Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 14 Prace z zakresu nauk społecznych | 179-196
Tytuł artykułu

Współpraca krajów regionu nordyckiego w dziedzinie polityki społecznej - wybrane aspekty

Autorzy
Warianty tytułu
Nordic cooperation in the field of social policy - some aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem współpracy nordyckiej w sektorze społecznym jest promowanie równego traktowania obywateli, solidarność społeczna, dostępność, jakość i bezpieczeństwo podstawowych usług socjalnych. Kraje nordyckie są kojarzone z polityką społeczną, równością i demokracją. Państwa nordyckie są znane jako państwa opiekuńcze. Nordycki model państwa opiera się na ogólnych zasadach polityki społecznej, pomocy społecznej i praw socjalnych oraz promuje zasadę, że każdy ma prawo do równego dostępu do usług socjalnych i zdrowotnych, edukacji i kultury. Nordycka współpraca ułatwia wymianę doświadczeń ponad granicami państw i przyczynia się do innowacji społecznych w regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the nordic cooperation in the social sector is to promote equal treatment of citizens, social solidarity, accessibility, quality and safety of essential services. The nordic countries are associated with social policy, equality and democracy. These countries are known as welfare states. The nordic welfare model is builds upon the general organisational principles of nordic social and welfare policy and promotes social rights and the principle that everyone is entitled to equal access to social and health services, education and culture. Nordic co-operation facilitates the sharing of experiences across national borders and contributes to social innovation in the region. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • A flexible labour market needs strong social partners. The European discussion on the Danish Labour Market: Flexicurity, Published by LO - The Danish Confederation of Trade Unions, Copenhagen, January 2008, w: http://www.lo.dk/english%20version/~/media/LO/English/FinalFexicurity.ashx (dostęp 30.05.2013).
 • Agreement Concerning a Common Nordic Labour Market, w: http://www.norden. org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-agreements/labour-market/agreement-concerning-a-common-nordic-labour-market (dostęp 09.05.2013).
 • Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje do Polski, Warszawa 2003.
 • Bredgaard T., Larsen F., Madsen P.K., "The flexible Danish labour market"- a review, C.H. Frederiksen, Social cohesion and flexicurity - The exemple of Denmark, November 2005, w: www.coe.int/t/e/social_cohesion/social_policies/Forum/2005 (dostęp 18.05.2013).
 • Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Common challenges and Nordic synergies. Programme for the Nordic Council of Ministers' co-operation on working life 2013-2016, w: http://www.norden.org /en/publications/publikationer/2013-713 (dostęp 16.05.2013).
 • Convention Concerning the Working Environment, (w:) http://www.norden.org /en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-agreements/labourmarket/convention-concerning-the-working-environment (dostęp 09.05.2013).
 • Czarny R.M., W nowej Europie. Słownik terminologiczny, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2003, 2005; Dylematy energetyczne państw regionu nordyckiego, Scandinavium, Kielce 2009; Energy Dilemmas of the Nordic Region Countries, Scandinavium, Kielce 2009; Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, (wraz z M. Tomalą), Scandinavium, Kielce 2009.
 • Daly M., Welfare, Polity Press, Cambridge 2011.
 • Declaration Concerning The Establishment of a Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing Adopted at the Ministerial Meeting in Oslo on 27 October 2003, (w:) http://www.ndphs.org/internalfiles/File/About _NDPHS/Oslo_ Declaration.pdf (dostęp 27.11.2012).
 • Grewiński M., Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? O przeobrażeniach welfare state, [w:] Polska polityka społeczna wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych UE, pod red. K. Głąbicka, Radom 2007.
 • Gmurczyk J., Flexicurity w Danii i Polsce. Wnioski i rekomendacje, Analiza, Instytut Obywatelski 3/2012, w: http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/ 2012/10/Flexicurity_w-_Danii_i_Polsce.pdf (dostęp 16.04.2013).
 • Księżpolski M., Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. G. Firlit Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007.
 • Human Development Index 2013, w: www.hdr.undp.org/en/.../humandevelopmentreportpresskits/2013report/ (dostęp 02.05.2013).
 • Lang D., Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity) Wzór do naśladowania?, w: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/lang.pdf (dostęp 05.05.2013).
 • Madsen P.K., The Danish Road to "Flexicurity" Where are we? And how did we get there?, Quality in Labour Market Transitions: A European Challenge, A TLM.NET conference 25-26 November 2004 Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences Amsterdam Paper for Work-package 3: Supporting labour market mobility and dynamics,w: www.polsci.ku.dk (dostęp 03.05.2013).
 • Morten Normann T., Ronning E., Norgaard E., Challenges to the Nordic Welfare State - Comparable Indicators, w: http://nososco-eng.nom-nos.dk/filer/publikationer/Challenges%20to%20the%20Nordic%20Welfare%20State%20web.pdf (dostęp 18.04.2013).
 • Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, pod red. T.S. Edvardsen, B. Hagtvet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Nowiak W., Nordycki model "welfare state" w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
 • Sigmund A.M., Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Elastyczność i pewność zatrudnienia (flexicurity): przypadek Danii" Bruksela, 17 maja 2006 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 18.8.2006, C 195/48, (2006/C 195/12).
 • The Global Gender Gap Report 2012, w: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf (dostęp 06.05.2013).
 • The Nordic Countries - One Workplace, One Market. A Report on Removal of Cross-border Obstacles by Special Envoy Poul Schluter 2005; w: http://www.norden.org/en/publications/publications/2005-784/at_download/publicationfile (dostęp 01.04.2013).
 • Zhou J., Danish for All? Balancing Flexibility with Security: The Flexicurity Model, IMF Working Paper, WP/07/36.
 • http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/labour-and-employment/working-life-in-the-nordic-region (dostęp 09.05.2013).
 • http://www.norden.org/en/news-and-events/news/declaration-from-the-nordic-prime-ministers-on-freedom-of-movement-in-the-nordic-region (dostęp 30.10.2013).
 • http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties--and-agreements/social-and-health-care/nordic-convention-on-socialassistance-and-social-services (dostęp 18.04.2013).
 • http://www.niom.no/ (dostęp 04.04.2013).
 • http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/health/health-in-the-nordic-region (dostęp 18.04.2013).
 • http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/health/health-in-the-nordic-region (dostęp 02.05.2013).
 • http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/disabilities/people-with-disabilities (dostęp 05.05.2013).
 • http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/alcohol-and-drugs/nordic-co-operation-on-alcohol-and-drugs (dostęp 05.05.2013).
 • http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/gender-equality/gender-equality-in-the-nordic-region (dostęp 05.05.2013).
 • http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/social-integration/social-integration-in-the-nordic-region (dostęp 02.05.2013).
 • http://www.nordsoc.org/ (dostęp 25.02.2013).
 • http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ (dostęp 07.05.2013).
 • www.hallonorden.org (dostęp 02.03.2013).
 • www.nordisketax.net (dostęp 02.03.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330437
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.