Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 30 Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse | 135-145
Tytuł artykułu

Zachowania oszczędnościowe wiejskich gospodarstw domowych w Małopolsce

Warianty tytułu
Saving Behaviours of Rural Households in Małopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest charakterystyka zachowań finansowych wiejskich gospodarstw domowych na rynku oszczędności pieniężnych oraz identyfikacja czynników decydujących o skłonności do gromadzenia oszczędności przez mieszkańców wsi. Głównym źródłem danych do analizy i wnioskowania były informacje pochodzące z badań własnych przeprowadzonych w 2013 roku na grupie 350 wiejskich gospodarstw domowych. W pracy wykorzystano statystyczne mierniki sumaryczne oraz test niezależności ϰ2. Badania wskazują, że wiejskie gospodarstwa domowe charakteryzują się wysokim poziomem skłonności do oszczędzania. Prawie 40% gospodarstw deklarowało posiadanie oszczędności, natomiast co trzeci respondent wskazał, że w ostatnim roku udało mu się odłożyć chociaż niewielką kwotę. Pomimo szerokiego dostępu do zróżnicowanych form oszczędzania, wiejskie gospodarstwa domowe zazwyczaj korzystają z "bezpiecznych" produktów bankowych. Środki pieniężne najczęściej deponowano na lokatach bankowych. Znaczna część oszczędności przechowywana była w formie gotówkowej. Głównym motywem oszczędzania jest zabezpieczenie się na wypadek nieprzewidywanych zdarzeń w przyszłości. Odkładanie na "czarną godzinę" zadeklarowało prawie 60% respondentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at providing characteristics of financial behaviours of rural households on money savings market and identification of factors determining the inclination for accumulating savings by rural dwellers. The main source of data used for analysis and inference was information originating from the authors' own investigations conducted in 2013 on a group of 350 rural households. The work made use of statistical summary measures and ϰ2 independence test. The research indicates that rural households are characterized by a high level of inclination for saving. Almost 40% of households declared having savings, whereas every third respondent indicated that they were able to set aside a small sum in the previous year. Despite a wide access to diversified forms of saving, household usually use "safe" bank products. They put aside money in deposit accounts. A considerable part of savings was also kept in cash. The main reason for saving is financial security against some unpredictable events in the future. Almost 60% of the respondents declared saving "for a rainy day". (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Adamowicz M. (2004), Wiejskie gospodarstwa domowe jako przedmiot polityki rozwoju wsi i podmiot procesów adaptacyjnych, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Bywalec Cz. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Domańska-Szaruga B. (2009), Globalizacja rynków finansowych, Zeszyty Naukowe AP w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 80/(7).
 • Gutkowska K. (2004), Wybrane aspekty zmian w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych w okresie trans formacji, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kata R. (2011), Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kotala A. (1998), Problemy i perspektywy przebudowy wsi i rolnictwa w Małopolsce, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Rozprawy nr 241, Kraków.
 • Matul M., Pawlak K., Fałkowski J. (2004), Priorytety wzmacniania edukacji finansowej wśród ubogich rodzin w Polsce, Fundacja Edukacji dla Demokracji, CEO, FWW, ZBP, Warszawa.
 • Owsiak S. (2002), Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa.
 • Postawy Polaków wobec oszczędzania (2012), Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska 2012.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 roku, (2012), NBP, Warszawa.
 • Zabielski K. (1999), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zatoń W. (2012), Zwyczaje i zachowania Polaków związane z oszczędzaniem, [w:] Zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice. Handel Wewnętrzny 05-06/2012, tom 1.
 • Żelazna K. (2002), Zarządzanie zasobami wiejskich gospodarstw domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318747
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.