Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1 | nr 4 | 7-21
Tytuł artykułu

Opłata za egzamin wstępny na aplikacje adwokacka oraz za egzamin adwokacki jako źródło dochodu budżetu państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fee for Preliminary Exam on Advocate Aplication and Advocate Exam as a Source of State Revenue Budget
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano analizy podstaw prawnych obowiązku opłatowoprawnego za egzamin wstępny na aplikację adwokacką oraz egzamin adwokacki, a nadto, omówiono podstawowe funkcje tych opłat z odniesieniem do poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu. Autor opracowania w formie tabelarycznej i wykresów podjął próbę zobrazowania rzeczywistej wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu opłat uiszczonych przez osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i do egzaminu adwokackiego w latach 2009-2013/2014. W opracowaniu przeprowadzono analizę stanu prawnego obowiązującego w dniu 4 lipca 2014 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Public fees, as a source of incomes for state budget, constitute an extremely wide set. The paper analyzes the legal basis of fee for preliminary exam on the advocate aplication and the advocate exam, and also discussed the basic functions of these charges with reference to the views expressed in the literature. Author of the study, with using tables and charts, take an attempt to present the actual amount of state budget revenues from fees paid by those who acceded to entrance examination for the advocate aplication and the advocate exam in the period 2009 -2013/14. The purpose of this article is to present regulations concerning above-mentioned fees, as well as to define its place in the catalogue of a state budget revenue. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
7-21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adam L., Mazurkiewicz M., 1985, Opłaty, [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, Wydawnictwo PAN, Warszawa.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J, 2001, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dębowska-Romanowska T., 2009, Pojęcie podatków i innych danin publicznych w świetle konstytucji, [w:] W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Unimex - Oficyna Wydawnicza, Wrocław.
 • Dębowska-Romanowska T., 2010, Prawo finansowe. Cześć Konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C. H. Beck, Warszawa.
 • Filipczyk H., 2013, Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Wydawnictwo Lex, Warszawa, Lex Omega online.
 • Gawryluk M., 2012, Prawo o adwokaturze. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Gliniecka J., 2005, W kwestii opłat publicznych jako elementu systemu dochodów samorządowych, [w:] H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska (red.), W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Gliniecka J., 2007, Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz-Gdańsk.
 • Gomułowicz A., Małecki J., 2013, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Hermeliński W., 2010, Adwokatura i adwokaci w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] J. Giezka, Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Jaśkiewiczowa J., 1964, Elementy podatkowe opłat publicznych w Polsce, Studia podatkowe i budżetowe, Toruń.
 • Kańduła S., 2008, Opłata adiacencka Jako źródło dochodów gmin, "Finanse Komunalne", nr 4.
 • Kosikowski C., 2013, Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kosikowski C., 2012, Naprawa finansów publicznych w Polsce (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje), Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
 • Kosikowski C., 2009, Ustawa daninowa w świetle standardów konstytucyjnych, [w:] W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Unimex - Oficyna Wydawnicza, Wrocław.
 • Krzywoń A., 2011, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Łopatka A., 1975, Wstęp doprawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łączkowski W., 2005, Daniny publiczne a zasada pomocniczości, [w:] H. Dzwonkowski, W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Malicki A., 2010, Pozycja adwokatury w systemie organów ochrony prawnej, [w:] J. Giezka, Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ofiarski Z., 2010, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialno prawne i proceduralne, LexisNexis, Warszawa.
 • Patyk J., 2005, Pozostałe dochody budżetowe, [w:] J. Głuchowski, R. Huterski, B. Kołosowska, J. Patyk, J. Wiśniewski, Finanse publiczne, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa - TNOiK, Toruń.
 • Pismo z dnia 25 czerwca 2013 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości M. Królikowskiego, DZP-071-26/13, dot.: BPS/043-33-1386/13, BM-I-071-310/13/3, www.ms.gov.pl.
 • Sagana S., Ciechanowska J., 2010, Organy i korporacje ochrony prawa, Wydawnictwo Lexis-Nexis, Warszawa.
 • Serwis informacyjny adwokatury polskiej,, www.adwokatura.pl.
 • Smoleń P., 2008, Opłata skarbowa, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Smoleń P., 2002, Opłaty, [w:] W. Wójtowicz, A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa.
 • Świrska A., 2013, Opłata skarbowa jako źródło dochodów gmin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 96.
 • Zubik M. (red.), 2011, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., DzU 1997, nr 78, po. 483 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, DzU 2014, poz. 635 ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, DzU 2002, nr 200, poz. 1679, DzU 2004, nr 240, poz. 2407 oraz DzU 2005, nr 157, poz. 1314.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim, DzU 2006, nr 15, poz. 110.
 • Rozporządzenie z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką, DzU 2009, nr 149, poz. 1206.
 • Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim, DzU 2013, poz. 747.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 1994 r, sygn. akt U. 7/93, OTK 1994/I, poz. 5.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2001 r., sygn. akt SK 11/2000, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2002, nr 2, poz. 55.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r., sygn. P. 6/2002, OTK 2002/7A, poz. 91.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2003 r, "Monitor Prawniczy" 2003, nr 11.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt K. 7/2008, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 2.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r., sygn. K. 24/2008, OTK 2010/3A, poz. 22.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r., sygn. P. 9/2009, OTK 2011/6A, poz. 59.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 1994 r., sygn. akt SA/Wr 1836/94, "Monitor Podatkowy" 1995, nr 7.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. IV SA/Wa 445/07, http://www.orze-czenia-nsa.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330455
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.