Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 175 Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej | 135-159
Tytuł artykułu

Demograficzne zmiany w strukturze mieszkańców miast a koncepcja miasta przyjaznego seniorom: tło logistyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demographic Shifts in City Residents Age Structure and the Concept of a Senior-Friendly City - Logistics Backdrop
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sposób zorganizowania przestrzeni ma ogromny wpływ na kreowanie kontaktów między osobami w niej przebywającymi. Tworzenie więzi i relacji międzyludzkich to właściwie kluczowe zadanie dobrze zorganizowanych miejsc użyteczności publicznej. Miejsca, które pozytywnie wpływają na kontakty międzyludzkie, to tzw. przestrzeń dospołeczna. Stwarza ona wrażenie bezpieczeństwa i sprawia, że ludzie chętnie w niej przebywają, a to z kolei pozwala na nawiązywanie nowych, pozytywnych relacji.(fragment tekstu)
EN
Modern cities are social and economic organisations whose objective is to cater for the needs of its users. The practices they employ in doing so are, however, a far cry from those used by businesses. A city would subject its economics to social and environmental conditions and thus elects the social objectives as prevalent. Urban logistics ties in perfectly with that, subscribing to social logistics each time when those objectives are achieved by shaping flows of materials and people. Logistics comes to the fore here, by facilitating deployment of correct, from viewpoint of shaping material flows, measures aimed at equal opportunities for elderly and disabled. Specific requirements, with which urban spaces should be compliant to honour the needs of seniors and disabled, were described in the paper.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Allemeyer W., Holzhey M., Logistyka miejska w świetle polityki ekologicznej i transportowej, [w:] Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1997.
 • Błędowski P., Potrzeby opiekuńcze osób starszych, [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcka, P. Błędowski, Wyd. Termedia, Poznań 2012.
 • Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010, [za:] S. Golinowska, Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.
 • Carstens D.Y., Site Planning and Design for the Elderly: Issues, Guidelines, and Alternatives, February 1993.
 • Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 • Comparative Survey on Urban Fright, Logistics and Land Use Planning Systems in Europe, Contract No EVK4-CT-2001-00078, 27.09.2002, www.cityfreight.org.
 • Dokument podstawowy Europejskiej Konferencji Dyskryminacja poprzez projekt (Discrimination by Design) z dnia 3 grudnia 2001 r. w trakcie Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Build for All - Reference Manual, Luksemburg 2006 www.build-for-all.net/en/documents.
 • Global Age-friendly Cities: A Guide, WHO, 2007.
 • Gołembska E., Czajka P., Tomaszewska D.: Logistyka miejska XXI wieku, "Eurologistics" 2001, nr 3.
 • Gottdiener M., Hutchison R., The New Urban Sociology, McGraw-Hill Companies, Boston 2000.
 • Grochowski M., Polityka miejska a kształtowanie struktury przestrzennej miasta metropolitalnego (przypadek Warszawy), Prace i Studia Geograficzne, Tom 35, Warszawa 2005.
 • Grzelec K., Wyszomirski O.: Transport miejski w aglomeracji gdańskiej jako system logistyczny, "Logistyka" 2002, nr 6.
 • GUS 2009: Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009.
 • Gutowski B., Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa 2006.
 • Hoff W., Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.
 • Honkisz M., Przestrzeń miasta - jak wpływa na człowieka?, Figeneration.pl/przestrzenmiasta- jak-wplywa-na-czlowieka (dostęp 20.04.2013).
 • Jóźwiak J., Czy w świetle badań naukowych możliwa jest odnowa demograficzna Polski, [w:] Polska w Europie - Przyszłość demograficzna, tom I, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, II Kongres Demograficzny, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 • Kotlarska-Michalska A., Starość w aspekcie socjologicznym, Roczniki Socjologii Rodziny, XII, Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2000.
 • Krawczyk S.: Logistyka w zarządzaniu miastem, [w:] Logistyka a infrastruktura miejska, I Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław 2004.
 • Lee R., Mason A., Introducing Age into National Accounts, 2010, dostępne w Internecie: <http://ntaccounts. org/doc/repository/Vol%20I%20C3.pdf>.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Okólski M., Fihel A., Bilans demograficzny Polski w roku 2033: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Olejniczuk-Merta A., Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, [za:] S. Golinowska, Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.
 • Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa 1999.
 • Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Polska w Europie - Przyszłość demograficzna, tom I, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, Kongres Demograficzny, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 • Porębska M., O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta, Architektura. Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Zeszyt 6, Kraków 2010.
 • Regulski J., Polski samorząd po dziesięciu latach, [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r.
 • Short Course on City Logistics. Rensselaer, Institut for City Logistics. Spotkanie 18.10.2002 r.
 • Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 105.
 • Taniguchi E., Thompson R.G., Yamada T., van Duin R.: City Logistics - Network Modeling and Intelligent Transport Systems, Pergamon 2001.
 • The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, cz. I.
 • The Overselling of Population Aging: Apocalyptic Demography, Intergenerational Challenges and Social Policy, eds. E.M. Gee, G. Gutman, Oxford University Press, Toronto 2000.
 • To idzie starość - polityka społeczna wobec procesu starzenia się ludności w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, 4.07.2008.
 • Treffers B., Design for All: A History of Discrimination by Design, Future Cities for All, Build for All - Reference Manual, Luksemburg 2006 www.build-forall. net/en/documents, [za:] M. Wysocki, Dostępna przestrzeń publiczna, Samorząd równych szans, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
 • Vine D., Buys L., Aird R., Experience of Neighbourhood Walkability Among Older Australians Living in Highh Density Inner-City Areas, "Planning Theory and Practice" 2012, Vol. 13, No. 3.
 • Wallis A., Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 • Wódz J., Społeczna rola przestrzeni - wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią, [w:] Przestrzeń znacząca, red. J. Wódz, Studia socjologiczne, Katowice 1989.
 • www.sciencedaily.com.
 • Wysocki M., Dostępna przestrzeń publiczna, Samorząd równych szans, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, "Dom Organizatora", Toruń 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318843
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.