, 17 p.
 • [25] Underhill S.E., Figueroa E.E.: Consumer preferences for non-conventionally grown produce. J. Food Distrib. Reses., 1996, July, 56-66.
 • [26] Yue CY., Jensen HH., Mueller DS., Nonnecke GR., Bonnet D., Gleason ML.: Estimating consumers' valuation of organic and cosmetically damaged apples. Hortscience, 2007, 42, 1366-1371.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330537
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.