Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7-8 | 129-140
Tytuł artykułu

Instytucja ślubowania wójta w polskim porządku prawnym

Autorzy
Warianty tytułu
The Institution of Swearing in a Mayor in the Polish Legal Order
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia instytucję ślubowania wójta w rodzimym porządku prawnym. W pierwszej kolejności autor wyjaśnia pojęcie ślubowania oraz dokonuje aproksymacji roty ślubowania wójta. Następnie omawia prawne konsekwencje złożenia ślubowania oraz poddaje interpretacji odmowę złożenia ślubowania i uchylanie się od złożenia ślubowania jako okoliczności skutkujące wygaśnięciem mandatu wójta. Analizą obejmuje również tryb składania ślubowania przed radą gminy czy przed komisarzem wyborczym, a także k onsekwencje wadliwego ślubowania wójta, w szczególności wpływ uchybień zaistniałych przy składaniu ślubowania na ważność późniejszych czynności władczych wójta. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the institution of the swearing in of a mayor in the domestic legal order. The author first explains the concept of swearing in and presents an approximation to the mayor's oath. Next, he discusses the legal consequences of taking the oath and interprets the refusal to take an oath and the evasion of taking the oath as circumstances resulting in the expiry of the mayor's mandate. The analysis also encompasses the procedure for taking an oath before the electoral commissioner, as well as the consequences of the defective swearing in of the mayor, and in particular, the impact of faults which arise while taking the oath on the validity of the mayor's subsequent governing activities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129-140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • M. Brzeski, Glosa do wyroku NSA z dnia 17 maja 2006 r., II OSK 287/06, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2007/2, s. 61-68.
 • R. Skwarło, Wójt nie składa ślubowania jako pracownik samorządowy, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ wojt-nie-sklada-slubowania-jako-pracownik-samorzadowy.
 • R. Skwarło, Ślubowanie, "Wspólnota" 2008/50, s. 47.
 • Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2010, s. 402.
 • A. Giecewicz-Niewińska, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, Warszawa 2008, s. 292-292.
 • A. Skoczylas w: R. Hauser (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa 2011.
 • A. Szewc, T. Szewc, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006, s. 37.
 • A. Szewc, Gdy przewodniczący rady gminy zostaje wójtem, http://www.wspolnota.org.pl/.
 • A. Szewc, Komentarz do art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, w: G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, s. 487.
 • G. Maroń, Ślubowanie poselskie w polskim porządku prawnym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2012/10, s. 34-35.
 • P. Chmielnicki, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 247-248.
 • R. Budzisz w: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2013.
 • B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 526.
 • J. Mordwiłko, Opinia prawna o poselskim projekcie zmiany ustawy o samorządzie gminnym (druk sejmowy nr 3907), http://orka.sejm.gov.pl.
 • A. Agopszowicz w: A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 185.
 • G. Maroń, Instytucja przysięgi głowy państwa w państwach europejskich, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2012/1, s. 151-178.
 • G. Maroń, Instytucja przysięgi prezydenta w polskim porządku prawnym, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2012/2, s. 159-192.
 • G. Maroń, Ślubowanie senatorskie w polskim porządku prawnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego - Seria Prawnicza" 2012/11, s. 147.
 • G. Maroń, Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011, s. 122-146, 215-252.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330027
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.