Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 28 | nr 101 | 57-73
Tytuł artykułu

Równoważenie budżetu państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Balancing the State Budget
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych obecnych priorytetów w polityce gospodarczej państwa jest uzyskanie równowagi w finansach publicznych. Jest to dążenie do obniżenia deficytu w budżecie państwa do poziomu 1% PKB w 2015 r. oraz zahamowanie wzrostu długu publicznego na poziomie 800 mld zł. Towarzyszy temu wysoka niepewność, dotycząca przyszłego wzrostu gospodarczego. Utrudnia to uzyskanie pożądanej równowagi budżetu. Uzyskiwaniu równowagi w budżecie sprzyjać będzie wdrażanie szeregu działań. Są to działania, których wdrożenie zwiększyłoby dochody do budżetu państwa i zmniejszyłoby wydatki z budżetu. Są to działania aktywizujące, ujednolicające, wydłużające i standaryzujące prowadzenie działalności gospodarczej. Wdrażanie działań równoważących budżet jest uwarunkowane poglądami społecznymi i reprezentujących społeczeństwo partii politycznych. Oceniono, w jakim stopniu poglądy prawicowe, centrowe i lewicowe, mogą sprzyjać wdrażaniu tych działań. Najbardziej sprzyjającymi poglądami dla wdrożeń równoważących budżet państwa, są poglądy prawicowe. Umiarkowanie im sprzyjają poglądy centrowe. Najmniej sprzyjającymi są poglądy lewicowe. Wobec braku w Polsce prawicowych partii politycznych, trudno będzie wdrożyć działania równoważące budżet. Stąd nie będzie łatwe uzyskanie w najbliższych latach zrównoważonego budżetu, ze względu na występujące uwarunkowania. Sprzyjać równoważeniu budżetu będą nasilające się zjawiska wywołujące trwały wzrost gospodarki. Są to rosnący kapitał ludzki, coraz to sprawniejsze państwo, coraz lepsze funkcjonowanie rynku oraz poprawa infrastruktury.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the current priorities in the economic policy of the country is to achieve a balance in public finances. It is the desire to reduce the deficit in the state budget to 1% of GDP in 2015., And inhibition of growth of public debt at 800 billion zł. This is accompanied by high uncertainty about future economic growth. This makes it difficult to obtain the desired balance the budget. Achieving a balance in the budget will contribute to the implementation of a number of activities. These are activities whose implementation would increase revenues to the state budget and reduce spending from the budget. These activities are activating, harmonizing, standardizing and extending business activities. Implementation of the budget-balancing action is conditioned by the views of the social and political parties representing the public. Rated the extent to which the views of right-wing, centrist and leftist, may contribute to the implementation of these activities. The most favorable views for deployment balancing the state budget, are right-wing views. Moderately their favor centrist views. The least favorable are leftist. In the absence of the Polish right-wing political parties, it will be difficult to implement budget balancing act. Hence will not be easy to achieve in the coming years, a balanced budget, due to the existing conditions. Favor balancing the budget are escalating phenomenon causing sustained growth of the economy. They are growing human capital, more and more efficient state, more and better functioning of the market and improving infrastructure.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330211
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.