Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 3, t. 303 Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej | 61-75
Tytuł artykułu

Edukacyjne uwarunkowania powrotów Polaków z emigracji zarobkowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Educational Determinants of Return Migration of Poles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy migracyjne stanowią istotną kwestię społeczno-ekonomiczną we współczesnym świecie. Szczególnie interesującym problemem jest skala i charakter przemieszczeń ludności z krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r. Rozszerzenie UE wpłynęło na zwiększenie udziału ludności w emigracjach czasowych. Dane szacunkowe wskazują, iż w 2012 r. liczba Polaków uczestniczących w emigracji czasowej w krajach UE wyniosła 1720 tys. osób zwiększyła się prawie 4-krotnie w stosunku do 2002 r. (451 tys.). W tym kontekście istotną kwestię stanowią powroty z migracji. Niniejszy artykuł dotyczy edukacyjnych determinant migracji powrotnych Polaków. Celem jest diagnoza i ocena uwarunkowań emigracji i migracji powrotnych Polaków z wykształceniem wyższym. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych ustalono kwestię zgodności pracy wykonywanej za granicą z kwalifikacjami zawodowymi migrantów. W rezultacie uzyskano odpowiedź na pytanie czy praca emigracyjna wzbogaciła kapitał ludzki osób migrujących w nową wiedzę i umiejętności, czy raczej spowodowała tzw. "marnotrawstwo mózgów", polegające na deprecjacji kwalifikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Migration is a very important socio-economic issue in the contemporary world. One of the interesting and pertinent research problems worth considering concerns the scale and nature of migration from countries which entered the European Union in 2004. The enlargement of the EU led to a significant increase in the number of part-time/temporary migrants. According to statistical data, the number of Polish emigrants increased nearly four times from 451 thousand in 2002 to 1720 thousand in 2012. In the context of global economic crisis, there appeared a number of questions about the international migration and return migration of Poles. This paper describes educational determinants of return migration of Poles. The main aim of paper were diagnosis and evaluation of the determinants of higher educated Poles' migration and remigration. Based on empirical research, the paper aims to establish whether Polish migrants' jobs are commensurate with their qualifications. There is answer the question whether migrant`s work enriched their social capital in the new knowledge and skills, or rather caused deskilling and brain waste. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Anacka M., Fihel A. (2012), Selektywność emigracji i migracji powrotnych Polaków- o procesie "wypłukiwania", "Central and Eastern European Migration Review" vol. 1, no. 1.
 • Cerase F. (1974), Expectations and Reality: A Case Study of Return Migration From the United States to Southern Italy, "International Migration Review" no.8, p. 245-262.
 • Dustmann Ch., Fadlon I., Weiss Y. (2010), Return Migration, Human Capital Accumulation and the Brain Drain, CReAM Discussion Paper No 13/10.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG.
 • Engbersen G., E. Snel, J. de Boom (2009), A Van full of Poles: Liquid Migration from Central and East Europe, (w:) R. Black i in. (red.) A Continent Moving West? UE enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe, Amsterdam.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia? Warszawa.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • Iglicka K. (2010), Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012. (2013) GUS, Warszawa.
 • International Migration Outlook, Sopemi 2007 Edition, OECD.
 • Iredale R. (2001), The Migration of Professionals: Theories and Typologies, "International Migration" vol 1, no. 39, p. 7-26.
 • Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2008) Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Biuletyn 3.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M. (2005), Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • King R. (1978), Return migration: a neglected aspect of population geography, "Area", no. 10, p. 175-182.
 • Klagge B. Klein-Hitpass K. (2007) High-skilled return migration and knowledge-based economic development in regional perspective. Conceptual considerations and the example of Poland, Center of Migration Research Working Papers, No. 19/77.
 • Kryńska E. (2007), Elastyczność zatrudnienia na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" nr 11-12, s. 1-8.
 • Makulec A. (2013), Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego, CMR Working Papers nr 61/119, Warszawa.
 • Organiściak-Krzykowska A., Janusz M. (2013) Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w kontekście nowych wyzwań polityki rynku pracy (Europejskiej Strategii Zatrudnienia), (w:) A. Organiściak-Krzykowska (red.), Współczesne aspekty rynku pracy, Olsztyn-Warszawa.
 • Organiściak-Krzykowska A. (2012), Migration of Polish people in the European Union, (w:) G. Dammacco, B. Sitek, A. Uricchio (red.), Integration and Neighbourhood Policies, Bari.
 • Ozden C. (2006), Educated Migrants: Is There Brain Waste? (w:) International Migration, Remittances and the Brain Drain (red.) C. Ozden, M. Schifft, World Bank and Palgrave Macmillan.
 • Piore M. (1979), Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, New York.
 • Ravenstein E. (1889), The Laws of Migration, "Journal of the Royal Statistical Society of London", vol. 48. No. 2, p. 167-235.
 • Rocznik Demograficzny (2013), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny RP (2002-2013), GUS, Warszawa.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce (2013), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, Warszawa.
 • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych (2012), GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318261
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.