Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 Rynki finansowe w dobie kryzysu | 47-64
Tytuł artykułu

Odstępstwa od efektywności rynku na przykładzie anomalii kalendarzowych

Warianty tytułu
Derogations of the Efficient Markets Based on Calendar Anomalies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym założeniem hipotezy rynku efektywnego jest racjonalność zachowań uczestników rynku. Na przestrzeni lat naukowcy odkrywali różnorakie zakłócenia rynku (anomalie), które analizowali i wyjaśniali teoretycznie. W taki sposób rynek staje się nieefektywny oraz stwarza warunki do budowy strategii inwestycyjnych, które pozwalają na uzyskiwanie w krótkim okresie zysku bez ryzyka. Jest to zjawisko, które przeczy teorii rynków efektywnych. Spośród wielu rodzajów anomalii wybrano kategorię związaną z zachowaniem stóp zwrotu w czasie, czyli tzw. anomalie czasowe (kalendarzowe), do których należą efekt stycznia i efekt końca tygodnia. Badania przeprowadzone na największych giełdach światowych po części potwierdzają występowanie tych zjawisk, jednak coraz częściej można zaobserwować nowe zjawiska, które pojawiają się w innych miesiącach bądź dniach tygodnia. Artykuł ten stanowi podstawę do dalszych badań nad występowaniem anormalnych zjawisk na rynkach kapitałowych. Zakres czasowy badań obejmuje okres od początku stycznia 2002 do końca sierpnia 2012 r. Przedmiotem badań są główne indeksy polskiej giełdy (WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz cztery indeksy sektorowe: bankowy, informatyczny, spożywczy i telekomunikacyjny) oraz siedem indeksów światowych, tj. DAX, CAC40, FTSE100, NIKKEI 225, HANG SENG, DIJA i S&P500. (abstrakt oryginalny)
EN
Main idea of the efficient market hypothesis is the rational behavior of market participants. Over the years, academics have discovered a variety market disruption (anomalies). Anomalies suggests that stock market becomes inefficient and allows to achieve short-term profit without risk. Among many types of anomalies in this paper are shown anomalies in time (calendar) which include the "January effect" and "end of the week" effect. A study of the world's biggest stock exchanges confirm the existence of these phenomena, however, there are more and more new anomalies that occur in other months or days of the week. Our aim is to identifythe presence of calendar anomalies. The study was conducted between 2002 and 2012 (end of August). The subject of the research were the main indexes of Polish stock exchange (WIG, W1G20, mWIG40, sWIG80 and four sectoral: banking, information technology, food and telecommunications) and seven global indicators such as DAX, CAC40, FTSE100, Nikkei 225, Hang Seng, DIJA and S & P500. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Buczek S. (2005), Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, SGH, Warszawa.
 • Buczek S. (2005a), Anomalie na polskim rynku akcji, czyli jak wykorzystać nieracjonalne zachowania inwestorów, [w:] Rynki Kapitałowe, red. nauk. W. Bień, Monografie i opracowania naukowe, SGH w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce - z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czerwonka M., Gorlewski B. (2008), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, SGH, Warszawa.
 • Durham J.B. (2001), Sensitivity analyses of anomalies in developed stock markets, Journal of Banking and Finance, vol. 25, nr 8.
 • Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, Volume 25.
 • Frączek B. (2006), Anomalie na rynkach finansowych, [w:] Rynki Finansowe, Red. nauk. H. Mamcarz, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Glutekin M., Glutekin N. (1983), Stock Market Seasonality, Journal of Financial Economics, vol. 12.
 • Gorlewski B. (2003), Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - analiza miesięcznych stóp zwrotu, Studia i Prace KZiF, z. 38, SGH, Warszawa.
 • Grossman S.J., Stiglitz J.E. (1980), On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, The American Economic Review, Volume 70, Issue 3.
 • Haugen R., Lakonishok J. (1998), The Incredible January Effect, Dow Jones-Irwin.
 • Kamiński J., Komorowski J. (2010), Hipoteza rynku efektywnego w chaosie rzeczywistości gospodarczej, [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa, zeszyt naukowy 97.
 • Pułaska-Turyna B. (2011), Statystyka dla ekonomistów, wyd. III zmienione, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Starzeński O. (2011), Analiza rynków finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szyszka A. (2003), Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Szyszka A. (2007), Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Prace habilitacyjne 35, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Slepaczuk R. (2006), Anomalia rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, "e-finanse", Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, nr 1, Rzeszów.
 • Wierzbicka K. (2005), Pojęcie i znaczenie efektywności rynku kapitałowego, [w:] Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, red. nauk. Naruszewicz S. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok: Z. 10.
 • Zielonka P. (2003), Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, Materiały i Studia NBP, NBP, Warszawa, z. 158.
 • Zielonka P., Tyszka T. (1999), Nowoczesne finanse: efektywność rynku czy finanse behawioralne? Bank i Kredyt nr 11, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318305
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.