Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 Dziedzictwo kulturowe, historyczne podróżowanie i współczesne aspekty turystyki | 83-104
Tytuł artykułu

Wizyty królów czeskich w późnośredniowiecznym Wrocławiu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Visits of the Bohemian Kings in the Late Medieval Wroclaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wizyty władców[...]były wydarzeniami wyjątkowymi. Ich wymiar świąteczny czytelny był już tylko dla najbiedniejszych, prostych mieszkańców miasta, dla jego elit politycznych zaś przyjazd króla był traktowany niemal jak jego obowiązek i co za tym idzie, kolejne wizyty władców zaczęły być postrzegane nie jako wyjątkowe święto, ale niemalże jako spodziewany obowiązek politycznego partnera. Tym samym, wizyty władców w późnym średniowieczu, choć niosły za sobą różne skutki dla życia miasta, stały się jego naturalnym elementem, nie jednak ich częstotliwość o tym decydowała, lecz ranga samego Wrocławia.(fragment tekstu)
EN
The mobility of medieval society was not only dependent on trade, pilgrimages and war, but also on political power and its practice. The idea of rulers movement, through the slogan of rex ambulans, was highly linked to his power. For the medieval city a visit of its ruler was certainly a day of celebration. Especially large, powerful cities counted in particular on some immediate political and economic benefits. The higher the significance of the city, like certainly late medieval Wroclaw, the higher were its expectations. In the times of the Luxembourgs, notably John and Charles IV visiting Wroclaw repeatedly, it reached the peak of its power. The ascension of Albert of Habsburg was awaited with hope, after the Hussite wars, but it resulted in a further struggle and disappointment associated with his sudden death. His son, young Ladislaus the Posthumous encountered some mixed feelings, but George of Podebrady, the Hussite king, was certainly awaited with fear. That is why his rival Matthias Corvinus was recognized so solemnly and enthusiastically. But soon after he came to Wroclaw as a military commander defending the city against the Jagiellonian siege and his strict rule soon convinced Wroclaw to finally recognize a member of polish- Lithuanian dynasty as the new ruler of Bohemia. The authorities of Wroclaw considered themselves to be viable political force equal to or higher than the local feudal lords. Visits of their Bohemian rulers were no longer only a celebration, but also an obligation of political partner.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Breslauer Urkundenbuch (1870): bearb. G. Korn, Breslau.
 • 2. Chronica abbatum (1839): Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena, hrsg. G.A. Stenzel, w: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. II, Breslau
 • 3. Chronicon Aulae Regiae (1884): vyd. J. Emler, w: Fontes rerum Bohemicarum, t. IV, Praha
 • 4. Chronicon Benesii de Weitmil (1884): vyd. J. Emler, w: Fontes rerum Bohemicarum, t. IV, Praha
 • 5. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (1878): Urkundensammlung zur Geschichte Mährens im Auftrage des mährischen Landes - Ausschusses, Bd. X. Vom Jahre 1367 - Bis 12. November 1375, hrsg. V. Brandl, Brünn
 • 6. Coronacio Adalberti (1883): Coronacio Adalberti regis Romanorum Ungarie et Boemie, hrsg. F. Wachter, w: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. XII, Breslau
 • 7. Długosz (1876): Joannis Długossi seu Longini canonici cracoviensis Historiae Polonicae libri XII, t. III, cura A. Przezdziecki, Cracoviae
 • 8. Długosz (1877): Joannis Długossi seu Longini canonici cracoviensis Historiae Polonicae libri XII, t. IV, cura A. Przezdziecki, Cracoviae
 • 9. Eschenloer (1872): Historia Wratislaviensis von mag. Peter Eschenloer, hrsg. H. Markgraf, w: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. VII, Breslau
 • 10. Henricus Pauper (1860): Henricus Pauper. Rechnungen der Stadt Breslau 1299-1358, hrsg. C. Grünhagen, w: Codex diplomaticus Silesiae, Bd. III, Breslau
 • 11. Janko z Czarnkowa (1872): Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum, oprac. J. Szlachtowski, w: Monumenta Poloniae historica, t. II, Lwów
 • 12. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (1878): t. II, wyd. I. Zakrzewski, Poznań
 • 13. Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens (1881): Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, Bd. I, hrsg. C. Grünhagen, H. Markgraf, Leipzig
 • 14. Politische Correspondenz (1873): Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podiebrad. Erste Abtheilung. 1454-1463, hrsg. H. Markgraf, w: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. VIII, Breslau
 • 15. Politische Correspondenz (1874): Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podiebrad. Zweite Abtheilung. 1463-1469, hrsg. H. Markgraf, w: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. IX, Breslau
 • 16. Politische Correspondenz (1893): Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus. Erste Abtheilung 1469-1479, hrsg. B. Kronthal, H. Wendt, w: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. XIII, Breslau
 • 17. Politische Correspondenz (1894): Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus. Zweite Abtheilung 1479-1490, hrsg. B. Kronthal, H. Wendt, w: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. XIV, Breslau
 • 18. Regesta diplomatica (1890): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars III. Annorum 1311-1333, op. J. Emler, Pragae
 • 19. Regesta diplomatica (1892): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars IV. Annorum 1333-1346, op. J. Emler, Pragae
 • 20. Regesta imperii (1877): Bd. VIII. Die Regesten des Kaiserreiches unter Kaiser Karl IV. 1346- 1378, Innsbruck (http://regesten.regesta-imperii.de)
 • 21. Regesten zur schlesichen Geschichte (1923): Regesten zur schlesichen Geschichte 1334-1337, hrsg. K. Wutke, w: Codex diplomaticus Silesiae, Bd. XXIX, Breslau
 • 22. Sigismundi Rosiczii (1883): Sigismundi Rosiczii Gesta diversa transactis temporibus facta in Silesia et alibi, hrsg. F. Wachter, w: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. XII, Breslau
 • 23. Vita Karoli (1882): Vita Karoli IV Imperatoris, w: Fontes rerum Bohemicarum, t. III, Praha
 • 24. Baczkowski K. (1980): Walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o koronę czeską w latach 1471-1479, Kraków
 • 25. Bakala J (2003): Přinesl rok 1335 přelom v dĕjinách Slezska?, w: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pĕtasedmdesátým narozeninám, red. T. Borovský, J. Jan, M. Wihoda, Brno
 • 26. Bartlett R. (2003): Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350, Poznań
 • 27. Čapský M. (2007): Spolek slezských knížat a jeho role v polityce Zikmunda Lucemburského (Kotázce kontinuity mocenských mechanizm pozdního lucemburského období), w: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A. Barciak, Katowice
 • 28. Čornej P. (2000): Velké dĕjiny zemí Koruny České, svazek V. 1402-1437, Praha-Litomyšl
 • 29. Čornej P., Bartlová M. (2007): Velké dějiny zemí Koruny České, svazek VI. 1437-1526, Praha- Litomyšl
 • 30. Drabina J. (1981): Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409-1517, Wrocław
 • 31. Drabina J. (1987): Miasta śląskie w średniowieczu, Katowice
 • 32. Drabina J. (1998): Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV w., Wrocław
 • 33. Dzieje Wrocławia (1958): Dzieje Wrocławia do roku 1807, red. W. Długoborski, J. Gierowski, K. Maleczyński, Warszawa
 • 34. Gilewska J. (1967): W późnośredniowiecznym Wrocławiu, Wrocław
 • 35. Heck R. (1952): Struktura społeczna średniowiecznego Wrocławia na przełomie XIV/XV wieku, Sobótka 7, s. 57-94
 • 36. Heck R. (1957): Walki społeczne w średniowiecznym Wrocławiu, Rocznik Wrocławski 1, s. 45-81
 • 37. Heck R. (1962): Zjazd głogowski w 1462 r., Warszawa-Wrocław
 • 38. Heck R. (1964): Tabor a kandydatura jagiellońska w Czechach (1438-1444), Wrocław
 • 39. Hlaváček I. (1970): Die Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Diplomatik, Stuttgart
 • 40. Horwat J. (2002): Księstwo opolskie i jego podziały do 1532 r., Rzeszów
 • 41. Kantorowicz E.H. (2007): Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa
 • 42. Kłoczowski J. (2003): Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa
 • 43. Kutrzeba S. (2001): Historia ustroju Polski z zarysie. Korona, Poznań
 • 44. Macek J. (2001): Jagellonský vék v českých zemích 1471-1526, Praha
 • 45. Maleczyński K. (1948): Dzieje Wrocławia. Część I. Do roku 1526, Katowice-Wrocław
 • 46. Mezník J. (2001): Lucemburská Morava 1310-1423, Praha
 • 47. Modzelewski K. (2000): Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek, Poznań
 • 48. Nowacki B. (1987): Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335, Poznań
 • 49. Palacký F. (1907): Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Praha
 • 50. Wółkiewicz E. (2002): Capitaneus Slesie. Królewscy namiestnicy księstwa wrocławskiego i Śląska w XIV i XV wieku, w: Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium, red. J. Pysiak, A. Pieniądz-Skrzypczak, M.R. Pauk, Warszawa-Kraków
 • 51. Wrocław. Jego dzieje i kultura (1978): red. Z. Świechowski, Warszawa
 • 52. Zientara B. (2006): Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318555
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.