Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 (19) | 95-117
Tytuł artykułu

Analiza sieci w badaniach struktury organizacji

Warianty tytułu
The Application of Social Network Analysis for the Studies on Organizational Structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zastosowanie analizy sieci społecznych do badań organizacji pozwala dokładniej poznać sposoby rzeczywistego organizowania się pracowników. Jest to wiedza potoczna, często nieuświadomiona, ale o zasadniczym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania firmy. Artykuł prezentuje sposób prowadzenia badań i analiz sieci w celu odwzorowania relacji pomiędzy pracownikami i uzyskania obrazu struktury firmy. Badania takie są najczęściej prowadzone przy użyciu pytań ankietowych, które w artykule zostają przedstawione (współpraca, przepływ informacji, przepływ wiedzy i rozwiązywanie problemów oraz przepływ decyzji) i zinterpretowane w kontekście analizy struktury rzeczywistej organizacji. W prezentowanym badaniu odwzorowano i zanalizowano strukturę innowacyjnej firmy z branży IT zatrudniającej 125 pracowników, których odpowiedzi pozwoliły na analizę 3097 relacji. Analiza służyła weryfikacji założeń odnośnie integracji całej firmy, poziomie centralizacji władzy, sposobie koordynacji pracy oraz możliwych blokadach w przepływie wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
Using social network analysis for the studies of organizational structure allows to understand in more details the ways of real organizing of employees. The manner in which people work is the quotidian knowledge that is often not realized very well but it is essential for effective performance of a company. The article presents the research process that results in a picture of organizational structure reflected as the network of connections between employees. The studies are usually conducted with survey questions that are presented in the article (cooperation, information flow, the flow of knowledge and problem-solving, and finally the decision flow) and interpreted in the context of the analysis made in a real company. The network structure of an innovative IT company (125 employees) consisting of 3097 connections has been visualized and analyzed. We tested the assumptions regarding the degree of company integration, the level of centralization in decision making process, the way of task coordination and the possible blockages in the flow of knowledge. We also highlighted employees that were important in these areas and specified their roles.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95-117
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Bastian M., Gephi, An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks, AAAI Publications, Third International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 2009.
 • Batagelj V., Mrvar A., Pajek, Analysis and visualization of large networks, [w:] Graph Drawing Soft- ware, M. Juenger, P. Mutzel (eds.), series: Mathematics and Visualization, Springer, Berlin 2003, s. 77-103.
 • Batagelj V., Mrvar A., Pajek, Program for large network analysis, "Connections" 1998, 21, 2, s. 47-57.
 • Borgatti S.P., Foster P.C., The network paradigm in organizational research: A review and typology, "Journal of Management" 2003, 29(6), s. 991-1013.
 • Carley K.M., Pfeffer J., Reminga J., Storrick J., Columbus D., ORA User's Guide 2012. No. CMU-ISR-12-105, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Institute for Software Research, 2012.
 • Cross R., Rob Cross official website, case studies, e.g. Defense Intelligence Agency Case Study: Applying Network Analysis to Create a Vital Community of Practice, 2006, http://www.robcross.org/pdf/casestudies/dia_applying_na_to_cop.pdf, [10.01.2014].
 • Cross R., Parise S., Weiss L.M., The role of networks in organizational change, "McKinsey Quartely" 2007.
 • Cross R., Parker A., Bogatti S.P., Making invisible work visible: Using social network analysis to support strategic Collaboration, "California Management Review" 2009, 44(2), s. 25-46.
 • Cross R.L., Parker A., Cross R., The hidden power of social networks: Understanding how work really gets done in organizations, "Harvard Business Review Press" 2004, June 2.
 • Cross R., Parker A., Prusak L., Borgatti S., Knowing what we know: Supporting knowledge creation and sharing in social networks, "Organizational Dynamics" 2001, 3(2), s. 100-120.
 • Cross R.L., Singer J., Colella S., Thomas R.J., Silverstone Y., The Organizational Network Fieldbook: Best Practices, Techniques and Exercises to Drive Organizational Innovation and Performance, 1 edition, Jossey-Bass, 2010.
 • Cross R., Thomas R., How top talent uses networks and where rising stars get trapped, "Organizational Dynamics" 2008, 37, s. 165-180.
 • Cross R.L. Martin R.D., Weiss L.M., Mapping the value of employee collaboration. As collaboration within and among organizations becomes increasingly important, companies must improve their management of the networks where it typically occurs, "McKinsey Quarterly" 2006.
 • Cross R., Thomas R.J., Jossey-Bass A., Social Networks, How Top Organizations Leverage Networks for Performance and Growth, A Wiley Print, 2009, s. 43-69.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, 2012.
 • Enemark D., McCubbins M.D., Weller N., Knowledge and networks: An experimental test of how network knowledge affects coordination, "Social Networks" 2014, 36, s. 122-133.
 • Hatala J.P., Lutta J.G., Managing information sharing within an organizational setting. A social net- work perspective, "Performance Improvement Quarterly" 2009, 21(4), s. 5-33.
 • Kilduff M., Krackhardt D., Interpersonal Networks in Organizations: Cognition, Personality, Dynamics, and Culture, Cambridge University Press, 2008.
 • Kilduff M., Tsai W., Social Networks and Organizations, 1 edition, SAGE Publications Ltd, 2003.
 • Konecki K.T., Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego, "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2007, t. III, nr 1.
 • Lowell L.B., Matson E., Weiss L.M., Harnessing the power of informal employee networks. Formalizing a company's ad hoc peer groups can spur collaboration and unlock value, "McKinsey Quarterly" 2007.
 • Malone T.W., Laubacher R., Scott Morton M.S., Inventing the Organizations of the 21st Century, 1 edition, The MIT Press, 2003.
 • Marouf L., Doreian P., Understanding information and knowledge flows as network processes in an oil company, "Journal of Information & Knowledge Management" 2010, vol. 09, no. 02, s. 105-118.
 • Mehra A., Dixon A.L., Brass D.J., Robertson B., The social network ties of group leaders: Implications for group performance and leader reputation, "Organization Science" 2006, 17, s. 64-79.
 • Monge P.R., Contractor N.S., Theories of Communication Networks, Oxford University Press, New York 2003.
 • Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001.
 • Newman M.E.J., The mathematics of networks (PDF), 2006, http://www-personal.umich.edu/~mejn/papers/palgrave.pdf [10.01.2014].
 • Nicholas J.M., Steyn H., Zarządzanie projektami. Zastosowanie w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Reagans R., Zuckerman E., McEvily B., How to make the team: Social networks vs. demography as criteria for designing effective teams, "Administrative Science Quarterly" 2004, 49, s. 101-133.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • Tsai W., Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance, "Academy of Management Journal" 2001, 44, s. 996-1004.
 • Wasserman S., Faust K., Social Network Analysis: Methods and Applications (Structural Analysis in the Social Sciences), 1 edition, Cambridge University Press, 1994.
 • Żak B., Zbieg A., Możdzyński D., Mapaorganizacji.pl - Partycypacyjna Platforma Badań Sieci Organizacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Nauki o Zarządzaniu", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, 1 (18), s. 100-110, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=25631&from=publication.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318685
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.