Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 4 | 75-86
Tytuł artykułu

Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - próba oceny zjawiska

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Hidden Debt Forms of the Local Authorities - an Attempt of Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza najistotniejsze kwestie związane z ukrywaniem zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Analizie zostały poddane rozmaite formy ukrywania zadłużenia, które wykorzystywane są przez jednostki samorządowe do dokapitalizowania swoich budżetów. Ukazano również obowiązujące na przestrzeni kilku minionych lat rozwiązania regulacyjne, które zostały wdrożone po to, by doprowadzić do ograniczenia nadmiernego rozrostu tego zjawiska. Całość omówionych zagadnień znajduje swoje dopełnienie w ostatniej części artykułu, w której autor dochodzi do konkluzji - wyrażając potrzebę uwzględnienia zadłużenia narosłego wskutek posługiwania się tymi formami w obowiązujące sprawozdawczości budżetowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some of the most important issues related to the hidden debt forms of the local authority in Poland. In particular, draws attention to the characteristic of different types of them. Additionally, this article discusses a significant provision of laws, which has provided by the Minister of Finance to elimination of debt limit evasion. Moreover, bearing in mind the above is should be noted that the necessity of consider the non-budgetary funds in the budget reporting.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
75-86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Babczuk A., Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego, "Finanse Komunalne" 2012, nr 9, s. 5-16.
 • Borodo A., Głos w sprawie zakresu i kształtu długu oraz deficytu jednostek samo-rządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2012, nr 1-2, s. 52-57.
 • Czaja-Hliniak I., Nieprzestrzegania ustawy o finansach publicznych a dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 2011, nr 6, s. 44-50.
 • Czajkowska-Matosiuk K., Prawo gospodarcze i spółek, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Dobrowolski P., Kryzys zadłużenia uderzy w samorządy, "Wspólnota" 2011, nr 5, s. 10-11.
 • Grobelny R., Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie stanu finansów miast na tle całego sektora finansów publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 4, 88-90.
 • Gutowski M., Umowa leasingu, [w:] A. Koch, J. Niedbała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kamiński A., Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Klupczyński M., Wielka ucieczka przed wskaźnikiem, "Wspólnota" 2014, nr 8, s. 60-62.
 • Klupczyński M., W jakich długach toną samorządy, "Wspólnota" 2014, nr 18, s. 54-56.
 • Kruczalak K., Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 • Kulesza M., Bitner M., Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym Skarbu Państwa, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 11, s. 15-30.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Korolewska M., Zadłużenie miast na prawach powiatu i województw w świetle badań ankietowych, "Analizy BAS" 2011, nr 13 (57), s. 1-10.
 • Mazurkiewicz M., Problem zgodności z Konstytucją art. 72 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z par 3 jej rozporządzenia wykonawczego - zagadnienia dyskusyjne, "Finanse Komunalne" 2011, nr 4, s. 5-13.
 • Miemiec W., Kategoria kredytu i pożyczki jako tytułów zaliczanych do państwowego długu publicznego w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie, [w:] Szołno-Koguc J., Pomorska A. (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Ostrzołek G., Problemy finansowania inwestycji wierzytelnościami przez jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 3, s. 18-33.
 • Piecek G., Analiza wybranych form pozabudżetowego finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 1-2, s. 130-136.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., Kto żyje na kredyt, "Wspólnota" 2013, nr 19, s. 51-54.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., Miasta nadal w długach, gminy i powiaty oszczędzają, "Wspólnota" 2014, nr 19, s. 42-51.
 • Ślusarczyk R., Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Komunalne" 2013, nr 9, s. 46-55.
 • Walczak P., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego oraz przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i spłaty zobowiązań w świetle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2014, nr 9, s. 55-71.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318293
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.