Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 Rynki finansowe w dobie kryzysu | 183-195
Tytuł artykułu

Obciążenie dochodów miast na prawach powiatu wpłatami na rzecz części równoważącej subwencji ogólnej w czasach kryzysu finansowego

Autorzy
Warianty tytułu
The Load of Incomes of the Cities With Statute of Country with Payment on the Balancing Part of the General Grant in Times of Financial Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia jak w latach 2007-2011 kształtowały się wpłaty na rzecz części równoważącej subwencji ogólnej dokonywane przez mnpp i w jakim stopniu obciążały one dochody podatkowe. W latach 2008-2010 szczególnie mocno odczuwalne były skutki światowego kryzysu finansowego, który wpłynął również niekorzystnie na sytuację finansową mnpp. Spadek dochodów podatkowych przyniósł wzrost wysokości wpłat. Zasada obliczania wysokości wpłat, wykorzystująca wielkości dochodów osiągnięte dwa lata wstecz w stosunku do roku, na który obliczana jest wpłata, staje się szczególnie dotkliwa dla budżetu JST w sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej, kiedy wpływy podatkowe maleją, a obowiązkowe wpłaty dodatkowo je uszczuplają. Spotyka się to z dużą niechęcią samorządów, które wspierając innych szkodzą własnym interesom. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows how in 2007-2011 payment on the balancing part of the general grant made by the cities with statute of country were formed and how much they charged the tax revenues. In 2008-2010 the effects of the global financial crisis were felt, which also unprofitably influenced on the financial situation of the cities with statute of country. The decline of the tax revenues brings a growth of payments. The rule of calculating payments, using the size of the revenue achieved two years before the year for which the payment is calculated, becomes particularly painful for the local government budget in the situation of the economic downturn, when the tax revenue declines and the mandatory payments additionally reduce them. It brings a great reluctance of the local government authorities who supported others damaged their own matters. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borodo A.(2011), System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Dom Organizatora TNOIK, Toruń.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL), Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607.
 • Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. (2009), Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M. (2010), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Lubińska T., Franek S., Będzieszak M.(2007), Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2012), Raport Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, Polska 2011, Raport o stanie gospodarki, Warszawa.
 • Niezgoda A., Zagrożenia dla gospodarki finansowej gmin i powiatów w perspektywie kryzysu finansów publicznych, Finanse Komunalne nr 10/2009.
 • Patrzałek L.(2010), Finanse Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Projekt obywatelskiej ustawy "O zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego", (POUoZUoDJST), (2010), www.stopjanosikowe.pl, dostęp 21.09.2012.
 • Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2009, Warszawa 2010.
 • Suchocka-Roguska E.(2011), Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UoDJST) Dz.U. z 2010 nr 80 poz. 526
 • Wroński M. (2012), Śląsk utrzymuje Warszawę? Dziennik Zachodni, www.dziennikzachodni.pl, dostęp 15.09.2012.
 • www.rp.pl
 • www.dziennikzachodni.pl
 • www.stat.gov.pl
 • www.mf.gov.pl
 • www.stopjanosikowe.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318357
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.