Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 Rynki finansowe w dobie kryzysu | 75-89
Tytuł artykułu

Kształtowanie się stóp zwrotu akcji spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle teorii finansów behawioralnych

Warianty tytułu
IPO Pricing on Warsaw Stock Exchange in the Context of Behavioral Finance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces kształtowania się cen instrumentów finansowych na giełdach papierów wartościowych od wielu lat stanowi przedmiot zainteresowania zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, jak i praktyków. Próbę wyjaśnienia tych zjawisk zaproponowali między innymi Markowitz (nowoczesna teoria portfelowa) oraz Fama (hipoteza rynków efektywnych). Teoretyczne modele efektywności rynków kapitałowych zakładają, iż inwestorzy podejmują swoje decyzje jedynie w oparciu o racjonalne przesłanki. Jednak, jak pokazują liczne badania, zmienność cen akcji w wielu przypadkach nie może zostać wyjaśniona wyłącznie na gruncie tych modeli. Zjawiska nazywane anomaliami stały się więc punktem wyjścia w poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie dotyczące uwarunkowań decyzji inwestycyjnych, a tym samym zapoczątkowały dynamiczny rozwój finansów behawioralnych. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja procesu kształtowania się cen akcji spółek debiutujących na warszawskim parkiecie. Praca stanowi próbę odpowiedzi na temat praktycznego wykorzystania zjawisk anomalnych w strategiach inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The pricing of financial instruments on the stock exchanges is an interest to both academics and practitioners, for many years. An attempts to explanation were made by Markowitz (capital asset pricing model) and Fama (efficient markets hypothesis). Theoretical models of the capital markets efficiency imply that investors make their decisions only on the basis of reasonable assumptions. However, as shown by numerous studies, the volatility of stock prices in many cases could not be explained solely on the basis of these models. The market anomalies become the starting point in the research for answers to questions about conditions of investment decisions, and thus started a dynamic development of behavioral finance. The aim of this article is to verify the IPO pricing on Warsaw Stock Exchange. This paper is an attempt to respond to the practical use of anomalies in investment strategies. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Buczek S. (2005), Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Cieślak A. (2003), Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, NPB, Zeszyt nr 165, Warszawa.
 • Czerwonka M., Gorlewski B. (2012), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Jak pozyskać kapitał z rynków giełdowych (2011), IPO, Warszawa.
 • Riccardi V., Simon H.K. (2000), What is Behavioral Finance, Bussines, Education and Technology.
 • Ritchie J.C. (1997), Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa.
 • Ritter J. (2011), Money left on the table, University of Florida.
 • Shiller R.J. (2002), From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance, Cowles Fundation for Research in Economics at Yale University.
 • Shwert G.W. (2002), Anomalies and Market Efficiency, Working Paper No. FR 02-13, University of Rochester.
 • Szyszka A. (2003), Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie a tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Zielonka P. (2011), Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318313
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.