Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1 | nr 4 | 23-35
Tytuł artykułu

Szacowanie podstawy opodatkowania w świetle przepisów ordynacji podatkowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Estimation of the Tax Base in Polish Tax Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano instytucję szacowania podstawy opodatkowania, określono przesłanki jej zastosowania, metody szacunkowego określania podstawy opodatkowania, którymi posługują się organy podatkowe oraz ich obowiązki w procesie szacowania. Autorka wskazuje na niedostateczną regulację prawną w omawianym zakresie oraz opisuje praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem instytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to characterize the estimation of the tax base in polish tax law and to present actual problems relating to its application by the tax authorities. The author indicates shortcomings of the legal regulations and the direction of the proposed changes. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
23-35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kancelaria Adwokacko-Podatkowa prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., 2013, Ordynacja podatkowa - Komentarz 2013, Warszawa.
 • Białobrzeski J., Sowiński H., 1971, Postępowanie podatkowe. Przepisy o księgach handlowych, podatkowych i rachunkowych. Teksty i Komentarz, Warszawa.
 • Dzwonkowski H., 2004, Koncepcje prawne nierzetelności ksiąg podatkowych, "Państwo i Prawo", nr 5.
 • Dzwonkowski H., 1999, Konstytucyjność sankcji podatkowych, "Monitor Podatkowy", nr 3.
 • Dzwonkowski H., 2013, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa, do art. 193.
 • Dzwonkowski H., 2012, Zasady ogólne opodatkowania a szacowanie kosztów - prawna czy "arytmetyczna "podstawa opodatkowania?, "Monitor Podatkowy", nr 1.
 • Dzwonkowski H., Zgierski Z., 2006, Procedury podatkowe, Warszawa.
 • Etel L., 2011, Komentarz do art. 23 ustawy - Ordynacja podatkowa, LEX/el.
 • Gomułowicz A., 2003, Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału konstytucyjnego. Aspekt materialny, Warszawa.
 • Kwietko-Bębnowski M., 2013, Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa.
 • Melezini A., 2011, Stwierdzenie wadliwości lub nierzetelności ksiąg podatkowych przez organy skarbowe, [w:] M. Popławski (red.), Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, Białystok.
 • Pietrasz P., 2010, Oszacowanie podstawy opodatkowania w świetle realizacji zasady prawdy materialnej, cz. 1, "Przegląd Podatkowy", nr 10.
 • Pietrasz P., Siemieniako J., 2010, Glosa do wyroku NSA z dnia 16 lipca 2009, I FSK 1259/08, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", nr 4.
 • Rutkowski B., 1999, Dowody w postępowaniu podatkowym, Warszawa.
 • Sowiński R., 2003a, Instytucja oszacowania podstawy opodatkowania na gruncie przepisów Ordynacji podatkowe, "RPEiS", nr 3.
 • Sowiński R., 2003b, Metody szacowania podstawy opodatkowania, "Przegląd Podatkowy", nr 7.
 • Strzelec D., 2013, Dowody w postępowaniu podatkowym, Warszawa.
 • Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym, DzU 1946, nr 27, poz. 173 i 174.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednol.; DzU 2013, poz. 330.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749 ze zm.
 • Wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 1985r, III SA 557/85.
 • Wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 1994 r, III SA 1670/93.
 • Wyrok NSA z dnia 8grudnia 1999 r., III SA 74/99.
 • Wyrok NSA z dnia 17kwietnia 2000 r, III SA 819/99.
 • Wyrok NSA z dnia 21 października 2008 r., I FSK 1189/07.
 • Wyrok NSA z dnia 17grudnia 2009 r, I FSK 1594/08.
 • Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2010 r., II FSK 1246/08.
 • Wyrok NSA z dnia 27lutego 2013 r., I FSK 608/12.
 • Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2013 г., II FSK 1205/11.
 • Wyrok NSA z dnia 13 marca 2013 г, II FSK 1434/11.
 • Wyrok NSA z dnia 12 września 2013 г, II FSK 2544/11.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2005 r, III SA 3167/03.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2005 r., III SA/Wa 2218/05.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 września 2007г, I SA/Wr 235/07.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 marca 2008 r., I SA/Gd 339/07.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2008 r., I SA/Kr 1947/06.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 maja 2008 r., I SA/Łd 14/08.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 lutego 2010 r., I SA/Łd 817/09.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 r., I SA/Bd 899/10.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011 r., I SA/Go 976/11.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 lutego 2012 r., I SA/Kr 1907/11.
 • Wyrok WSA w Kielcach z dnia 10 maja 2012 r., I SA/Ke 148/12.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 3października 2012 r., I SA/Łd 635/12.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 kwietnia 2013 r., I SA/Gl 1324/12.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 lipca 2013 r., I SA/Po 381/13.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 r., I SA/Po 588/13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330465
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.