Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 48 Europejski transport i rynek usług transportowych w pracach naukowo-badawczych Katedry Rynku Transportowego | 85-95
Tytuł artykułu

Dworzec kolejowy w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Railway Station as an Element of Urban Mobility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na teoretycznym tle zagadnień zrównoważonej mobilności miejskiej, zaprezentowano rolę dworców kolejowych jako złożonych elementów intermodalnych systemów transportu pasażerskiego. Wskazano na czynniki determinujące rolę dworca kolejowego w przestrzeni miejskiej. Przedstawienie obecnego stanu dworców kolejowych w Polsce skłania do poszukiwania odpowiedniego modelu biznesowego dla dalszego ich funkcjonowania. Jednym z przykładów kompleksowego podejścia do tego zagadnienia są Niemcy, gdzie zróżnicowany potencjał poszczególnych obiektów został uwzględniony w procedurze ich segmentacji. Znaczenie dworca kolejowego w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej uzależnione jest od jego wielkości, lokalizacji w przestrzeni miejskiej i skomunikowania wszystkich form transportu (w tym pieszego i rowerowego). W skomplikowanej sytuacji prawno-ekonomicznej, w której znalazła się znaczna część polskich dworców kolejowych, istnieje pilna konieczność wypracowania form partnerstwa publiczno-publicznego między różnymi interesariuszami rynku transportu kolejowego. Skala komplikacji przestrzeni w otoczeniu dworca kolejowego powoduje, że potencjalnymi interesariuszami są podmioty rynku kolejowego o publicznej formie własności, jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz podmioty do nich należące, a także organizacje pozarządowe wykonujące na rzecz samorządów różne zadania.(abstrakt oryginalny)
EN
The role of railway stations as complex components of intermodal passenger transport was presented on the theoretical background of the issues of sustainable urban mobility. Factors determining role of railway station in urban space were identified. Presentation of the current state of railway stations in Poland leads to finding the right business model for the future of their operation. One example of a comprehensive approach to this issue is Germany, where the diverse potential of each station was taken into account in the segmentation procedure. The importance of the railway station in the development of sustainable urban mobility is dependent on its size, location in the urban space and integration with all forms of transportation (including walking and cycling). There is an urgent need to develop forms of public-public partnership between the various stakeholders in the railway market because of complex legal and economic situation of majority of Polish railway stations. The potential stakeholders because of scale of complexity of space surrounding railway station are public owned companies, self-governments and non-government organisations.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bator J., Strategia PKP S.A. dla dworców kolejowych - "Dworzec na Własność" oraz współpraca z samorządami, Referat wygłoszony na konferencji pt. "Potencjał inwestycyjny dworców kolejowych i węzłów integracyjnych - szansa dla kolei, samorządów i inwestorów", zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 17-18.06.2013 r.
 • Bertolini L., Station areas as nodes and places in urban networks. An analytical tool and alternative development strategies, [w:] Railway development. Impacts on Urban Dynamics, F. Bruinsma et. al., Physica Verlag, Heidelberg 2008.
 • Button K., City management and urban environment indicators, "Ecological Economist" 2002, nr 40.
 • Cities of Tomorrow. Challenges, visions, ways forward, European Commission, Directorate General for Regional Policy, Brussels 2011.
 • DB Jahrlichbericht 2012.
 • Fitzgerald J., Leigh N.G., Economic Revitalization. Cases and Strategies for City and Suburb, Sage Publ., Thousand Oaks, London, New Delhi 2002.
 • Gospodarowanie w transporcie kolejowym, (red.) S. Miecznikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Leanza E., Urban infrastructure and mobility in the context of European transformation, Referat wygłoszony na konferencji pt. "Potencjał inwestycyjny dworców kolejowych i węzłów integracyjnych - szansa dla kolei, samorządów i inwestorów", zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 17-18.06.2013 r.
 • Massel A., Wołek M., Przykładowe rozwiązania w zakresie rewitalizacji lokalnych dworców kolejowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii, "Transport i Komunikacja" 2010, nr 2.
 • Our Common Future. United Nations World Commission on Environment and Development. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Nowy Jork 1987.
 • Wołek M., Marketingowe kształtowanie przewagi konkurencyjnej miasta, Studium na przykładzie Gdyni, Sopot 2005, maszynopis.
 • Wołek M., Zrównoważone systemy mobilności miejskiej, Referat wygłoszony na konferencji pt. "Potencjał inwestycyjny dworców kolejowych i węzłów integracyjnych - szansa dla kolei, samorządów i inwestorów", zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 17-18.06.2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330225
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.