Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 Rynki finansowe w dobie kryzysu | 261-278
Tytuł artykułu

Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant należytego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne

Autorzy
Warianty tytułu
The Polish Financial Supervision Authority as the Guarantor of the Proper Fulfillment of Disclosure Requirements by Public Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca prezentuje rolę Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, a w szczególności zadania jakie pełni ona w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości obrotu oraz ochrony inwestorów. Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu właściwego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne działające na rynku regulowanym zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy zaprezentowana zostanie analiza wybranych problemów i nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Na podstawie sprawozdań z działalności Komisji Nadzoru Finansowego za lata 2006-2011 weryfikacji poddana zostanie także skuteczność Komisji w procesie wykrywania zaniedbań w obszarze obowiązków informacyjnych, manipulacji instrumentem finansowym oraz ujawniania informacji poufnych poprzez analizę ilości wykrywanych naruszeń w poszczególnych latach. Opisane zostaną proponowane zmiany, których wdrożenie może w znaczny sposób przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu giełdowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the role of the Polish Financial Supervision Authority in the supervision of financial markets, in particular, the tasks that it performs to ensure the safety and transparency of the market and investors protection. The paper discusses selected problems according to the proper fulfillment of disclosure requirements by public companies operating in the regulated market organized by the Warsaw Stock Exchange in Warsaw. An analysis of the most common problems and irregularities in fulfilling disclosure obligations will be presented. Reports of the Polish Financial Supervision Authority for the years 2006-2011 will be a base for the verification of its effectiveness in the process of detecting disclosure failures, possible manipulation of the financial instrument and the disclosure of confidential information. In the conclusion, author describes some proposals of changes which should be implemented to guarantee the increase of safety in the polish capital market. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bioton S.A. walczy o Indara, źródło internetowe (data dostępu 29.09.2012 r), http://www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/467/bioton-sa-walczy-o-indara
 • Brycki G., Bezkarna WIRRówka, "Parkiet", 29.12.1999 r.
 • Chmielewski M., Jednorazowe zdarzenia miały duży wpływ na ostateczne wyniki Biotonu, "Parkiet", 4.04.2008 r.
 • Mazurczak A., Obowiązki informacyjne spółek giełdowych w Polsce, [w:] W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, t. III, (red.) J. Ostoj, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.
 • Nowak K. Polski rynek kapitałowy. Instrumenty. Uczestnicy. Inwestycje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.
 • Skonsolidowany raport półroczny spółki DUDA S.A., zamieszczony na stronie internetowej spółki http://www.pkmduda.pl/index.php?pid=127
 • Sprawozdania z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011 r., http://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/sprawozdanie_z_dzialalnosci/index.html
 • Śliwiński M., Prezes nie wie, co mówi, "Parkiet", 17.02.2009 r.
 • Sójka T., Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008.
 • Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. z 2006 r., nr 157, poz. 1119, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538.
 • Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dostęp internetowy: http://bip.knf.gov.pl/pliki/kary_KNF_wg_naruszen_11-09-2012_tcm6-31245.pdf
 • Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego, dostęp internetowy: http://www.knf.gov.pl/Images/wzmocnienie_ochrony_uczestnikow_rynku_kapitalowego_tcm75-25693.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318375
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.