Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 Rynki finansowe w dobie kryzysu | 91-102
Tytuł artykułu

Efektywność wprowadzenia do portfela wybranych inwestycji towarowych dostępnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Warianty tytułu
Efficiency of Market Portfolio Diversified by Commodity Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieustannie powiększający się wachlarz form inwestycji alternatywnych zdaje się być odpowiedzią na oczekiwania inwestorów, którzy od czasu kryzysu finansowego z lat 2007-2008 wciąż zmagają się z niepokojem na giełdowych parkietach. Znane są korzyści z wprowadzenia metali szlachetnych do portfela, jednak także inne towarowe inwestycje alternatywne zyskują na atrakcyjności wraz z dynamicznymi fluktuacjami notowań aktywów bazowych. W artykule przeanalizowane zostały możliwości dywersyfikacji portfela rynkowego przybliżonego indeksem WIG20 poprzez wprowadzenie inwestycji towarowych opartych o notowania surowców rolnych, takich jak: cukier, kakao, kawa, pszenica, kukurydza i soja. Pomimo wstępnego charakteru badań otrzymane wyniki zachęcają do dalszych prac, ponieważ każdy ze skonstruowanych portfeli rynkowych uzupełnionych o serię certyfikatu na produkty rolne miał właściwości lepsze niż portfel składający się wyłącznie z aktywów tradycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Constantly expanding range of alternative investments forms seems to be the answer to the investors' expectations, who since the financial crisis of 2007-2008 continues to struggle with anxiety on stock exchange floors. The benefits from precious metals introduction to portfolio are well known, but also other alternative investments are gaining attractiveness due to dynamic fluctuations in prices of underlying assets. The article analyzed the possibilities of market portfolio (WIG20) diversification by adding agricultural commodities such as sugar, cocoa, coffee, wheat, corn and soybeans. Despite the preliminary nature of the research the results encourage further work. Each constructed basket consist of the market portfolio and complemented by a series of structured certificates for agricultural products have better properties than portfolio involving only traditional assets. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics 31 (1986).
 • Bollerslev T. Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized Arch Model, [w:] The Review of Economics and Statistics, Vol. 72, No. 3. (Aug., 1990), dostępny w Internecie: http://links.jstor.org/siciPsici=0034-6535%28199008%2972%3A-3%3C498%3AMTCISN%3E2,O.CO%3B2-N
 • Clare, A.D., Motson N.E., How Many Alternative Eggs Should You Put in Your Investment Basket?, 2008. Dostępne w bazie SSRN: http://ssrn.com/abstract=1157884
 • Conover C.M., Jensen G.R., Johnson R.R., Mercer J.M., Can precious metal make your portfolio shine? CFA Digest, Vol. 39, No. 3, CFA, 2009
 • Fiszeder P., Jednorównaniowe modele GARCH - analiza procesów zachodzących na GPW w Warszawie, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Materiały na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK, Toruń 2001, dostępny w Internecie http://www.econl.uni.torun.pl/dem01/fiszeder.pdf
 • Fiszeder P., Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVI, UMK Toruń, 2005.
 • Fiszeder P., Prognozowanie procesów finansowych, [w:] Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo naukowe UMK, Toruń 2009.
 • Jaffe J.F., Gold and Gold Stocks as Investments for Institutional Portfolios, Financial Analysts Journal Vol. 45, No. 2, Mar.-Apr., CFA Institute, 1989.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje- instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wydanie 3, zmienione, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Pełka W., Rynki surowców, [w:] Rynki inwestycji alternatywnych, Poltex, Mikita M., Pełka W. (red.) Warszawa 2009.
 • Piontek K., Modelowanie finansowych szeregów czasowych z warunkową wariancją, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 890, Wrocław 2001.
 • Piontek K., Zastosowanie modeli klasy ARCH do opisu własności szeregu stóp zwrotu indeksu WIG, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1021, EKONOMETRIA, 14, Wrocław 2004.
 • Piontek K., Modelowanie efektu dźwigni w finansowych szeregach czasowych, [w:] Nauki Finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, tom IV (Rynki Finansowe), Czekaj J. (red.) Kraków 2004.
 • Pruchnicka-Grabias I. (red.), Fundusze hedgingowe a inwestycje alternatywne, [w:] Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Markowitz H., Portfolio selection, "The Journal of Finance", 1959, Vol. 7, no. 1, dostępny w internecie http://www.jstor.org/discover/10.2307/2975974?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21101111798713
 • McCow R.J., Zimmerman R.J., Is Gold a Zero-Beta Asset? Analysis of the Investment Potential of Precious Metals, Dostępne w bazie SSRN: http://ssrn.com/abstract=920496 2006
 • McCow R.J., Zimmerman R.J., 2007, Analysis of the Investment Potential and Inflation-Hedging Ability of Precious Metals. Banking and Capital Markets - New International Perspectives, World Scientific Publishing Company, 2010.
 • Walczak M., Giełdowe produkty strukturyzowane - perspektywy rozwoju rynku w świetle badań nad kondycją finansową gospodarstw domowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 31/2012.
 • Worthington A.C., Pahlavani M., Gold investment as an inflationary hedge: Cointegration evidence with allowance for endogenous structural breaks, Accounting & Finance Working Paper 06/04, School of Accounting & Finance, University of Wollongong, 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318315
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.