Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 19 | z. 1-2 | 81-87
Tytuł artykułu

Aktywizacja polskiego nadmorskiego obszaru recepcji turystycznej przy wykorzystaniu instrumentu partnerstwa publiczno-prywatnego

Warianty tytułu
Activation of the polish coastal tourist reception region using the instrument of a Public-Private Partnership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest formą współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Ten tryb realizacji inwestycji stosuje się najczęściej przy budowaniu projektów z zakresu infrastruktury technicznej. Zdaniem autora PPP pozwoli turystycznym gminom nadmorskim na przyspieszenie realizacji infrastruktury komunikacyjnej i sportowo-rekreacyjnej, które obecnie są głównymi barierami rozwoju ich gospodarki turystycznej. Potwierdzają to m.in. przedstawione w niniejszej pracy przykłady. (abstrakt oryginalny)
EN
Public-Private Partnership (PPP) is a form of cooperation between the public sector and the private in order to carry out projects or services traditionally supplied by the public sector. This mode of investment is most commonly applied to the creation of technological infrastructure projects. According to the author PPP will allow coastal tourist communes (gminas) to speed up the implementation of the communication infrastructure, and the sport and recreational infrastructure which are presently major barriers to the development of the tourist economy. This is further confirmed by examples presented in this work. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
81-87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • European PPP Report (2005, 2007), DLA Piper Rudnicki Grey Cary www.dlapiper.com
 • Co-operation and Partnership in Tourism: A Global Perspective, WTO, Madrid 2004 Prepared for: Canadian Tourism Commission, World Tourism Organization, World Tourism Organization Business Council, Researched by: KPMG Canada.
 • Gołembski, G., (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Guidelines for successful Public-Private Partnerships. European Commission, Directorate General Regional Policy, Brussels, 2003.
 • Jędrzejczyk, I., 2004, Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji turystycznych projektów inwestycyjnych w regionie, [in:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, ed. G. Gołembski et al., Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Korbus, B., 2003, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Korbus, B., 2008, PPP jako forma realizacji zadań publicznych, Forum PPP, no 1(1).
 • Maksymiuk, Z., 2008, Czy potrzebna jest nowelizacja ustawy o PPP? - Forum Dyskusyjne: Forum PPP, no 1(1).
 • Malinowski, A., 2008, Czy potrzebna jest nowelizacja ustawy o PPP? - Forum Dyskusyjne: Forum PPP, no 1(1).
 • Marciszewska, B., Miecznikowski, S., 2003, Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój turystyki w regionie, [in:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Marciszewska, B., 2007, Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze turystyki (polskie przykłady zastosowań), [in:] Działania w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, ed. A. Szwichtenberg, Strasburg-Koszalin.
 • Miecznikowski, S., 2005, Partnerstwo publiczno-prywatne jako potencjalny instrument rozwoju turystyki w województwie pomorskim, [in:] Polityka turystyczna, ed. A. Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga.
 • Pawlicz, A., 2008, Promocja produktu turystycznego - turystyka miejska, Difin, Warszawa.
 • Public-Private Cooperation. Ehancing. Tourism. Competitiveness. Conseil Professionnel OMT, WTO Business, Consejo Empresarial, WTO, Madrid, Spain October 2000.
 • Sołtysik, P., 2008, Przykład realizacji PPP z perspektywy sektora prywatnego - Hochtief PPP Solutions GmbH, Materiały z konferencji pt.: PPP w prawie i praktyce, Lovells, Warszawa (Power Point version).
 • Synthesis of public private partnership. Project for Road, bridges & tunnels from around the Word - 1985-2004, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration - Office of Policy, Waszyngton, 2005.
 • Szwichtenberg, A., 1991, Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej nadmorskiej strefie rekreacyjnej, Wydawnictwo KONB, Koszalin.
 • Szwichtenberg, A., 2002, Ograniczona dostępność komunikacyjna polskiego Wybrzeża, [in:] Wybrane zagadnienia geografii transportu, ed. J. Wendt, Wydawnictwo US, Szczecin.
 • Szwichtenberg, A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego Wybrzeża, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Szwichtenberg, A., 2007, Istota partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i możliwości jego realizacji w gminach nadmorskich w warunkach obecnie obowiązujących przepisów unijnych, [in:] Działania w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, ed. A. Szwichtenberg, Strasburg-Koszalin.
 • Szwichtenberg, A., 2008a, PPP - metodą przyspieszonego rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej na polskim Wybrzeżu, [w:] Problemy Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce 'relacje wzajemne morze-ląd', Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (in print).
 • Szwichtenberg, A., 2008b, PPP - jako najważniejsza droga realizacji inwestycji turystycznych na Wybrzeżu przy wykorzystaniu środków UE, [in:] Fundusze UE dla Gospodarki Morskiej, Gdynia 2008 (in print).
 • Szwichtenberg, A., 2008c, Applications of PPP (Public-Private Partnership) in the tourist economy of Polish coast, 'Wisnik Lwiwskogo Uniwersytetu', Wipusk 24.
 • Szwichtenberg, A., 2008d, Partnerstwo Publiczno-Prywatne a gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Walczak, M., 2008, PPP korzyści i zagrożenia, Forum PPP, no 1(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330045
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.