Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 30 Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse | 21-34
Tytuł artykułu

Przejawy wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku finansowym

Warianty tytułu
Symptoms of Implementation of Social Corporate Responsibility on the Financial Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys zaufania, jaki był obserwowany na rynku finansowym po 2007 r., przyczynił się do szybszego rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Celem badań była identyfikacja podmiotów społecznie odpowiedzialnych na polskim rynku finansowym oraz próba oceny opłacalności instrumentów społecznie odpowiedzialnych w warunkach niestabilności koniunktury na tym rynku, tj. w latach 2009-2013. Badania wykazały, że istnieją nie tylko przedsiębiorstwa, które stosują tę strategię, poprzez rozwój społecznych i ekologicznych funkcji przedsiębiorstwa, ale także pojawiają się społecznie odpowiedzialne inwestycje, które są oferowane jako produkty inwestycyjne dla odpowiedzialnych inwestorów. Rynek ten w Polsce jest we wczesnej fazie rozwoju, jednak w pewnych aspektach cechuje się on wyższymi stopami zwrotu od tradycyjnych instrumentów, w związku z tym może być postrzegany jako alternatywa dla tradycyjnych inwestycji w okresach dekoniunktury. (abstrakt oryginalny)
EN
The crisis of confidence which has been observed on the financial market after 2007 contributed to the rapid development of the concept of corporate social responsibility in Poland. The aim of this study was to identify socially responsible companies on the Polish financial market and an attempt assessment of profitability of the social responsibility financial in the time of economic instability in the market, i.e. in the years 2009-2013. Studies have shown that there is not only the companies that use this strategy through the development of social and ecological functions of the enterprise, but also socially responsible investments appear to exist, which are offered as investment products for responsible investors. This market in Poland is in the early stages of development, but in some areas it is characterized by higher rates of return than traditional instruments; therefore, it can be seen as an alternative to traditional investments during economic downturns. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Ballestero E., Bravo M., Pérez-Gladish B., Arenas-Parra M., Pla-Santamaría D. (2012), Socially Responsible Investment: A multicriteria approach to portfolio selection combining ethical and financial objectives, "European Journal of Operational Research" no. 216.
 • Banking On Sustainability, Financing Environmental and Social Opportunities in Emerging Markets (2007), International Finance Corporation, Washington.
 • Barska A., Cempel M., Daruk W., Fijołek P., Gwiazdowska A., Janura B. (2009), "Zielone" fundusze, czyli ile można zarobić na ekologii, http://wiktordaruk.weebly.com/zielone-fundusze-czyli-ile-mo380na-zarobi263-na-ekologii.html, dostęp 12 lipca 2013 r.
 • Becchetti L., Ciciretti R., Hasan I., Kobeissi N. (2012), Corporate social responsibility and shareholder's value, "Journal of Business Research" no. 65.
 • Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG (2012), red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa.
 • Carroll B., Buchholtz A.K. (2003), Business&Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson Learning, South-Western College.
 • Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 241/26.
 • Dziesięć zasad GC (2013), Global Contact Network, http://www.globalcompact.org.pl/Global-Compact/10-Zasad-GC (dostęp 31.08.2013).
 • Gasiński T., Piskalski G. (2007), Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Geryk M. (2010), Strategie społecznej odpowiedzialności, "Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa" nr 6.
 • Humphrey J.E., Lee D.D., Shen Y. (2012), Does it cost to be sustainable? "Journal of Corporate Finance" no. 18.
 • Jastrzębska E. (2011), CSR a kryzys, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 156.
 • Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego (2008), Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/Images/Kanon_DPRF_tcm75-22555.pdf (dostęp 6.05.2013).
 • Kozłowska A. (2009), Kształtowanie się idei społecznej odpowiedzialności biznesu na forum międzynarodowym, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH" z. 18.
 • Kroik J., Bachorski-Rudnicki M. (2010), Geneza i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, "Problemy Jakości" nr 10.
 • Kroik J., Bachorski-Rudnicki M. (2011), Przedsiębiorstwo jak obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), "Problemy Jakości" nr 3.
 • Nandy M., Lodh S. (2012), Do banks value the eco-friendliness of firms in their corporate lending decision? Some empirical evidence, "International Review of Financial Analysis" no. 25.
 • Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe (2011), red. R. Sroka, Wyd. Pracodawcy RP, Warszawa.
 • Oh C.H., Park J.H., Ghauri P.N. (2013), Doing right, investing right: Socially responsible investing and shareholder activism in the financial sector, "Business Horizons", http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2013.07.006.
 • Ortas E., Moneva J.M., Salvador M. (2012), Does socially responsible investment equity indexes in emerging markets pay off? Evidence from Brazil, "Emerging Markets Review" no. 13.
 • Skorwider J., Wojtowicz K., Sultonov Z. (2013), Rola polskiego sektora bankowego w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego, [w:] Stan i perspektywy rozwoju współczesnej bankowości, red. J. Sikorski, T. Mikulska, Wyd. UwB, Białystok.
 • VII Ranking Odpowiedzialnych Firm (2013), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Walkowiak R. (2009), Społeczna odpowiedzialność organizacji szansą na sukces organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 2/2.
 • What Investors and Analysts Said - The Value of Extra-Financial Disclosure (2012), Global Reporting Initiative, The Prince's Accounting for Sustainability Project, Radley Yeldar, https://www. globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Investors-and-analysts-use-extra-financial-information-in-decision-making-suggests-new-research.aspx (dostęp 31.08.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318661
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.