Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 100-107
Tytuł artykułu

Dylematy etyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie sektora zdrowia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethical Dilemmas in Human Resource Management : the Example of the Health Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia w Polsce na przełomie ostatnich lat determinują wprowadzanie zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Z uwagi na towarzyszące zmianom ograniczenia kosztów pogodzenie efektywności finansowej i społecznej może okazać się niezmiernie trudne i rodzić szereg nieprawidłowości. Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera wymiar etyczny procesu zarządzania. Celem poniższego opracowania było dokonanie analizy i oceny aspektów etycznych, towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi w placówkach opieki zdrowotnej w latach 2009-2011 w świetle badań własnych autorki. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes happening in the health care sector in Poland over the last few years, have influenced changes in human resources management. However, cost restrictions, reconciliation of financial effectiveness and social effectiveness appear extremely difficult and may bring multiple negative or unethical behaviours. Therefore ethical dimensions in the process of management gains particular value. Up until now, the ethical context in research in health care centres has been related to the relations of: patients - employees of the medical service centre. Considerations on the term of an ethical company, health care centres have been seen as a particular form of health-economical organizations, which only recently could be associated with people that are employed in it. Despite the fact that the functioning of health care centres in Poland has been described multiple times in numerous publications, only a few deal with the subject of human resource management, and even if they do so only occasionally are ethical issues in the process of HMR dealt with. This has been a reason why the author of this paper started research in this field. The aim of this paper has been to analyse and evaluate ethical aspects accompanying HRM in health care centres in 2009-2011. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
100-107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1. Bartkowiak G., (2008), Geneza i teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] M. Dobska, K. Rogoziński (red.), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 2. Bartkowiak G., (2010), Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 3. Buchelt B., (2011), Perspektywa rozwoju funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych w Polsce, [w:] J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 4. Buchelt B., (2011), Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 2, s. 73-85.
 • 5. Duriat K., (2010), Prospołeczne mechanizmy zarządzania organizacją jako bufor zachowań lobbingowych, "Współczesne Zarządzanie" nr 1, s. 94-107.
 • 6. Frąckiewicz-Wronka A., (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 7. Golnau W., (2010), Zagadnienia wstępne, [w:] W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. III, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • 8. Jończyk J., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Difin, Warszawa.
 • 9. Kijowska V., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 10. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • 11. Król H., (2006), Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Kunecka D., (2011), Aspekty etyczno-moralne konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach służby zdrowia, [w:] J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 13. Kunecka D., (2011), Błędy w ocenianiu pracowników, [w:] R. Lewandowski, R. Walkowiak (red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia. Problemy wybrane, Olsztyńska WSIiZ im. prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn.
 • 14. Kunecka D., (2011), Rozwój potencjału pracy w sektorze zdrowia na przykładzie personelu pielęgniarskiego, Studia i materiały PSZW, Wyd. PSZW, nr 38, Bydgoszcz, s. 108-118.
 • 15. Kunecka D., (2011), Satysfakcja finansowa w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Polsce, Zeszyty Naukowe WSM LZDZ nr 1, Legnica, s. 45-52.
 • 16. Kunecka D., (2010), Ethical Aspects of Competitions on Managing Position of Hospitals, [w:] J. Stępniewski, M. Bugdol (eds.), Cost, Organization and Management of Hospitals, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 17. Kunecka D., Karakiewicz B., (2009), Występowanie negatywnych zachowań w miejscu pracy a etyka zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch (red.), Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia, Wyd. Olsztyńskiej WSIiZ im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn.
 • 18. Kunecka D., Kamińska M., Karakiewicz B., (2008), Skala zjawiska mobbingu wśród pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w szczecińskich szpitalach, "Medycyna Pracy" nr 59 (3), s. 223-228.
 • 19. Listwan T., (2010), Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, wyd. IV zmienione, C.H. Beck, Warszawa.
 • 20. Moczydłowska J., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa.
 • 21. Mruk H., (2010), Przywództwo w zakładach opieki zdrowotnej, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 22. Musielak M., (2004), Etyka w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, [w:] M.D. Głowacka (red.), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, Termedia, Poznań.
 • 23. Oleksyn T., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, kanony, realia, kontrowersje, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • 24. Stor M., (2010), Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, wyd. IV zmienione, C.H. Beck, Warszawa.
 • 25. Szczupaczyński J., (2011), Standardy etyczne menedżerów i przedsiębiorców w świetle badań jakościowych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 1, s. 69-83.
 • 26. Takuska-Mróz W., (2002), Problemy etyki zawodowej, [w:] J. Bugiel (red.), Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne, Wyd. AGH, Kraków.
 • 27. Włodarczyk W.C., Domagała A., (2011), Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 2, s. 29-41.
 • 1. Dyduch W., Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, [online], http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref42_full.html, [29.01.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318929
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.