Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 30 Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse | 51-62
Tytuł artykułu

Prawne i ekonomiczne aspekty zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Legal and Economic Aspects of Borrowing Commitments by Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest pokazanie prawnych i ekonomicznych aspektów zaciągania zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Prawne ograniczenia zaciągania zobowiązań przez samorządy mają przeciwdziałać ich nadmiernemu zadłużaniu oraz narastaniu długu publicznego. Regulacje prawne wynikają głównie z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dotyczą one głównie limitów zadłużenia oraz powiązania zadłużenia samorządów z państwowym długiem publicznym. Problemem jest jednak brak stabilności tych przepisów. Częste zmiany utrudniają samorządom planowanie zadłużenia na realizację inwestycji oraz prawidłowe zarządzanie długiem publicznym. Na planowanie i zarządzanie długiem wpływ mają również czynniki ekonomiczne, które wynikają głównie z analizy wskaźnikowej, która uwzględnia specyfikę danej jednostki. W opracowaniu przeprowadzono kwerendę literatury i szczegółową analizę obowiązujących przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, które regulują działalność samorządów w zakresie zaciągania zobowiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to show the legal and economic aspects of borrowing by local governments. Legal limitations commitment by governments to prevent their over-indebtedness and the increase in public debt Regulations are mainly due to the provisions of the Public Finance Act. The problem is the instability of these provisions. Frequent changes make it difficult for local governments to plan debt investments and proper management of public debt. The planning and management of debt is affected by economic factors, which are mainly due to the ratio analysis, which takes into account the specificities of the unit. The paper was conducted literature reviews and detailed analysis of the existing legislation in the field of public finances, which regulate the activities of local governments in the assumption of liabilities. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Filipiak B., Ocena procedur zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle utrzymania płynności finansowej, [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, S. Owsiak (red.), PWE, Warszawa 2011.
 • Koralewska M., Marchewka-Bartkowiak K., Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych, Infos nr 21 (113), 14 grudnia 2011, Biuro Analiz Sejmowych, ISSN: 1896-6659.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, wyd. LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ocena sytuacji samorządów lokalnych, 2012 (MAiC, 2012).
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. PWN, Warszawa 2005.
 • Sierak J., Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych, [w:] Gospadarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Sochacka-Krysiak H. (red.), wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 938 (UoZMoFP, 2013).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm. (UoFP, 2009).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 ze zm. (UoFP, 2005).
 • Walczak D., Kołosowska B., Krupa D., Dopuszczalny poziom zadłużania jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318719
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.