Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 28 | nr 101 | 221-229
Tytuł artykułu

Diagnoza systemu kształcenia w kontekście wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diagnosis of the Education System in the Context of the National Qualifications Framework
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kształcenie jest procesem ciągłym, etapowym, nieskończonym. Etap studiów wyższych jest istotnym elementem poddanym w ostatnich latach przebudowie. Podpisanie Deklaracji Bolońskiej zdeterminowało zmiany systemu edukacji na poziomie szkół wyższych. Zmieniają się realia gospodarcze w Polsce. Zmieniają się potrzeby edukacyjne, zmienia się kandydat za studia. Za tymi zmianami edukacja musi nadążyć. Student dzisiejszy znacznie różni się od studenta sprzed 20 lat. Zmiany są nieodzowne. Krajowe Ramy Kwalifikacji są próbą znalezienia wspólnego języka z systemami kształcenia w Europie. Celem artykułu jest diagnoza systemu kształcenia w kontekście wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Opracowanie powstało na podstawie przeglądu dostępnej na ten temat literatury przedmiotu, literatury specjalistycznej oraz empirycznych badań wstępnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Education is a process. Continuous, divided into levels, infinite. Tertiary education level is an important element subjected to reorganization in past few years. The signing of the Bologna Declaration determined the changes in the education system at the high education level. Economic realities in Poland has changed as well as educational needs, candidates for study. Education must keep up with these innovations. Today's student is significantly different from a student 20 years ago. Therefore changes are necessary. National Qualifications Framework is an attempt to find a common language with education systems in Europe. The objective of the paper is to diagnose the system of education in the context of the National Qualifications Framework. Elaboration was based on a review of available literature of the subject, specialized and preliminary empirical research.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Bologna Process - European Higher Education Area; http://www.ehea.info/.
 • Chmielecka E., Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/dc0a38f15ac2b254d7d37 8b74d60f08e.pdf
 • http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/6591-panstwowa-komisja- akredytacyjna-sposob-regulacji-trybu-dzialania-szczegolowych- kompetencje-j/s/sk-6112/
 • http://www.uka.amu.edu.pl/dokumenty/stanowisko_UKA%2820.02.2014%29.pdf
 • Izdebski A. i in., Raport z II edycji Ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakość kształcenia, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, Warszawa 2009, http://pejk.uw.edu.pl/files/pdf/raport_pejk_2009.pdf
 • Kraśniewski A., Próchnicka M., Benchamarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach, FRP, Warszawa 2013.
 • Kraśniewski A., Proces Boloński to już 10 lat, FRSE, Warszawa 2010.
 • Kraśniewski A., Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? MNiSW 2011.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013.
 • Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Difin, Warszawa 2013.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku - drugi wariant, 2010, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec 82014d6d5be081ca23.pdf
 • Szczepańska K., System Zapewniania Jakości Kształcenia, Wydział Zarządzania PW, Warszawa 2010.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013.
 • Wawak T., Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330283
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.