Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7-8 | 104-113
Tytuł artykułu

Problematyka zgodności z Konstytucją RP alternatywnego trybu obsadzania stanowsk urzędniczych w administracji samorządowej (tzw. awansu wewnętrznego)

Warianty tytułu
The Issue of Compliance of an Alternative Procedure of Filling Official Vacancies in Self-government Administration (So-called Internal Promotion) with the Constitution of the Republic of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem zgodności z Konstytucją RP alternatywnego trybu obsadzania stanowisk urzędniczych w administracji samorządowej. Wątpliwości natury konstytucyjnej budzi art. 20 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, który stanowi, że "pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny)". Ustęp 2 tego przepisu dookreśla, że "awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3".(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of compliance of an alternative procedure of filling official vacancies in self-government administration with the Constitution of the Republic of Poland. Article 20 of the Act on Self-Government Employees of 21 November 2008, which provides that "a self-government employee, who demonstrates initiative at work and conscientiously performs his duties, may be moved to a higher position (internal promotion ), "gives rise to doubts of a constitutional nature. Paragraph 2 of this regulation adds that "an internal promotion can only be conducted within the same group of posts as referred to in Article 4, para. 2, items 1-3." (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
104-113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 26.
 • P. Sarnecki, Komentarz do art. 15, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do piątego tomu, Warszawa 2007, s. 1 i n.
 • M. Kulesza, Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1990/1.
 • A. Granat, Konstytucyjne zasady ustroju, w: W. Skrzydło (red.), Prawo konstytucyjne, Lublin 1997, s. 124.
 • A. Bisztyga, Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, w: Vademecum pracowników administracji publicznej (samorządowej oraz rządowej), Katowice 1998, s. 102.
 • Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Konstytucji RP (komentarz do art. 15, art. 16 oraz art. 163-172),"Samorząd Terytorialny" 2002/3, s. 3-30.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006, s. 6 i n..
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2006, s. 317.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 53 i n.
 • B. Przywora, Partycypacja organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych o charakterze regionalnym na wybranych przykładach z województwa małopolskiego, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 958-960.
 • J. Stelina, Komentarz do art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, w: A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, J. Stępień (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2013.
 • P. Tuleja, Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 1997, s. 69 i n.
 • A. Piskorz-Ryń, Oceny pracowników samorządowych, w: M. Stec (red.), Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008.
 • I. Skrzydło-Niżnik, K. Sieniawska, Prawne i pozaprawne warunki sprawności (efektywności) działania administracji publicznej, w: I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa J. Filipka, Kraków 2001.
 • B. Przywora, Problematyka okresowych ocen kwalifi kacyjnych pracowników samorządowych. Stan "de lege lata" i postulaty zmian, w: A. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2013.
 • P. Chmielnicki, Formalne i nieformalne przesłanki zatrudnienia na stanowisku kierowniczym (awansowania na wyższe stanowisko służbowe) w administracji publicznej, w: M. Stec, S. Płażek (red.), Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2013.
 • R. Skwarło, Nabór na stanowiska urzędnicze, w: K. Kawecki, S. Płażek (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009, s. 27 i n.
 • B. Przywora, Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej w procedurze obsadzania stanowisk urzędniczych w administracji samorządowej - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda, "Przegląd Prawa Publicznego" 2013/12, s. 58.
 • B. Przywora, Czy przysługujące osobom niepełnosprawnym preferencje w zatrudnieniu w administracji publicznej są zgodne z Konstytucją?, "Przegląd Sejmowy" 2013/4, s. 159.
 • B. Przywora, Przesłanki formalne wyłaniania członków samorządowego kolegium odwoławczego a standardy konstytucyjne, wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda, "Casus" 2013/70, s. 35.
 • B. Przywora, Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Kraków 2012, s. 149 i n.
 • S. Płażek, Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym - uwagi krytyczne, "Przegląd Prawa Publicznego" 2012/3.
 • A. Piskorz-Ryń, I. Ślęczkowska, Ustawa o pracownikach. Komentarz, Warszawa 2009, s. 115.
 • S. Płażek, Zmiana stosunku pracy pracownika samorządowego i rozwiązanie stosunku pracy, w: K. Kawecki, S. Płażek (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009, s. 113.
 • P. Zuzankiewicz, Komentarz do art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych, w: W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • B.M. Ćwiertniak, O odpowiedzialności pracowniczej pracowników samorządowych w związku z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Kilka refleksji ogólnych), w: B.M. Ćwiertniak, Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, Sosnowiec 2013, s. 196.
 • S. Płażek, Szczególna odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych według ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa, "Finanse Komunalne" 2011/10, s. 5-18
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.