Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 28 | nr 101 | 111-133
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki źródłem elastyczności współczesnych organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital as a Source Being the Flexibility of Modern Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach dynamicznych i - co istotniejsze -trudnych do przewidzenia zmian otoczenia. Zdolność szybkiej adaptacji do nich jest zdeterminowana elastycznością działania. Źródłem tej elastyczności są wszechstronni i kompetentni pracownicy. Dlatego wzrost znaczenia elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim dostrzega i docenia coraz więcej firm niezależnie od wielkości czy formy własności. Celem artykułu jest omówienie istoty i znaczenia elastyczności w zarządzaniu pracownikami w warunkach gospodarki opartej na wiedzy oraz praktycznych sposobów realizacji tej koncepcji.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern organizations operate in dynamic conditions and more importantly difficult to predict changes in the environment. The ability to quickly adapt to them is determined by the flexibility of operation. The source of this flexibility are versatile and competent staff. Therefore, the growing importance of flexible human capital management recognizes and appreciates more and more companies, regardless of size or form of ownership. The purpose of this article is to discuss the nature and importance of flexibility in the management of employees in the economy based on knowledge and practical ways to implement this concept.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 35.
 • Chobot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997.
 • Davenport T. H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolter Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Drucker P. F., Knowledge Work, Executive Excellence, 19(10), 2002 [za:] R.L. Jayne, Knowledge Worker: Human Resource Strategy to Achieve a Competitive Advantage, St. Ambrose University, Iowa 2006.
 • Edvinsson L., Developing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" 1997, No. 3.
 • Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Firlit-Fesnak G., Wpływ elastycznych form zatrudnienia na sytuację kobiet na rynku pracy, [w:] M. Rymsza (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Gliński B., Menedżeryzm, strategie, struktury, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 • Głogosz D., Istota i rodzaje elastycznych form pracy, [w:] Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form pracy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007.
 • Gurteen D., The Gurteen perspective: taking responsibility, "Inside Knowledge" 2006, nr 10 (1).
 • Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.
 • http://gazetapraca.pl
 • http://praca.ffm.pl
 • http://prnews.pl
 • Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Juchnowicz M., Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Kostera M., Piąta funkcja zarządzania, "Przegląd Organizacji" nr 1, 1990.
 • Matusiak K, Kuciński J., Gryzik A., Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Warszawa 2009.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Struktura zasobów ludzkich organizacji opartej na wiedzy, "Problemy jakości" 2006, nr 12.
 • Morawski M., Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych, [ w:] E. Skrzypek (red.) Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa Future 2002, Wydawnictwo UMCS Lublin 2002.
 • Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 • Oleksyn T., Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie - istota, ewolucja, uwarunkowania, Warszawa 1998.
 • Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2005.
 • Sadowska-Snarka C. (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna , Wrocław 2001.
 • Skrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Skrzypek E., Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, A. Stabryła (red.), Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • The Future of the Global Economy. Towards A Long Boom?, OECD, Paris 1999.
 • www.bankier.pl
 • www.flexicuriti.pl
 • www.ipo.pl
 • www.ksu.parp.gov.pl
 • www.rynekpracy.pl
 • www.telepraca.gov.pl
 • www.wsz-pou.edu.pl
 • Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330247
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.