Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 | 75-83
Tytuł artykułu

Wydawanie gazet przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości konstytucyjne

Warianty tytułu
Publication of Newspapers by Territorial Self-government Units - Constitutional Doubts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praktyka wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego jest postrzegana jako jedno z pod- stawowych zagrożeń dla wolności słowa, budzi też poważne wątpliwości co do zgodności z wieloma konstytucyjnymi wartościami. Autorzy przedstawiają argumenty przemawiające za koniecznością po- zbawienia organów publicznych możliwości wydawania własnych gazet, formułując przy tym postulaty de lege ferenda, wskazują aktualne ograniczenia dla działalności wydawniczej jednostek samorządu terytorialnego wynikające z najnowszej praktyki regionalnych izb obrachunkowych (np. zakaz wydawania płatnych gazet czy zakaz przyjmowania płatnych ogłoszeń) oraz przykłady dobrych praktyk samoregulacyjnych gmin, które zdecydowały się odstąpić od wydawania własnych gazet. (abstrakt oryginalny)
EN
The practice of territorial self-government entities publishing newspapers is seen as one of the primary threats to freedom of expression. It also gives rise to serious doubts as to its compliance with many constitutional values. The authors present a case for the need to deprive public authorities of the ability to publish their own newspapers, simultaneously, formulating de lege ferenda postulates, indicating the current restrictions on publishing by territorial self-government units arising from the most recent practices of the regional chambers of audit (such as the prohibition to issue and sell newspapers or the prohibition to accept paid advertisements), as well as examples of good self-regulatory practices of municipalities which decided to refrain from publishing their own newspapers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75-83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant; Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
autor
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant; Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Bibliografia
 • D. Bychawska-Siniarska, Wolność słowa w Polsce. Siedem grzechów głównych, "Nowe Media" 2013/6, s. 103-109.
 • A. Bodnar, Zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie i zniewagę, w: M. Wyrzykowski (red.), Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa, Warszawa 2006.
 • A. Bodnar, D. Bychawska-Siniarska (red.), Wolność słowa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. Materiały z konferencji, Warszawa 2010.
 • Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 2 lutego 2011 r. na temat zagrożeń związanych z działalnością wydawniczą prowadzoną przez samorządy lokalne, http://www. obserwatorium.org/images/Prasa%20lokalna_opinia%20 HFPC.pdf.
 • R. Kowalczyk, Podstawy przeobrażeń ilościowych prasy lokalnej, w: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2007, s. 81-82.
 • L. Pokrzycka, Kondycja prasy lokalnej w Polsce, "Infos" 2013/6, s. 3.
 • S. Michalczyk, Czasopisma samorządowe a idea wolności prasy, "Samorząd Terytorialny" 1997/5, s. 55-62.
 • M. Szczypińska-Grabarczyk, Opinia prawna w sprawie wydawania gazety przez zarząd gminy lub powiatu z dnia 18 stycznia 2000 r., niepubl., za: E. Gierach, Wydawanie i finansowanie przez organ samorządu terytorialnego gazety o zasięgu lokalnym, "Zeszyty Prawnicze BAS" 2008/2, s. 137.
 • M. Handel, P. Świątek, Czy wydawanie gazety samorządowej przez jednostki samorządu terytorialnego jest realizacją ich ustawowych zadań, "Finanse Komunalne" 2009/6, s. 72.
 • M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Wrocław 2008.
 • M. Granat, Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstęp do Konstytucji RP zobowiązuje?, w: J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.) Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009, s. 62-70.
 • M. Kulesza, Opinia prawna w przedmiocie niektórych zjawisk konkurencji na rynku prasy lokalnej, w: Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego - materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu przy współudziale Izby Wydawców Prasy pod patronatem marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 21 września 2004 r. Badanie prasy samorządowej, Warszawa 2009, s. 215.
 • A. Szafrański, Z. Snażyk, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa 2011, s. 14-15.
 • Stanowisko Uczestników Konferencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Izby Wydawców Prasy z dn. 29 października 2009 r. w sprawie warunków ochrony konkurencji na rynku prasy lokalnej; Stanowisko Stowarzyszenia Gazet Lokalnych w sprawie gazet samorządowych z 21.09.2004 r., http://www.iwp.pl/pliki/Konf_HFPC_ IWP_wspolne_stanowisko.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328929
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.