Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 180-195
Tytuł artykułu

Wpływ kryzysu na sektor MSP w krajach strefy euro w latach 2008-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of the Crisis on the SMEs Sector in the Euro Area over the Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotną zmianą wpływającą na dynamikę wzrostu znaczenia sektora MSP był kryzys, który rozpoczął się w 2008 r. Dotychczasowe nieliczne analizy wskazywały, że sektor MSP jest bardziej odporny na zmiany koniunktury niż sektor przedsiębiorstw dużych. Autorzy podejmują wstępną próbę weryfikacji hipotezy o mniejszej (niż dużych firm) wrażliwości sektora MSP na zmiany koniunktury na przykładzie krajów należących do strefy euro, wykorzystując dostępne dane z lat 2008-2011. Rozważania dotyczą wielkości i struktury populacji przedsiębiorstw, wielkości i struktury zatrudnienia według klas wielkości firm oraz struktury tworzenia wartości dodanej. Przeprowadzona analiza nie pozwala na przyjęcie lub odrzucenie hipotez co do procykliczności, kontracykliczności czy niezależności zmian w MSP od zmian koniunktury. Uzyskane wyniki nie potwierdzają większej odporności sektora MSP niż sektora DP na recesję. Gospodarki zdominowane przez MSP wyraźnie gorzej przechodziły fazę złej koniunktury po 2008 r. Nie znaczy to, że za głębszy kryzys należy obciążyć winą mniejsze podmioty gospodarcze. Można natomiast stwierdzić, że w tej grupie państw sektor MSP nie okazał się lepszym stabilizatorem koniunktury niż w pozostałych analizowanych gospodarkach. (abstrakt oryginalny)
EN
A significant change affecting the dynamics of the importance of the SME sector was the crisis that began in 2008. Previous few analyses showed that the SME sector is more resistant to changes in business cycles than the large enterprises sector. The authors take an attempt to verify the hypothesis about smaller (than the large firms') sensitivity of the SME sector to the changing economic conditions. The analysis was conducted basing on the available data from the years 2008-2011 about countries belonging to the euro area. Considerations concern the size and structure of the population of enterprises, the size and structure of employment by firm size classes and structure of created value added. The analysis dśs not allow for the adoption or rejection of the hypothesis about the independence of changes in SME sector and business cycles. Results do not confirm the SME sector greater resistance to the recession. Economies dominated by SMEs were visibly less successful in dealing with the bad situation after 2008. Certainly this dśs not mean that the deeper crisis was caused by smaller enterprises. In contrast, it can be concluded that in this group of countries, the SME sector has not proved to be a better economic stabilizer than in the other analyzed economies. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • ACCA, 2010, Association of Chartered Certified Accountants, Small Business. Global Agenda, London.
 • Armington C., Odle M., 1982, Small Business - How Many Jobs?, The Brookings Review, vol. 1, no. 2.
 • Beck T., 2013, Bank financing for SMEs, lessons from the literature, Tilburg University National Institute Economic Review, no. 225.
 • Beck T., Degryse H., De Haas R., van Horen N., 2013, When Arm's Length Is Too Far. Relationship Banking over the Business Cycle, Cass Business School, London.
 • Berggren B., Olofsson Ch., Silver L., 2009, The effect of business cycles on entrepreneurial control aversion and the search for external financing in SMEs, IABE, Stockholm.
 • Bernanke B., Gertler M., 1989, Agency costs, net worth and business fluctuations, American Economic Review, no. 79.
 • Calcagnini G., Favaretto I., 2012, Small Business in the Aftermath of the Crisis. International Analyses and Policies, Physica Verlag. A Group Springer, Heidelberg.
 • Carree M. A., Stel van A., Thurik R., Wennekers S., 2002, Economic Development and Business Ownership. An Analysis Using Data of 23 OECD Countries in the Period 1976-1996, Small Business Economics, vol. 19, no. 3.
 • Congregado E., Golpe A. A., Parker S., 2012, The Dynamics of Entrepreneurship. Hysteresis, Business Cycles and Government Policy, Discussion Paper Series, Institute for the Study of Labor, Empirical Economics, no. 11.
 • Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • European Commission, 2011, Are EU SMEs recovering from the crisis? Annual Report on EU Small and Medium Sized Enterprises 2010/2011, Rotterdam, Cambridge.
 • European Commission, 2012, EU SMEs in 2012: at the crossroads? Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2011/2012, Rotterdam, Cambridge.
 • European Commission, 2013, A Recovery on the Horizon? Annual Report on European SMEs 2012/2013, Rotterdam, Cambridge.
 • European Commission, 2014, Annual Report on European SMEs, Database for Annual Report, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-re- view/index_en.htm [dostęp: 11.03.2014].
 • Eurostat, 2014, Structural Business Statistics, www.eurostat.eu [dostęp: 10.02.2014].
 • Faria J. R., 2012, Entrepreneurship and Business Cycles. Technological innovations and unemployment, MPA - UTEP Working Paper Series, no. 3.
 • Fendel R., Frenkel M., 1998, Do Small and Medium-Sized Enterprises Stabilize Employment? Theoretical Considerations and Evidence from Germany, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Nr. 118.
 • Fort T. C., Haltiwanger J., Jarmin R. S., Miranda J., 2013, How firms respond to business cycles. The role of firm age and firm size, Working Paper 19134, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Haltiwanger J., Jarmin R. S., Miranda J., 2013, Who Creates Jobs? Small versus Large versus Young, The Review of Economics and Statistics, vol. 95, no. 2.
 • Jacobson T., Linde J., Roszbach K., 2008, Bankruptcy and the Business Cycle. Are SMEs less sensitive to systematic risk?, Conference on Small Business Finance, World Bank, Stockholm.
 • Koellinger P. D., Thurik A. R., 2009, Entrepreneurship and the Business Cycle, Tinbergen Institute Discussion Paper, no. 032/3.
 • Lasota K., 2010, Employment in SME sector in the EU-27 over the years 2002-2007, Master thesis. Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Loveman G., Sengenberger W., 1990, Introduction - Economic and social reorganisation in the small and medium-sized enterprise sector, [w:] Re-emergence of Small Enterprises, ed. W. Sengenberger, G. Loveman, M. J. Piore, International Institute for Labour Studies, Geneva.
 • Millan A., Millan J. M., Roman C., Stel A. van, 2014, Unraveling the relationship between the business cycle and the own-account worker's decision to hire employees, Panteia, Zoetermeer.
 • Parker S. C., 2012, Entrepreneurship and the business cycle: evidence and implications for policymakers, [w:] Swedish Economic Forum Report, Stockholm.
 • Piasecki B., 1997, Przedsiębiorczości mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rampini A. A., 2004, Entrepreneurial activity, risk and the business cycle, Journal of Monetary Economics, no. 51.
 • Ruis A., van Stel A., Tsamis A., Verhoeven W., Whittle M., 2009, Cyclicality of SME finance. Literature survey, data analysis and econometric analysis, European Communities, Zoetermeer.
 • Scholman G., Stel A. van, Thurik R., 2014, The relationship between entrepreneurial activity, the business cycle and economic openness, Panteia, Zoetermeer.
 • Sengenberger W., Loveman G., Piore M. J., 1990, The Re-emergence of small enterprises. Industrial restructuring in industrialised countries, International Institute for Labour Studies, Geneva.
 • Storey D. J., 1994, Understanding the Small Business Sector, Routledge, London.
 • Wennekers S., Thurik R., 1999, Linking Entrepreneurship and Economic Growth, Small Business Economics, vol. 13, no. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318925
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.