Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 10 Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych | 366-377
Tytuł artykułu

Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej : przydatność w życiu czy konieczność nauki?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Basics of Entrepreneurship in the Eyes of Upper Secondary School Students : Useful in Life or a Necessity to Learn?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości pomaga zrozumieć młodemu człowiekowi mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej, przygotowuje do planowania przyszłej kariery zawodowej, kształtuje kompetencje sprawnego komunikowania się, a także przygotowuje do planowania i realizacji przedsięwzięć w otaczającym go środowisku. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie poglądów młodzieży dotyczących kilku spraw związanych z realizacją przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań, które zostały przeprowadzone w marcu 2013 r. na uczniach klas trzecich oraz pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie. Badania podjęto, aby dokonać analizy realizacji celów, zadań oraz treści kształcenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Głównym celem badań było zapoznanie się z opinią uczniów, które zagadnienia - według nich - są najbardziej przydatne w życiu dorosłym oraz które zagadnienia i treści najbardziej ich interesują. Analiza ankiet ukazała, jak bardzo różnią się zainteresowania i oczekiwania uczniów klas pierwszych i trzecich. Uczniowie odpowiadali m.in. na pytania, czy treści przekazywane na lekcjach podstaw przedsiębiorczości pomagają im w przygotowaniu się do dalszego życia społecznego i gospodarczego oraz którym zagadnieniom na lekcjach poświęcono, według uczniów, za dużo czasu, a którym - za mało. (abstrakt oryginalny)
EN
The Basics of Entrepreneurship is a subject, which helps the young people to understand the mechanisms according to which market economy functions, prepares them to plan their future professional careers, shapes their competences in efficient communication and prepares them to design and realize their undertakings in the surrounding environment. This article is to present the views of the youth upon several issues connected with realizing the curriculum of 'The Basics of Entrepreneurship' in secondary schools. The article will include results of research conducted in March 2013 on the 1st and 3rd grade upper secondary school students of a comprehensive school in Andrychow. The research was carried out to analyze the aims, tasks and content of education of the Basics of Entrepreneurship subject. The main goal of the research was to determine the opinion of students on the usefulness of particular topics in the adult life and which areas of the subject seem the most interesting to them. The analysis of the responses allowed to show how diversified the expectations and interests of the 1st grade students are, and how different these are from the ones of the 3rd grade student. The students were asked, among others, if the content presented during classes helped them to prepare themselves for their adult lives in the social-economic environment, as well as which topics in their opinion received too much or too little attention. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 308-320.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 472-485.
 • Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 24-36.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2012). Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Osuch, E., Osuch, W. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 195-202.
 • Osuch, W. (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii - kandydatów na nauczycieli. Prace Monograficzne, 570, 304.
 • Osuch, W. (2011). Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 333-346.
 • Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów - szanse i oczekiwania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 37-47.
 • Rachwał, T. (2009). Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 349-372.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 Nr 51, poz. 458).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318495
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.