Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. 72 | 170-181
Tytuł artykułu

Eksport usług przejawem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wkwestii możliwości świadczenia usług można zaobserwować poszukiwanie przez polskie przedsiębiorstwa możliwości świadczenia usług w państwach członkowskich, szczególnie w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Niestety, polskie przedsiębiorstwa napotykają na różne utrudnienia, stosowane również niezgodnie z traktatem akcesyjnym. Mimo to udaje im się zdobywać coraz więcej kontraktów, głównie jako podwykonawcom. Okres ostatnich miesięcy należy uznać za swoisty wstęp do wzrostu poziomu świadczenia usług w przyszłości. Skala ekspansji będzie jednak w dużej mierze zależeć od ostatecznego rozwiązania kwestii projektu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym. Dalszy wzrost ilości i rodzaju świadczonych usług powinien nastąpić po zniesieniu barier ochronnych w Austrii i Niemczech, gdyż świadczenie usług transgranicznych jest bardziej korzystne (a przede wszystkim mniej kapitałochłonne) dla polskich usługodawców niż zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa na terenie danego państwa. Polskie przedsiębiorstwa w dziedzinie świadczenia usług chętnie przystąpiły do walki konkurencyjnej. Wzrost dochodów tej grupy przedsiębiorstw świadczy o istniejącym na rynku wspólnotowym zapotrzebowaniu na tańsze usługi. Czynnikiem bezpośrednio wpływającym na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw są z całą pewnością niższe niż w państwach "starej" Unii koszty płac zatrudnianych pracowników oraz niższe składki na ubezpieczenia społeczne, które opłacane są w Polsce. Poprawie powinna jednak ulec wydajność pracy polskich pracowników. Należy się również spodziewać, że w niedalekiej przyszłości liberalizacja handlu usługami zwiększy napływ do Polski usług ze Wspólnoty w zakresie finansów, doradztwa, marketingu, audytu itp. - w tych obszarach bowiem firmy z Unii dysponują znaczną przewagą konkurencyjną, budowaną na przewadze zasobów finansowych, wiedzy, doświadczenia i stosowanych technologii.
Rocznik
Numer
Strony
170-181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2005 r., Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Warszawa 2005.
 • Grabowski M., Kalinowski T., Tarkowski M., Sektor MSP rok po akcesji - próba oceny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Jurek-Stępień S., Uwarunkowania konkurencyjności polskich firm w rok po wejściu do UE - opinie wybranych przedsiębiorstw i przedsiębiorców, referat z Konferencji Naukowej - Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, Warszawa listopad 2005.
 • Niklewicz K., Wypaczanie dyrektywy, "Gazeta Wyborcza", z dnia 14 kwietnia 2005 r., Internet http://szukaj.gazeta.pl/archiwum/0,51943.html.
 • Pietryga T., Swoboda świadczenia usług, Polskie przedsiębiorstwa we Wspólnocie, Kręta droga na unijne rynki, http://www.gazetaprawna.pl.
 • Piotrowski J., Zobowiązania wynikające dla stron Układu Europejskiego w dziedzinie świadczenia usług, w: E. Kawecka-Wyrzykowska, red., Wdrażanie przez Polskę zobowiązań przyjętych w Układzie Europejskim, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1998.
 • Podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w UE, Obszary w kompetencji Ministra Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, czerwiec 2005.
 • Poradnik absolwenta, Świadczenie usług w Unii Europejskiej, Wyprawka Maturzysty 2005.
 • Rozporządzenie Rady (EEC) Nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z 24.10.1990, s. 1), ostatnio zmienione przez 32002 R 0029: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 29/2002 z dnia 19.12.2001 r. (Dz.U. L 6 z 10.1.2002, s. 3).
 • Serwis informacyjny programu "Pierwsza praca", Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.1praca.gov.pl.
 • Swobodny przepływ usług - informacje podstawowe, Centrum Informacji Europejskiej, Departament Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej www.cie.gov.pl, www.ukie.gov.pl.
 • Koszt zatrudnienia pracownika w krajach UE, "Tygodnik Ostrołęcki", z dnia 17 maja 2005.
 • Wyniki badań sektora MSP(2005), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, www.prywatni.pl, z dn. 24.11.2005 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318531
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.