Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7 | 21-32
Tytuł artykułu

Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki - doświadczenia i przyszłość

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Input-Output Analysis as Macroeconomics Model of Economy - Experiences and Future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono idee modelu przepływów międzygałęziowych w zakresie ocen makroekonomicznych gospodarki uwzględniając dotychczasowe doświadczenia oraz formułując konkluzje odnośnie możliwych zastosowań w przyszłości. Zasadniczym przesłaniem bilansu przepływów międzygałęziowych jest ukazanie wzajemnych zależności w gospodarce, które decydują o jej rozwoju jako całości, jak i jej części. Stwierdzono, że oceny dokonywane za pośrednictwem bilansów przepływów międzygałęziowych umożliwiają i poszerzają perspektywę badawczą uwzględniając pozycję badanych sektorów (grup produktów) w gospodarce, a także ich efektywność makroekonomiczną i współzależności w procesie rozwoju. Istnieje także potrzeba poszerzenia zapisu i interpretacji tabeli przepływów o ćwiartkę czwartą (podział dochodów), szersze uwzględnienie powiązań badanych podmiotów z sektorem bankowym i tym samym pokazanie skali i struktur kreacji pieniądza emisyjnego i kredytowego w gospodarce. (abstrakt oryginalny)
EN
The presentation illustrates the concept of input-output model in range of macroeconomic evaluation of the economy include previous experiences and formulating conclusions regarding the possible use it in the future. It has stated that the evaluation conducted by use of this model makes possible extension of investigative perspective regarding such questions as: position of a examined sectors in the economy, macroeconomics efficiency, and interdependences in developmental processes. There is a need extension of record and the interpretation of input-output model about fourth quarter (the division of incomes), the wider regard of connections of studied subjects with bank sector and the same show the scale and the structures of creation of issue and credit money in the economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21-32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych, "Roczniki Naukowe SERiA" 2009, Tom XI, z. 2.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych, "Przegląd Statystyczny" 2012, nr 1.
 • Czyżewski A., Grzelak A., The use of Input-Output to Evaluate the Agriculture Situation in Poland after 1990, "Management" 2007, Vol.11, No 2.
 • Czyżewski A., Helak K., Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 1991, nr 3.
 • Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, Wyd. PWE, Warszawa 2013.
 • Grzelak A., Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Leontief W., Quantitative input and output relations in the economic system of the United States, "The Review of Economics and Statistics" 1936, vol. XVIII, August.
 • Malaga K., Struktura produkcyjna gospodarki żywnościowej Wielkopolski w świetle przepływów międzygałęziowych, [w:] Czyżewski A. (red.), Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, Wyd. PWE, Warszawa 1992.
 • Quesnay F., Pisma wybrane (tłum. B.J. Pietkiewiczówna), Gebethner i Wolf, Warszawa 1928.
 • Tomaszewicz Ł., Metody analizy input-output, PWE, Warszawa 1994.
 • Tomaszewicz Ł., Trębska J., Regional and Interregional Input-Output Tables for Poland, [w:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Modeling Economies in Transition, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 • Walras L., Elements d`economie politique pure, Paris 1926.
 • Zawalińska K., Regionalne efekty wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318919
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.