Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 149-158
Tytuł artykułu

Marketing w zarządzaniu miastem w opinii burmistrzów i prezydentów miast podlaskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marketing in the Management of the City, in the Opinion of Mayors or Presidents of Cities from the Province of Podlasie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykorzystanie założeń koncepcji marketingu w zarządzaniu miastem zyskuje sobie coraz większą popularność. Gminy miejskie w Polsce często sięgają po różnego rodzaju instrumenty marketingowe w celu poprawy swojej konkurencyjności. Zdecydowanie częściej profesjonalne strategie marketingowe/promocyjne są opracowywane przez miasta wojewódzkie. W przypadku miast małych czy średniej wielkości zauważa się brak długofalowych planów związanych z kreowaniem pożądanej marki czy wizerunku marketingowego. Wynika to z wielu przyczyn, w tym m.in. z ograniczonej wiedzy i związanej z tym węższej interpretacji koncepcji marketingu terytorialnego przez praktyków samorządowych, a także z mentalności liderów lokalnych. Główną metodą badawczą wykorzystaną do przygotowania niniejszego opracowania były indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone osobiście przez autorkę artykułu z 11 burmistrzami i prezydentami miast podlaskich. Wywiady dowiodły, że nawet w mniejszych samorządach istnieje przekonanie o istotnej roli wykorzystania marketingu w zarządzaniu miastem. Gospodarze miast mają świadomość złożoności koncepcji marketingu terytorialnego, ale większość z nich definiuje ją głównie przez pryzmat działań promocyjnych. Jedynie w wypowiedziach prezydentów miast doszukać się można utożsamiania marketingu z filozofią zarządzania jednostką terytorialną, jak też ukierunkowywania działań marketingowych na zarządzanie marką miejską. (abstrakt oryginalny)
EN
The use of marketing concepts in the management of the city has become more and more popular. Municipalities in Poland are increasingly turning to various types of marketing tools in order to improve its competitiveness. Definitely more professional marketing strategies are developed by the biggest cities and capitals of regions. In the case of small and medium-sized towns we can observe a lack of long-term plans for creating a territorial brand and marketing image. This is due to many reasons, including limited knowledge and associated narrower interpretation of the concept of territorial marketing by local government practitioners, and the mentality of the local leaders. The main research method used to prepare this paper was individual depth interviews (IDI) with 11 mayors of towns in the Podlasie Province. IDIs have shown that even in smaller towns there is a belief that marketing plays an important role in city management. Mayors are aware of the complexity of the concept of territorial marketing, but most of them define it through the prism of promotional activities. Only mayors of bigger towns identify with understanding place marketing as a philosophy of management of a territorial unit, as well as directing marketing efforts for city branding. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149-158
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • 1. Ashoworth G.J., Voogd H., (1994), Marketing and Place Promotion, [w:] J. Gold, S. Ward (eds.), Place Promotion, the Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions, John Wiley, Chichester, UK.
 • 2. Florek M., (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, UE w Poznaniu, Poznań.
 • 3. Kavaratzis M., Ashworth G., (2010), Place Branding: Where Do we Stand?, [w:] G. Ashworth, M. Kavaratzis (eds.), Towards Effective Place Brand Management. Branding European Cities and Regions, Edward Elgar, Cheltenham.
 • 4. Kavaratzis M., (2007), City Marketing: The Past, the Present and Some Unresolved Issues, "Geography Compass", no 1/3.
 • 5. Kavaratzis M., (2004), From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands, "Place Branding" vol. 1, no 1.
 • 6. Kotler Ph., Lee N., (2008), Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • 7. Kowalik I., (2011), Market Orientation and its Antecedents in the Polish Local Governments, "International Journal of Public Sector Management" vol. 24, no. 1.
 • 8. Kożuch B., (2011), Towards Innovation in the Management of Local Government, "Journal of Intercultural Management" vol. 3, no 2.
 • 9. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • 10. Noworól A., (2010), Zarządzanie terytorialne jako dziedzina zarządzania publicznego, [w:] T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 11. Noworól A., (2011), Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne, [w:] B. Kożuch, C. Kochalski (red.), Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 12. Rudolf W., (2011), Samorząd regionu i jego partnerzy - typologia relacji w marketingu regionu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" nr 663/75.
 • 13. Szromnik A., (2002), Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, PAN KPZK, Warszawa.
 • 14. Szromnik A., (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594.
 • 16. Zenker S., (2011), How to Catch a City? The Concept and Measurement of Place Brands, "Journal of Place Management and Development" vol. 4, no. 1.
 • 1. Braun E. (2008), City Marketing: Towards an Integrated Approach, Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam, [online], http://repub.eur.nl/res/pub/13694/EPS20081420RG9058921802Braun.pdf, [16.06.2013].
 • 2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, [online], http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/strony/default.aspx, [15.05.2012].
 • 3. Materiały z seminarium "Inteligentna specjalizacja", organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [online], http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/SSS_02032012.aspx, [15.05.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318973
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.