Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 113-124
Tytuł artykułu

Systemy jakości żywności i inne formy wyróżnienia produktów wysokiej jakości w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Food Quality Schemes and Other Forms of Distinguishing High-quality Products under the Circumstances of Poland's Membership in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Członkostwo Polski w strukturach europejskich wymusiło na polskich producentach żywności konieczność dostosowania się do rozwiązań funkcjonujących w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym z nich jest działalność w obrębie systemów jakości, które stanowią element różnicowania dochodów, zwiększania aktywności wiejskiej oraz istotny atrybut mogący przesądzać o konkurencyjności polskich producentów żywności. Czynnikami sprzyjającymi rozwijaniu oznaczeń jakościowych żywności są położenie geograficzne kraju, bogate dziedzictwo kulturowe oraz nieskażone środowisko naturalne. Krajowi wytwórcy żywności aktywnie uczestniczą w systemach jakości ustalonych na poziomach wspólnotowym i krajowym. Celem publikacji jest umiejscowienie polityki jakości we Wspólnej Polityce Rolnej UE ze szczególnym uwzględnieniem systemów jakości żywności, a także innych form wyróżnienia produktów wysokiej jakości po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, oraz zbadanie zakresu ich wykorzystania przez krajowe podmioty. Aby osiągnąć powyższy cel, posłużono się metodą opisową oraz analizą literatury.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland's membership in European structures forced Polish food producers to adapt to the solutions applied under the Common Agricultural Policy. One of them is the operation under quality schemes, which play a part in the income diversification and increasing rural activities, and constitute an important attribute that could prejudge the competitiveness of Polish food producers. The geographical position of the country, rich cultural heritage, and unpolluted environment support the development of food quality markings. National food producers participate actively in quality schemes set both at the Community and national levels. The purpose of this paper is to determine the place of quality policy in the Common Agricultural Policy of the EU, with particular emphasis on food quality schemes as well as on other forms of distinguishing high quality products after Poland's accession to the European Union, and to examine the range of their use by domestic entities. To achieve this objective, a descriptive method and an analysis of literature were utilised. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borowska A., 2008, Unijny system ochrony żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EI0GZ_2008_nr71_s107.pdf [dostęp: 15.03.2013].
 • Certyfikaty jakości żywności, 2014, http://www.agro-smak.org.pl/index/?id=3c59dc048e885024 3be8079a5c74d079 [dostęp: 15.03.2014].
 • Drewnowska B., 2014, Certyfikat na ratunek wołowinie, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/ 941 077.html [dostęp: 15.03.2014].
 • Dyba I., 2014, Jesteśmy na początku budowania jakości wieprzowiny, http://www.farmer.pl/ produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/jestesmy-na-poczatku-budowania-jakosci-wieprzowiny,46073.html [dostęp: 15.03.2014].
 • FAPA, 2011, Wspólna Polityka Rolna jako europejska polityka żywnościowa. Wersja wstępna, Warszawa.
 • Goryńska-Goldmann E., Wojcieszek M., 2013, Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1.
 • Jakubowski T., 2014, "Jedno zdrowie" - bezpieczeństwo żywności od pola do stołu, http:// www.vetpol.org.pl/www_old/Slowo_prezesa/Jedno zdrowie bezpieczenstwo zywnosci od pola do stolu.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 • Kieljan K., 2011, O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków.
 • Komisja Europejska, 2008, Zielona księga w sprawie jakości produktów rolnych. Normy jakości produktów, wymogi w zakresie produkcji rolnej, systemy jakości, KOM (2008) 641 z 15.10.2008.
 • Komisja Europejska, 2009, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych, COM (2009) 234 z 28.05.2009.
 • Komisja Europejska, 2010, Lepsza polityka unijna pomoże skuteczniej informować o jakości produktów żywnościowych, IP/10/1692 z 10.12.2010.
 • Maciejczak M., 2009, Oznaczenia jakościowe jako źródło różnicowania dochodów i zwiększania aktywności na obszarach wiejskich, [w:] Rozwój obszarów wiejskich-wizerunek medialny, red. K. Krzyżanowska, SGGW, Warszawa.
 • MRiRW, 2011, Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. Działania promocyjne i informacyjne, Warszawa.
 • MRiRW, 2014, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wstępny zarys, www.min- rol.gov.pl [dostęp: 15.03.2014].
 • Niewęgłowska G., 2014, Alternatywne formy gospodarowania w rolnictwie wspierane w ramach WPR 2014-2020, https://www.ierigz.waw.pl/download/10249-Nieweglowska1.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 • Parlament Europejski, 2010, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie polityki jakości produktów rolnych: jaką strategię wybrać? P7_TA (2010) 88 z 25.03.2010.
 • PPR, 2014, 36 polskich produktów ma unijne znaki jakości, http://www.ppr.pl/artykul-36-pol- skich-produktow-ma-unijne-znaki-jakosci-181600.php [dostęp: 15.03.2014].
 • Produkty posiadające znak, 2014, http://www.produktyregionalne.pl/jakosc.php?body=arti- cle& name=produkty-posiadajace-znak&lang=pl [dostęp: 15.03.2014].
 • Regions of Europe, 2014, http://www.culinary-heritage.com/regions.asp [dostęp: 15.03.2014].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, 2012, OJ L 343 z 14.12.2012.
 • Stec S., Stec A., 2014, Udział producentów pierwotnych w pozyskiwaniu środków finansowych na systemy jakości żywności, http://www.ur.edu.pl/file/30081/24.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 • Tereszczuk M., 2008, Health Check - przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na rynki rolne, red. R. Mroczek, IERiGŻ, Warszawa.
 • Wiśniewska M., Malinowska E. (red.), 2011, Zarządzanie jakością żywności. Systemy. Koncepcje. Instrumenty, Difin, Warszawa.
 • Wywiad ze specjalistą ds. systemu jakości, 2014, http://www.sposobna.sprawdzonydrob.pl/com- ponent/k2/item/38-wywiad-ze-specjalista-ds-systemu-jakosci.html [dostęp: 15.03.2014].
 • Zdrojewska I. (red.), 2013, Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012, IJHARS, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318545
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.