Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 28 | nr 101 | 85-100
Tytuł artykułu

Turystyka jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism as a Determinant of Rural Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy omówiono zagadnienia wskazujące na potrzebę rozwoju turystyki na poziomie podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, tj.: gminy, powiatu. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści płynące z rozwoju turystyki oraz możliwość stworzenia przez gminy warunków sprzyjających rozwojowi turystyki. Bardzo ważnym elementem rozwoju turystyki na poziomie gminy czy powiatu jest pozytywne nastawienie władz samorządowych, które w szerokim zakresie i w różny sposób mogą wspomagać rozwój turystyki. Wspomaganiem w rozwoju turystyki jest jej właściwa promocja, szczególnie przez gminy oraz organizacje turystyczne. Bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju turystyki w danej gminie są jej odpowiednie walory przyrodnicze oraz obszary chronionego krajobrazu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper elaborates on the issues showing the need for the development of tourism at the level of local government units, i.e. communes and districts. Special attention is paid to the benefits deriving from the development of tourism and the possibility of creating conditions facilitating tourism development by communes. A very important element in the tourism development at the level of a commune or district is the positive attitude of local authorities, bodies which can strongly and diversely support the development of tourism. This can be done by adequate promotion, especially by communes and tourism organisations. Local area natural values or protected landscape areas are only two of many factors significant in the development of tourism in a given commune.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Wyd. Proksenia, Kraków 2010.
 • Kierunki działań na rzecz rozwoju turystyki w świetle prac nad Strategią rozwoju turystyki w latach 2007-2013 oraz Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, Warszawa 2004.
 • Gordon A., Turystyka w gminie i powiecie, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 • Jędrzejczyk I., Młynarski W., Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego, AWF Katowice 2003.
 • Informacja o stanie prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004 .
 • Rapacz A. - Przedsiębiorstwo turystyczne, Warszawa 2007.
 • Panasiuk A., Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa 2011.
 • Meyer B., Milewski D., Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa 2009.
 • Liszewski S., Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, "Folia Turistica", 2009.
 • Gaworecki W. W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 • www.mgip.gov.pl/Turystyka/
 • Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010.
 • www.mgip.gov.pl/Wiadomosci/
 • www.intur.com.pl
 • Kruczek Z., Walas B., Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych [w:] Kultura i turystyka, wspólnie zyskać, praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTiH, Łódź 2009.
 • Szmytkie R., Atrakcyjność turystyczna wiejskich osiedli Wrocławia, [w] Migoń P., Łobos K., Zarządzanie i turystyka - wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33), 2013.
 • Smaza M., Szmytkie R., Szymanowski M., Kwolek J., 2007, Zastosowanie metod GIS do analizy atrakcyjności inwestycyjnej na przykładzie gminy Wisznia Mała, [w] Brezdeń P., Grykień S. (red.), Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społecznoekonomicznej, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, IX, Uniwersytet Wrocławski 2007.
 • Ochrona środowiska, GUS Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330233
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.