Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 Rynki finansowe w dobie kryzysu | 245-260
Tytuł artykułu

Kurs walutowy jako mechanizm dostosowawczy w latach 2008-2011 na przykładzie wybranych krajów

Warianty tytułu
Exchange Rate as an Adjustment Mechanism in 2008-2011 on the Examples of Selected Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podczas kryzysu w latach 2008-201 1 kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które są członkami Unii Europejskiej stosują różne reżimy kursowe. Polska, Czechy, Rumunia i Węgry stosują płynny kurs walutowy. Podczas kryzysu nominalny kurs walutowy tych państw uległ głębokiej deprecjacji łagodząc wpływ recesji w strefie euro na gospodarki tych państw. Tymczasem pozostałe kraje, czy to będące już członkami unii walutowej, jak np. Słowenia, czy też utrzymujące bez dewaluacji jakąś formę kursu sztywnego, nie wykorzystały kursu jako amortyzatora szoku. Wówczas cały ciężar akomodacji spadł na sferę realną gospodarki, co w konsekwencji wpłynęło na zmniejszenie konkurencyjności zewnętrznej tych gospodarek. Kraje bałtyckie były zdeterminowane do obrony sztywnego kursu swoich walut. Sztywny kurs postrzegano jako kotwicę utrzymującą wiarygodność kraju, ochronę przed odpływem kapitału i wzrostem zadłużenia. Celem opracowania jest ocena reżimów walutowych stosowanych podczas kryzysu w latach 2008-2011 przez 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, członków Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
During the crisis in 2008-2011 the countries of Central and Eastern Europe that are members of the European Union use a variety of exchange rate regimes. Poland, the Czech Republic, Romania and Hungary apply a floating exchange rate. During the crisis the nominal exchange rate these countries has been a deep depreciation of mitigating the impact of the recession in the euro zone on the economies of these countries. Meanwhile, other countries, that are already members of a monetary union, such as Slovenia or using a fixed exchange rate or currency board, did not use the exchange rate as a shock absorber. Then the burden of accommodation has fallen on the real economy, which in turn contributed to the reduction of external competitiveness of these economies. The Baltic states were determined to defend the fixed exchange rate of their currencies. Fixed exchange rate was seen as the continuing reliability of the state, protection from capital outflows and debt increase. The aim of the article is to evaluate the foreign exchange regimes used during the crisis in 2008-2011 for 10 countries in Central and Eastern Europe, which are members of the European Union. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A. (2003), Historia Unii Europejskiej, Wydawnictwo Albatros, Kraków.
  • Pronobis M. (2008), Polska w strefie euro, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, red. Borowski J. (2004), NBP, Warszawa.
  • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.(2010), NBP, Warszawa.
  • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. (2011), NBP, Warszawa.
  • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. (2012), NBP, Warszawa.
  • Tchorek G. (2010), Teoretyczne podstawy integracji walutowej, [w:] Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro, (red.) P. Kowalewski, G. Tchorek, NBP, Warszawa.
  • Teichmann E. (2010), Państwa bałtyckie - reakcja na światowy kryzys gospodarczy 2008-2009, [w:] Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy, (red.) K. Falkowski, E. Teichmann, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  • Zuchowska D. (2011), Polityka kursowa a inflacja w procesie integracji walutowej Słowenii, Słowacji i Estonii ze strefą euro, Oeconomia Copernicana nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318371
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.