Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 Rynki finansowe w dobie kryzysu | 225-243
Tytuł artykułu

Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w strukturze zaawansowania technologicznego handlu zagranicznego Polski

Warianty tytułu
The Role of Foreign Direct Investment in Shaping the Technology Structure of Polish Foreign Trade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie uznawane są jeden z najważniejszych kanałów transferu technologii w Polsce. Zagranicznych inwestorów postrzega się jako nośnik innowacyjnych rozwiązań, nie tylko w zakresie stosowane technologii, ale i sposobu zarządzania, know-how czy marketingu. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie odgrywają kluczową rolę w zakresie struktury polskiego eksportu i importu towarowego. W obydwu obszarach to firmy z udziałem kapitału zagranicznego odgrywają kluczową rolę. Napływające inwestycje bezpośrednie stymulują w szczególności w obszarze przetwórstwa przemysłowego eksport. Silniejsza korelacja i wpływ występuje jednak w obszarze importu. Badania dla Polski dla gospodarki ogółem wskazują że dla rozwoju technologicznego inwestycje bezpośrednie stanowią istotny element rozwoju. Celem opracowania jest wykazanie rosnącej spójności pomiędzy handlem zagranicznym Polski oraz napływającymi ZIB oraz wykazanie pozytywnej zmiany w zakresie zaawansowania technologicznego handlu zagranicznego Polski. W pracy zostały wykorzystane dane z Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
Foreign direct investment is considered one of the most important channels of technology transfer in Poland. Foreign investors are seen as innovative media solutions, not only in terms of technology used, but also how to manage, know-how and marketing. Foreign direct investment plays a key role in the structure of Polish exports and imports of goods. In both areas, the companies with foreign capital play a key role. Directly stimulate inward investment particularly in the area of manufacturing exports. A stronger correlation and impact is, however, in the area of import. Research conducted for the economy of Poland as a whole shows that the direct investment, technological development is an important element of the development. The purpose of this article is to demonstrate the growing cohesion between Polish foreign trade and FDI flowing and demonstrate positive changes in the technological advancement of Polish foreign trade. The article used data from the Central Statistical Office, the Polish National Bank and the Ministry of Economy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bombińska E. (2012), Teoretyczne zależności miedzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a eksportem i jego konkurencyjnością, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, (red.) S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Buckley A. (2002), Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, PWN, Warszawa.
 • Dunning J.H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham.
 • Główny Urząd Statystyczny (2010), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Helpman E., Melitz M.J., Yeaple S.R. (2004), Export versus FDI with Heterogeneous Firms, The American Economic Review, Vol. 94, No. 1.
 • Jaworek M. (2006). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, TNOiK, Toruń.
 • Maciejewski M. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, (red.) S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Mayer T., Ottaviano G.I.P. (2007), The happy few: the internalization of European firms. New facts on firm-level evidence, Bruegel Blueprint Series, Volume III.
 • Ministerstwo Gospodarki (2010). Polska 2010. Raport o handlu zagranicznym Polski, Warszawa.
 • Misala J. (1990), Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Misala J. (2007), Wpływ BIZ na konkurencyjność międzynarodową; wybrane aspekty teoretyczne, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, (red.) M. Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego Polski 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego Polski 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego Polski 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego Polski 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Rymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Salvatore D. (2011), International Economics. Trade and Finance, John Wiley & Sons, INC., Singapore.
 • Stępniak A. (1996), Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Stępniak A. (2005), Strategie przedsiębiorstw a obszarze Unii Europejskiej w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Umiński S. (2002), Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • World Trade Report 2008. Trade in globalizing world, WTO 2009.
 • World Investment Report 2010, United Nations 2010.
 • Wysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Zielińska-Głębocka A. (1998), Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Zysk W. (2004), Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce. Zeszyty Naukowe 2004, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318367
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.