Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 (19) | 56-73
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym na przykładzie województwa lubuskiego

Warianty tytułu
The Conditions for the Development of Small and Medium Enterprises in the Internal Trade on tThe Example of the Lubuskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania było zidentyfikowanie działań realizowanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim w warunkach koncentracji i integracji w handlu wewnętrznym. Wskazano działania, które w najbliższym czasie zamierzają podjąć przedsiębiorstwa, aby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną, a także ukazano przyczyny ich niskiej innowacyjności. Dokonano również oceny czynników sukcesu mających wpływ na funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych oraz wyniki przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących przedstawianej problematyki z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the study was to identify the activities conducted by the sector of small and medium-sized enterprises in the Lubuskie Voivodeship in the conditions of the consolidation and integration of internal trade. We presented actions that companies intend to take in the future to strengthen their competitive position, as well as the reasons for their low level of innovation. An assessment was also made of the success factors that had an impact on the functioning of the sector of small and medium-sized enterprises. The research procedure used the analysis of literature, statistical data and the results of surveys conducted among representatives of small and medium-sized enterprises on the presented issues.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
56-73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS, Warszawa 2014.
 • Bagdziński S.L., Maik W., Potoczek A., Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Bąk M., Grabowski M., Kulawczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • Bień B., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z., Skuteczne strategie: rozwoju firmy, operacyjne, marketingowe, finansowe, CIM, Warszawa 2000.
 • Dąbrowski A., Wybrane teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie w polityce ekonomicznej, [w]: Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji gospodarczej, H. Ćwikliński, G. Szczodrowski (red.), UG, Gdańsk 1995.
 • Dowgiłło Z. i in., Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1998.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1992.
 • Dutkowski M., Przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa gdańskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne LXIX.
 • Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, [w:] Studia Regionalne i Lokalne, Euroreg, nr 1/2002.
 • Janiuk I., Strategiczne dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
 • Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa 1998.
 • Olszewska B., Główne czynniki determinujące zarządzanie strategiczne, [w:] B. Olszewska (red.), Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Olszewska B., Kompetencje menedżerskie, [w:] B. Olszewska (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Parysek J.J., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [w:] Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 • Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Piasecki B., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce-paradygmaty rozwoju, [w:] B. Piasecki, Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Pierścionek Z., Współczesne koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Zarządzanie przez partnerstwo, [w:] B. Olszewska, Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Pokorska B., Maleszyk E., Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa 2002.
 • Rogut A., Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia Unii Europejskiej. Lekcje dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Smołkowska U., Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, programy wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesyjnych, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, czerwiec 2004, nr 1051.
 • Stanimir A. (red.), Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Sysko-Romańczuk S., Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, Dz. U. nr 41, poz. 324 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz. U. nr 51, poz. 298.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318657
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.